aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Vy se ptáte, my odpovídáme

Kdo stojí v čele SVJ či BD, kdo ho řídí?

Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění. Tvoří ho všichni vlastníci jednotek v bytovém domě. Váha jejich hlasu zpravidla odpovídá velikosti jejich bytu. Nejvyšším orgánem BD je členská schůze. Tvoří ji všichni členové – družstevníci, kteří mají každý jeden hlas. Shromáždění i členská schůze se musí konat minimálně jednou ročně a rozhoduje klíčové otázky soužití v domě – schvaluje stanovy, rozhoduje o výši poplatků spojených s bytem či o společných částech domu. Praktické každodenní otázky a zastupování SVJ či BD však řeší statutární orgán. Tím je v případě SVJ předseda (dříve pověřený vlastník) či výbor. V případě BD pak představenstvo.

více méně
Když chci převést svůj byt či dům, jak mám postupovat?

S převodem bytu se pojí nejedno riziko. Je proto více než vhodné nespoléhat na realitní kancelář a obrátit se na nezávislého odborníka – advokáta. Realitní makléř totiž zastupuje primárně své zájmy jako zprostředkovatele a nikoliv zájmy prodávajícího (už vůbec ne kupujícího). Advokát pomůže s vypracováním smlouvy (aby skutečně došlo k převodu, tak jak ho strany zamýšlí), s návrhem na vklad (aby se věc zbytečně nezasekla na katastru nemovitostí), ochrání zájmy svého klienta a upozorní ho na rizika.

více méně
Co je to bytové družstvo (BD)?

Bytové družstvo je právnická osoba založená za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bytové družstvo vlastní bytový dům, ve kterém pak umožňuje bydlet svým členům. Členové bytového družstva tedy přímo své byty nevlastní, ale mají na ně nárok skrze své členství v bytovém družstvu. Jsou u svého družstva formálně v nájmu.

více méně
Co je důležité o Vašem bytovém družstvu či společenství vlastníků jednotek vědět?

Znalost základních údajů o SVJ či BD, které spravuje Váš dům je základním předpokladem pro plnohodnotný život v domě. Jde např. o informace, kdo stojí v čele SVJ či BD, jaké rekonstrukce se plánují či jakými finančními prostředky SVJ či BD disponuje. Tyto informace je dobré si opatřit současně s případnou koupí bytu v bytovém domě.

více méně
Nesu jako člen představenstva bytového družstva nebo člen výboru či jeho předseda u SVJ osobní odpovědnost?

Člen statutárního orgánu SVJ či BD je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Konkrétně s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pokud tedy člověk na tuto funkci nestačí a např. nerozumí smlouvám, které jménem SVJ či BD uzavírá nebo svou funkci bere lehkovážně a neseznámí se s příslušnými podklady, může být odpovědný za vzniklou škodu. Pak by po něm jeho sousedé mohli vymáhat škodu, kterou takto způsobil (např. uzavřením zjevně nevýhodné smlouvy či dlouhodobým nevymáháním pohledávek).

více méně

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality