Reklama

Využijte 10% slevu na objednávku, kód SOUSEDEKNIHA

Hlasování společenství vlastníků online

, 28. 11. 2017

Společenství vlastníků činí zásadní rozhodnutí právně závazným hlasováním na shromáždění. Patříte mezi společenství, které kvůli nízké účasti členů na schůzích není usnášeníschopné? Máme pro Vás řešení, které je právně závazné a není nutná Vaše fyzická přítomnost na shromáždění.

Původní právní úprava (zákon 72/1994 Sb.) platná do 31. 12. 2013 povolovala hlasování mimo shromáždění, tzv. per rollam, pouze v případech, kdy byla věc, o které mělo shromáždění rozhodnout, uvedena na programu schůze, která se nesešla v dostatečném počtu vlastníků.

Nový Občanský zákoník toto oprávnění rozšířil a umožnil společenstvím vlastníků, aby hlasovala per rollam bez nutnosti absolvovat neúspěšné shromáždění. Mnozí vlastníci však ve svých bytech nebydlí a mohou se převážně zdržovat i mimo ČR. V takovém případě je hlasování v klasické podobě per rollam rovněž neproveditelné.

Jednoduchá úprava stanov společenství vlastníků umožní hlasovaní prostřednictvím SV online.cz. Úprava stanov SV je součástí nákladů na licenci Signum24.cz.

Funkce systému SV Online.cz

Skutečné online řešení

Nabízíme Vám unikátní systém Signum24.cz, který umožňuje právně závazné online hlasování členů společenství vlastníků.

Až do současnosti nebyla tato možnost pro společenství vlastníků dostupná.

Jednoduchá obsluha

Celý systém se ovládá z internetového prohlížeče, dbá na maximálně uživatelsky přívětivé prostředí a jednoduchou obsluhu.

Právně závazné

Na rozdíl od konkurence, je hlasování v systému Signum24 právně závazné.

Splňujeme požadavky nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

Patentované řešení

Systém elektronického hlasování Signum24.cz je registrován a chráněn u Úřadu patentového vlastnictví, který je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví.

Náklady na SVONLINE.CZ

Licence Signum24.cz pro Společenství vlastníků – 500 Kč / měsíčně.

Odborníci na nemovitosti

Naše společnost RAK CZ a.s. pracuje v systému managementu kvality u všech hlavních činností včetně procesu zajištění správy nemovitostí. Jsme tak jedna z mála realitních kanceláří v České republice, která má komplexně průběžně prověřovány činnosti interním i externím auditem.

Současně prohlašujeme, že jsme materiálně, personálně i technicky vybaveni tak, abychom zdárně plnili požadavky zadavatele.

Věříme, že v případě pro nás pozitivního stanoviska, potvrdíme Vaši důvěru. Další podrobnosti jsme připraveni projednat při osobní prezentaci.

Hlasování v SV může být podstatně jednodušší

Budeme-li hledat nejčastější problémy, se kterými se SV potýkají, určitě se mezi nimi objeví hlasování. Sejít se na shromáždění v dostatečném počtu, aby bylo shromáždění usnášeníschopné, je pro mnoho SV prakticky nemožné. Každým dalším shromážděním navíc upadá zájem o účast i těch, kteří se dosud snažili se na provozu svého SV podílet. O rozhovor na téma Jak odhlasovat jsme požádali JUDr. Tomáše Pacnera.

Když se pro nízkou účast na shromáždění nepodaří návrh odhlasovat, je možné chybějící hlasy doplnit per rollam. Tady ale často chybujeme. Kde nejčastěji?

Prakticky se nejedná o doplnění chybějících hlasů, ale o nové hlasování o stejné otázce formou per rollam. Pokud to stanovy připouštějí, a zde se často chybuje, může být hlasováno formou per rollam i o jiných otázkách, které nebyly předmětem jednání na shromáždění.

V některých případech hlasování per rollam nemá správnou formu a chybí některé náležitosti. Podle NOZ je možné o otázkách, které nebyly obsahem shromáždění, hlasovat per rollam pouze v případě, že je tato možnost zahrnuta ve stanovách. Jinak je hlasování neplatné. Toto opomenutí je poměrně běžné a je nutné na ně dát pozor.

Právě na základě našich zkušeností s chybnými postupy při hlasování per rollam jsme vyvinuli systém SV Online.cz pro hlasování on-line, nahrazující přímý podpis.

Pro jaká SV je on-line hlasování vhodné?

V tomto není omezení. Výrazné zjednodušení a často i jediné možné řešení, jak věc odhlasovat, to znamená zejména pro větší SV, případně pro domy, kde je vyšší podíl bytů v pronájmu. U nich máme zkušenost, že je obtížné dosáhnout účasti těchto majitelů bytů na shromáždění. Tímto tento problém odpadá. Shromáždění se nemusí účastnit, přesto mohou hlasovat. Běžné hlasování per rollam by jejich problém nevyřešilo, protože v domě zpravidla nebydlí, často žijí i v zahraničí. Díky programu SV Online.cz mohou hlasovat odkudkoliv a neblokovat tak rozhodování SV.

On-line hlasování ale není vhodné pro každého. Je stále poměrně dost členů SV, kteří nejsou na internetu aktivní.

Program SV Online.cz umožňuje i evidenci hlasování klasickým způsobem per rollam. Systém všechny hlasy sčítá, počítá jednotlivé podíly a vyhodnocuje celkový poměr hlasování. Není tedy problém některé členy fyzicky obejít a nechat hlasovat standardním způsobem v rámci per rollam. Pouze upozorňuji, že i možnost hlasování per rollam musí být zahrnuta ve stanovách.

Podobné programy pro hlasování on-line ale už existují. V čem je SV Online.cz jiný?

Na rozdíl od jiných systémů on-line hlasování má systém SV Online.cz právní platnost. Hlasování je provázeno elektronickým podpisem a časovým razítkem, což znemožňuje jakoukoliv manipulaci s výsledky hlasování a je kdykoli zpětně kontrolovatelné.

Jak to probíhá v praxi?

Celý systém se ovládá z internetového prohlížeče, je maximálně uživatelsky přívětivý – tedy i jednoduchý na obsluhu. Předseda nebo jiný člen výboru, který bude mít program hlasování na starosti, vypíše do programu body, o kterých se bode hlasovat a spustí hlasování. Standardně je nastaven termín 15 dní, ve kterých je možné hlasovat, ale ve stanovách může být tato lhůta stanovena i na delší dobu. Po uplynutí lhůty je hlasování ukončeno. Do systému je nyní možné dopsat i případné hlasování, které proběhlo standardním per rollam a hlasování je vyhodnoceno.

Kdybychom ho chtěli vyzkoušet – nemusíme odcházet od našeho současného správce, nebo z našich www stránek?

Nemusíte, jedná se o samostatný produkt, který není na nic dalšího vázán. Využíváte pouze systém SV Online.cz.

Co pro to tedy máme udělat?

Stačí kontaktovat naši společnost RAK CZ a.s. telefonicky nebo e-mailem. Zástupce naší společnosti výbor SV seznámí s výhodami a provozem systému SV Online.cz a následně na základě uzavřené smlouvy poskytneme přístupové údaje do systému. Jestli stanovy SV tuto formu dosud nedovolovaly, navrhneme současně i jejich úpravu tak, aby byly právně v pořádku.

Jedinou podmínkou ze strany hlasujících je zřízení elektronického podpisu. Vystaví jej na pobočkách České pošty, případně v bance. Elektronický podpis můžete pak pochopitelně dále využívat pro zjednodušení komunikace s úřady.

Je vyzkoušení zdarma a kolik bychom pak platili?

Poplatek vychází na 500 Kč měsíčně a příslušné DPH.

Děkujeme za odborné odpovědi.