aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. je ryze českou společností, která působí na trhu foukaných izolací již od roku 1995 a v současné době se sestává z těchto hlavních divizí: Izolace, Revitalizace bytových domů, Energetické projekty a IP Invest.

Jak dlouho trvá stavební řízení?

Odpověď

Bohužel v České republice neexistuje jednotný pohled stavebních úřadů na to, při jak velkém rozsahu oprav bytového domu je nutné stavební řízení. Proto je tedy vždy nutné zjistit pohled místního stavebního úřadu na konkrétní opravy. Pokud bude potřeba stavební povolení, je nutné počítat s výrazně delším časem. Minimální doba pro vydání stavebního povolení je v takovém případě 74 dnů. Aby vše mohlo začít, je nutné nejprve vypracovat projektovou dokumentaci. To zabere minimálně 14 dnů. Následujících 30 dnů trvá získání vyjádření dotčených orgánů. Dalších 30 dnů pak zabere samotné stavební řízení. K tomu je nutno započítat ještě dalších 14 dnů potřebných pro nabytí právní moci. Reálné zkušenosti však ukazují, že není výjimkou, když stavební řízení trvá několik měsíců.

Podle čeho se při opravách domu řídit?

Odpověď

Oprava bytového domu je velkou investicí, která klade na všechny majitele a především na výbor společenství vlastníků jednotek velkou odpovědnost. Proto by oprava domu měla být detailně rozmyšlenou akcí. Důležité je správné technické řešení, vynikající kvalita materiálu i provedení a především ekonomická výhodnost.

Co všechno ovlivňuje výsledek oprav?

Odpověď

Oprava bytového domu je velkou investicí, která by měla fungovat další desítky let. Výhodnost řešení je proto potřeba posuzovat nejen z pohledu počáteční investice, ale zejména z hlediska celkových nákladů po dobu životnosti provedené opravy. Z tohoto důvodu je důležité vždy správně navrhnout řešení (správná tloušťka použitého izolantu, řešení detailů balkonových desek, …), zvolit kvalitní materiály a hlavně zajistit bezvadné provedení oprav. Případná úspora v této oblasti totiž může do budoucna přinést nejenom mnoho starostí, ale především nemalé dodatečné náklady.

Jsou aktuálně nějaké dotace?

Odpověď

Kromě správného návrhu řešení, výběru nejvhodnějších materiálů a firmy, která realizaci provede, je velice důležité najít vhodné řešení financování. Pro společenství vlastníků je příznivé, že se úrokové sazby pohybují stále kolem historického minima. V současné době je navíc možné pro bytové domy využít některý z existujících dotačních programů, například nově vyhlášený IROP (integrovaný regionální operační program). Zisk případné dotace by však neměl být tím hlavním důvodem k opravám bytového domu. Všechny dotační programy mají svá pravidla, podmínky a specifika. Každý je zaměřen na určitá opatření, která podporuje. Zároveň ale bývají definována opatření, která podporována nejsou. Jedná se většinou o opravy, které nepřináší snížení energetické náročnosti domu. Využití mnohých dotačních programů dokonce přináší bytovým domům dodatečné náklady na doplňková opatření, přestože je jejich přínos pro společenství vlastníků zanedbatelný. Proto je vždy nutné vyjít z technického a energetického stavu domu, potřeb všech obyvatel bytového domu a až na základě toho najít nejvýhodnější způsob financování.

Přemýšlíme o opravě našeho bytového domu, jak máme začít?

Odpověď

Pro výběr správného postupu oprav vašeho domu je nezbytné začít odborným posouzením jeho stavu. Zjistíte tak jasnou informaci o tom, v jakém stavu se váš dům nachází a jaké jsou možnosti jeho vylepšení. Je nutné se zaměřit především na stavební, energetickou a ekonomickou stránku domu. Řešení opravy bytového domu musí vzít v potaz konkrétní problémy majitelů jednotlivých bytů (například vysoké účty za vytápění, plísně v rozích, horko v letních měsících, …). Dobré řešení vždy bere do úvahy také finanční možnosti celého domu, a pokud je to možné, tak samozřejmě zahrnuje také zajištění dotací.

Uděláme to stejně jako ostatní, všechny domy jsou stejné?

Odpověď

Z našich zkušeností plynoucích z posouzení více než 1500 zděných bytových domů víme, že hlavní konstrukce takových domů jsou ve většině případů staticky zcela v pořádku a není ani ten nejmenší důvod, proč by nešly dobře opravit a vylepšit. Často se ale při posuzování domů setkáváme s již provedenými opravami, které byly navrženy špatně a domu spíše uškodily. Otázkou tedy bývá, kde začít a jak postupovat, aby zde váš dům mohl bez problémů stát i za 100 let a především, aby jeho provoz byl co nejlevnější a život v domě byl co nejpříjemnější. Každý dům je však jiný, a proto nelze doporučit obecný postup, jak k opravám domu přistoupit. Důležité je individuální posouzení každého detailu na vašem domě a následně stanovený nejvýhodnější postup jeho oprav. U nás, v IP POLNÁ, se v posledních několika letech zaměřujeme právě na posuzování a řešení problémů zděných bytových domů, jako je právě ten Váš.

Nemůžeme si dovolit opravy, nemáme dost peněz ve fondu oprav?

Odpověď

Způsob financování celé opravy bytového domu je velmi často největším problémem, který majitelé domu řeší. Všichni vědí, že v domě, který bude mít kvalitní izolaci obvodových stěn či stropu nad nejvyšším podlažím, budou platit podstatně méně peněz za vytápění jejich bytu. Ale jak celou opravu domu zaplatit dnes? Naši finanční specialisté vám rádi poradí, vše připraví a vy se nebudete muset o nic starat. A teď to nejlepší. Oprava vašeho domu vás nebude stát žádné peníze navíc. Vše budete platit postupně z úspor za vytápění vašeho bytu!

Když dům zateplíme, přestane dýchat a vzniknou plísně?

Odpověď

Na mnoha bytových domech se často objevují na stěnách plísně. Obvodová stěna bytového domu postavená z plné cihly tloušťky 45cm nebo dutinové cihly tloušťky 37cm je svými izolačními vlastnostmi zcela nedostatečná! Stěny uvnitř bytu jsou potom studené a zejména v místech největších tepelných mostů (kouty, ostění oken, …), mají tak nízkou povrchovou teplotu, že se orosí, jakmile se dostanou do kontaktu s teplým a vlhkým vzduchem. Ten vzniká při každém vaření, sprchování, ale třeba jen tím, že v místnosti jste a koukáte na televizi. Tímto způsobem vznikají plísně v koutech, které trápí většinu obyvatel starších bytových domů. Pokud se s takovou situací nemáte chuť smířit, existuje rychlé řešení pro váš dům na dlouhá desetiletí. Zateplete fasádu a strop Vašeho domu, ale zateplete ji s odbornou firmou, která Vám na základě odborného výpočtu stanoví potřebnou tloušťku izolantu a vyřeší všechny detaily pro odstranění výrazných tepelných mostů. Pouze tak zvýšíte povrchovou teplotu obvodových stěn uvnitř bytu a zbavíte se plísní.

Má cenu zateplovat dům z plných cihel?

Odpověď

Dům, který byl stavěn z materiálů, které byly špičkové v době, kdy se nijak neřešily náklady na vytápění domu a díky tomu dobře sloužily desítky let. Je však důležité si uvědomit, že dnešní moderní materiály a technologie jsou v porovnání s tehdejšími na mnohem vyšší úrovni. Především je to patrné v případě porovnání tepelně-izolačních vlastností. Stěna z plných, popřípadě CDm cihel, má stejné tepelně-izolační vlastnosti jako polystyren tloušťky pouhých 2,1 cm! Správně navrženým zateplením fasády ušetříte 30 – 40 % nákladů za vytápění.

Co je vnější kontaktní zateplovací systém?

Odpověď

Vnější kontaktní zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system), je stavební výrobek složený z jednotlivých komponentů, přesně definovaná sestava, která se kupuje v rámci jedné obchodní transakce u jednoho dodavatele. Dle zák.22/1997 Sb. je povinnost umísťovat do stavby pouze certifikované výrobky s „Prohlášením o shodě“. V případě ETICS to znamená, že je to pouze certifikovaná skladba, navíc provedená (instalovaná do stavby) předepsaným způsobem za předepsaných podmínek a proškolenou firmou. ETICS je složený z lepicí hmoty, přesné tloušťky tepelné izolace, počtu a umístění kotevních prvků, základní vrstvy (složené ze stěrkové hmoty a skleněné síťoviny), tenkovrstvé omítky a případně fasádní barvy. ETICS je k podkladu připevněný lepením nebo mechanicky pomocí kotvících prvků, nejčastěji pomocí obou způsobů připevnění. Vrstva tepelné izolace je přímo spojena s vnějším souvrstvím ETICS.

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality