Hlasování SVJ Per Rollam

Do poradny Sousedé.cz přišel zajímavý dotaz: Dobrý den, dovolte mi prosím dotaz k počítání výsledku hlasování Per Rollam. Je postup sčítání hlasů u tohoto způsobu hlasování shodný s klasickým hlasováním nebo odlišný? Jedná se mi o společné jednotky - podle zákona má mít společná jednotka (např. společné garáže, kde má každý vlastník spoluvlastnický podíl podle počtu parkovacích míst) jednoho zástupce, na kterém se shodnou, tato osoba hlasuje za tuto jednotku při Shromáždění vlastníků SVJ. Platí toto i u hlasování Per Rollam, nebo by měly být spoluvlastnické podílu na společné jednotce připočteny k jednotlivým bytovým jednotkám?

Hlasování SVJ Per Rollam

Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJpravnik.cz:

Dobrý den,

v případě hlasování per rollam je postup sčítání hlasů u tohoto způsobu hlasování s klasickým hlasováním na shromáždění SVJ totožný. Jak již správně uvádíte, je tedy třeba určit jednoho zástupce mezi spoluvlastníky, jež bude hlasovat za danou jednotku v předmětném hlasování dle § 1206 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Nad rámec Vašeho dotazu lze uvést, že v případě, že by se tito spoluvlastníci neshodli na zástupci, či by se neshodli, zda-li hlasovat pro/proti návrhu, postupuje se pak v této záležitosti dle obecných ustanovení správy společné věci dle § 1126 OZ a násl. V případě běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou svých hlasů. O významné záležitosti týkající se společné věci (zde se tedy myslí předmět spoluvlastnictví – společná jednotka), zejména o jejím podstatném zlepšení či zhoršení je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů, či nejasností mne prosím neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Mgr. Jan Eisenreich

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel.č. 727835270

Vyzkoušejte hlasování online

Nepřehlédněte!

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Elektronické hlasování 21. století

Možnosti hlasování společenství vlastníků v současných podmínkách pandemie COVID-19 a nečastější pochybení při něm


Mohlo by vás zajímat

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, ukládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mimo jiné všem organizacím, které zaměstnávající více než 25 osob. Dotknout se tak může i bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. A zákon počítá s citelnými sankcemi, pokud organizace svoje povinnosti nesplní. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář proto klientům přináší své efektivní řešení FairWhistle.

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.