aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Vy se ptáte, my odpovídáme

Jak se mám jako člen statutárního orgánu SVJ či BD postavit ke dlužníkům v domě?

Doporučujeme veškeré pohledávky SVJ či BD aktivně řešit a vymáhat. Je sice velmi nepříjemné „popotahovat“ sousedy za neplacení. Liknavost se však může obrátit proti dobrosrdečnému předsedovy SVJ či členovi představenstva družstva. Pokud totiž vznikne škoda, může za ní být osobně odpovědný.

více méně
Jak mám svolat shromáždění či členskou schůzi?

Shromáždění i členská schůze se musí konat alespoň jedenkrát ročně. Svolává se pozvánkou, která musí být zaslána všem členům SVJ či BD. Ve stanovách je možné určit jakou konkrétní formou. Velmi praktické je stanovit, že tak může být učiněno např. i emailem. Je vhodné, aby zároveň byla pozvánka vyvěšena v domě a byly dostupné i všechny podklady k předpokládaným rozhodnutím.

více méně
Jak vést schůzi?

Na začátku schůze by měl být zvolen předsedající, který ji pak celou dobu řídí, uděluje slovo, dává hlasovat atd. Samozřejmostí je ověření identity účastníků či jejich zástupců (nechejte si předložit plnou moc a uschovejte její kopii). O shromáždění i členské schůzi doporučujeme vést podrobný protokol. Ten by měl obsahovat nejen jednotlivá hlasování, ale i aktuální přítomnost jednotlivých členů a přesné znění usnesení.

více méně
Co jsou společné části domu?

Které části domu jsou společnými, je častou jiskrou pod ohněm sporů v domě. Jde totiž o náklady na jejich rekonstrukci či způsob jejich užívání. Odpověď v konkrétním případě nalezneme primárně v prohlášení vlastníka a pak také v právních předpisech. Dle zákona jsou společnými částmi ty části domu, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně (nezáleží však na tom, zda skutečně slouží, jde o jejich „povahu sloužit společně“). Společnými jsou pak vždy pozemek, na němž byl dům zřízený nebo věcné právo vlastníků k tomuto pozemku, které zakládá právo mít na pozemku dům, dále stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, jeho tvaru a vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky.

více méně
Co je to fond oprav?

Fond oprav je neoficiální označení používané pro finance určené na údržbu, opravy či rekonstrukce společných částí domu nebo na investice. Skládají se na něj všichni vlastníci v rámci SVJ.

více méně

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality