aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Vy se ptáte, my odpovídáme

Co je Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem?

Etický kodex je souborem základních pravidel, dobrovolně přijatých povinností a postupů při etickém a profesionálním jednání obchodníka s elektřinou či plynem při zajišťování a poskytování dodávky elektřiny/plynu a souvisejících služeb.
Obchodník se přijetím tohoto kodexu zavazuje, že bude zákazníkovi srozumitelně poskytovat všechny informace při uzavírání, realizaci a ukončování smluvního vztahu a napomáhat mu v porozumění obsahu smluv a lepší orientaci v nabídce poskytovaných služeb. Etický kodex vydává Energetický regulační úřad (ERÚ).

více méně
Z čeho se skládá cena plynu?

Cena se skládá ze dvou částí: obchodní a distribuční část ceny.
Obchodník/dodavatel ovlivňuje pouze obchodní část ceny. Distribuční část ceny podléhá cenové regulaci Energetického regulačního úřadu (ERÚ):

I. Obchodní část:

a. Cena za odebraný plyn v Kč/MWh
b. Stálá měsíční platba v Kč/měsíc

II. Distribuční část/regulovaná:

a. Cena za odebraný plyn v Kč/MWh (náklady na ztráty v sítích, přímo úměrné odběru)
b. Stálá měsíční platba v Kč/měsíc (paušál určený ERÚ – náklady na údržbu, rozvoj plynové soustavy)
c. Daně, poplatky (OTE)

Distribuční část/regulovaná je vždy vyhlašovaná 1x ročně a je u všech dodavatelů plynu stejná.

více méně
Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cena se skládá ze dvou částí: obchodní a distribuční část ceny.
Obchodník/dodavatel ovlivňuje pouze obchodní část ceny. Distribuční část ceny podléhá cenové regulaci Energetického regulačního úřadu (ERÚ):

III. Obchodní část:

a. Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu VT (Kč/MWh)
b. Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu NT (Kč/MWh)
c. Stálá měsíční platba v Kč/měsíc

IV. Distribuční část/regulovaná:

a. Měsíční platba za rezervovaný příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem (Kč/měsíc)
b. Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu VT (Kč/MWh)
c. Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu NT (Kč/MWh) – noční proud
d. Cena systémových služeb (Kč/MWh)
e. Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (Kč/MWh)
f. Cena za činnost operátora trhu s elektřinou OTE (Kč/MWh)

Distribuční část/regulovaná je vždy vyhlašovaná 1x ročně a je u všech dodavatelů elektřiny stejná.

více méně
Jaké jsou tarify silové elektřiny?

Rozdělujeme 2 typy: C – (Maloodběr /firmy) a D (domácnosti).
Při změně tarifu je nutné vždy doložit příslušnou revizní zprávu. Jednotlivé tarify jsou následující:

D01d – pro domácnosti s malou spotřebou
D02d – pro domácnosti s běžnou spotřebou
D25d – pro ohřev vody bojlerem (akumulace)
D26d – pro ohřev vody a topení bojlerem
D35d – pro kombinované topení přímotopy a bojlerem
D45d – pro tepelné čerpadlo zprovozněné před 31.3.2005
D56d – pro tepelné čerpadlo zprovozněné po 1.4.2005
D57d – pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hod.
D61d – pro odběrné místo se spotřebou převážně o víkendu (př.chaty)

C01d – jednotarifová sazba, malá spotřeba
C02d – jednotarifová sazba, střední spotřeba
C03d – jednotarifová sazba, vyšší spotřeba
C25d – dvoutarifová sazba s dobou nízkého tarifu 8 hodin
C26d – dvoutarifová sazba s dobou nízkého tarifu 8 hodin – vyšší užití
C35d – dvoutarifová sazba s dobou nízkého tarifu 16 hodin
C45d – dvoutarifová sazba s dobou nízkého tarifu 20 hod
C55d – dvoutarifová sazba pro vytápění s TČ (v provozu do 31.3.2005)
C56d – dvoutarifová sazba pro vytápění s TČ (v provozu od 1.4.2005)
C62d – veřejné osvětlení

více méně
Proč jsou ceníky v MWh a nejsou v m3?

Plynoměry měří spotřebu v metrech krychlových (m3), ceníky dodavatelů jsou však dle platného rozhodnutí ERÚ v MWh.
Přesný převod závisí na hodnotě spalného tepla, která se určuje průběžně podle chemického složení plynu. Tuto hodnotu stanovuje Provozovatel distribuční soustavy.

V zásadě lze počítat s přepočtem 1 m3= 10,55 kWh = 0,01055 MWh.

Př. 2000m3 x 10,55 / 1000 = 21,1 MWh

Průměrná domácnost, která topí, ohřívá vodu a vaří, má spotřebu 25 000 kWh za rok,
tzn. 25 MWh (25 000 : 1 000) nebo 2 369,69 m3 (25 000 : 10,55).

více méně

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality