aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Vy se ptáte, my odpovídáme

Když chci převést svůj byt či dům, jak mám postupovat?

S převodem bytu se pojí nejedno riziko. Je proto více než vhodné nespoléhat na realitní kancelář a obrátit se na nezávislého odborníka – advokáta. Realitní makléř totiž zastupuje primárně své zájmy jako zprostředkovatele a nikoliv zájmy prodávajícího (už vůbec ne kupujícího). Advokát pomůže s vypracováním smlouvy (aby skutečně došlo k převodu, tak jak ho strany zamýšlí), s návrhem na vklad (aby se věc zbytečně nezasekla na katastru nemovitostí), ochrání zájmy svého klienta a upozorní ho na rizika.

více méně
Jaký je rozdíl mezi bytem a bytovou jednotkou?

Zatím co byt je jen prostorově oddělená část domu sloužící k bydlení, tak bytová jednotka je širší pojem. Je definována jako jedna nemovitá věc, která zahrnuje vedle bytu také podíl na společných částech domu. Tím je zdůrazněno, že byt a spoluvlastnický podíl k němu náležející jsou neoddělitelné. Jinými slovy, za bytovou jednotku označujeme nejen byt, ale i práva ke společným částem domu (pozemku, chodbám, výtahu atd.).

více méně
Jaký je rozdíl mezi tzv. osobním vlastnictvím a družstevním vlastnictvím?

Družstevní byt patří bytovému družstvu a družstevník ho má jen v nájmu. Družstvo tedy může např. zakázat byt dále pronajmout (podnajmout) a nelze ho ani zatížit hypotékou (zástavním právem). Byt v tzv. osobním vlastnictví je v přímé dispozici vlastníka (může ho neomezeně pronajmout či zastavit dle své libosti).

více méně
Co je to Společenství vlastníků jednotek (SVJ)?

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba sdružující všechny vlastníky v konkrétním domě. Úkolem společenství je ulehčovat (umožňovat) společná rozhodnutí týkající se správy domu. SVJ musí vzniknout v každém domě, kde je alespoň pět jednotek patřících alespoň třem různým majitelům.

více méně
Co je vnější kontaktní zateplovací systém?

Vnější kontaktní zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system), je stavební výrobek složený z jednotlivých komponentů, přesně definovaná sestava, která se kupuje v rámci jedné obchodní transakce u jednoho dodavatele. Dle zák.22/1997 Sb. je povinnost umísťovat do stavby pouze certifikované výrobky s „Prohlášením o shodě“. V případě ETICS to znamená, že je to pouze certifikovaná skladba, navíc provedená (instalovaná do stavby) předepsaným způsobem za předepsaných podmínek a proškolenou firmou. ETICS je složený z lepicí hmoty, přesné tloušťky tepelné izolace, počtu a umístění kotevních prvků, základní vrstvy (složené ze stěrkové hmoty a skleněné síťoviny), tenkovrstvé omítky a případně fasádní barvy. ETICS je k podkladu připevněný lepením nebo mechanicky pomocí kotvících prvků, nejčastěji pomocí obou způsobů připevnění. Vrstva tepelné izolace je přímo spojena s vnějším souvrstvím ETICS.

více méně

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality