aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Vy se ptáte, my odpovídáme

Jsou aktuálně nějaké dotace?

Kromě správného návrhu řešení, výběru nejvhodnějších materiálů a firmy, která realizaci provede, je velice důležité najít vhodné řešení financování. Pro společenství vlastníků je příznivé, že se úrokové sazby pohybují stále kolem historického minima. V současné době je navíc možné pro bytové domy využít některý z existujících dotačních programů, například nově vyhlášený IROP (integrovaný regionální operační program). Zisk případné dotace by však neměl být tím hlavním důvodem k opravám bytového domu. Všechny dotační programy mají svá pravidla, podmínky a specifika. Každý je zaměřen na určitá opatření, která podporuje. Zároveň ale bývají definována opatření, která podporována nejsou. Jedná se většinou o opravy, které nepřináší snížení energetické náročnosti domu. Využití mnohých dotačních programů dokonce přináší bytovým domům dodatečné náklady na doplňková opatření, přestože je jejich přínos pro společenství vlastníků zanedbatelný. Proto je vždy nutné vyjít z technického a energetického stavu domu, potřeb všech obyvatel bytového domu a až na základě toho najít nejvýhodnější způsob financování.

více méně
Co všechno ovlivňuje výsledek oprav?

Oprava bytového domu je velkou investicí, která by měla fungovat další desítky let. Výhodnost řešení je proto potřeba posuzovat nejen z pohledu počáteční investice, ale zejména z hlediska celkových nákladů po dobu životnosti provedené opravy. Z tohoto důvodu je důležité vždy správně navrhnout řešení (správná tloušťka použitého izolantu, řešení detailů balkonových desek, …), zvolit kvalitní materiály a hlavně zajistit bezvadné provedení oprav. Případná úspora v této oblasti totiž může do budoucna přinést nejenom mnoho starostí, ale především nemalé dodatečné náklady.

více méně
Podle čeho se při opravách domu řídit?

Oprava bytového domu je velkou investicí, která klade na všechny majitele a především na výbor společenství vlastníků jednotek velkou odpovědnost. Proto by oprava domu měla být detailně rozmyšlenou akcí. Důležité je správné technické řešení, vynikající kvalita materiálu i provedení a především ekonomická výhodnost.

více méně
Jak dlouho trvá stavební řízení?

Bohužel v České republice neexistuje jednotný pohled stavebních úřadů na to, při jak velkém rozsahu oprav bytového domu je nutné stavební řízení. Proto je tedy vždy nutné zjistit pohled místního stavebního úřadu na konkrétní opravy. Pokud bude potřeba stavební povolení, je nutné počítat s výrazně delším časem. Minimální doba pro vydání stavebního povolení je v takovém případě 74 dnů. Aby vše mohlo začít, je nutné nejprve vypracovat projektovou dokumentaci. To zabere minimálně 14 dnů. Následujících 30 dnů trvá získání vyjádření dotčených orgánů. Dalších 30 dnů pak zabere samotné stavební řízení. K tomu je nutno započítat ještě dalších 14 dnů potřebných pro nabytí právní moci. Reálné zkušenosti však ukazují, že není výjimkou, když stavební řízení trvá několik měsíců.

více méně
Je možné získat hypotéku na stavbu rekreačního objektu? Čím budeme ručit? Na pozemku nemůže být stavba k trvalému bydlení.

Ano, pro tyto účely nabízí Hypoteční banka hypotéku, a to až do 85 % zástavní hodnoty rekreačního objektu. Za hypoteční úvěr pak můžete ručit jakoukoliv nemovitostí na území České republiky, a to i včetně té, kterou si pořizujete.

více méně

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality