Jak vybudovat solární elektrárnu ve společenství vlastníků?

Vlastní zdroj elektřiny dnes není zdaleka tak nedostupný, naopak, díky tomu, že technologie zlevňují a navíc lze využít nejrůznějších dotací, se možnost energetické soběstačnosti nabízí mnohým. Jak lze vybudovat vlastní zdroj elektřiny v podobě solárních panelů v bytovém domě? Je třeba se na něm podílet vlastním úsilím, nebo se lze účastnit na sdíleném projektu?

Jak vybudovat solární elektrárnu ve společenství vlastníků?

Nejčastějším zdrojem elektřiny je slunce

Vzhledem k našim přírodním podmínkám je nejpravděpodobnější zdroj pro výrobu elektřiny v bytovém domě fotovoltaika. Málokteré společenství vlastníků má k dispozici vodní tok, místo pro umístění stanice na biomasu, či bioplyn, nebo pro větrnou elektrárnu, která navíc vyžaduje dostatečné proudění větrů, které je ještě dost nespolehlivé. Oproti tomu solární panely dávají určité záruky na to, že bude při instalovaném výkonu zdroj pro zabezpečení elektřiny dostatečný. Ačkoliv se doposud pozornost soustřeďovala na velké solární parky a soláry na střechách rodinných domů, díky stále lepší dostupnosti technologií jsou tyto instalace vhodné i pro společenství vlastníků a bytové domy. Solární panely se umístí na střechu budovy, takže nezabírají žádný prostor, další nároky na volné místo již tento zdroj nemá.

obrázek

Souhlas ostatních vlastníků podle stanov společenství

Pokud se některý majitel pro myšlenku levné elektřiny a soběstačnosti nadchne, nezbývá mu než přesvědčit ostatní majitele, aby s projektem souhlasili. Podle stanov společenství vlastníků je třeba, aby souhlasili buď všichni majitelé, nebo jejich nadpoloviční počet. Pro prezentaci projektu je tedy se třeba dobře vyzbrojit fakty a výpočty. Tím nejdůležitějším argumentem je vždy návratnost investice. Ta se v současné době významně zkracuje. Technologie jsou stále levnější, snadnější je jejich implementace a tím pádem se zaplatí dříve. Pro středně velký bytový dům by se měla investice do solární elektrárny vrátit již do několika let, vždy se ale přihlíží k podmínkám konkrétního domu, proto si nechte vytvořit analýzu na míru. Pro výstavbu solární elektrárny lze dále využít dotace. Solární panely na střechách bytových domů neruší estetiku místa jako soláry na louce. Pro výstavbu solární elektrárny je zde navíc více místa a díky tomu lze získat vyšší výkon elektrárny. Není třeba se obávat toho, že pokud by bylo delší dobu zataženo a elektrárny by nevyráběla energii, dům by zůstal bez proudu. Dům totiž zůstává stále napojený na rozvodnou soustavu a v případě nouze může odebírat elektřinu od nasmlouvaného dodavatele.

Ušetříte díky společnému jističi

Jak se stát soběstačným na dodavateli elektřiny a ušetřit nemalé prostředky za elektřinu? Nabízejí se v zásadě dvě cesty, které obnáší různý stupeň náročnosti. Cestou je vybudování vlastní solární elektrárny na střeše budovy vlastními silami. Dopředu je třeba upozornit, že tato cesta klade na společenství vlastníků nemalé nároky, a jde nejenom o to přesvědčit o úmyslu dostatečný počet vlastníků dle stanov SVJ, ale také nároky na jednání s distributorem a dodavatelem elektřiny. Zároveň je třeba se vypořádat s administrativní zátěží a také legislativním vakuem, které zde stále ještě panuje. Společenství musí nejenom vlastníky přesvědčit, ale zároveň provést sjednocení odběrných míst. Pokud před změnou bylo v bytovém domě několik odběrných míst, nyní bude za celý dům před dodavatelem a distributorem pouze jedno jediné. Pro distributora bude mít tento bytový dům pouze jeden elektroměr, který bude umět vypočítat přebytky z produkce a měřit tedy toky elektřiny z domu a do něj. Elektroměry, kterými disponují byty v domě, pak měří pouze spotřebu elektřiny, kterou si vyúčtuje samotné Společenství vlastníků. Už díky tomu členové společenství šetří, poplatky za jistič a rezervovaný příkon totiž nejsou malé a takto se platí poplatek za jediný jistič. Díky spotřebě elektřiny z vlastních zdrojů se ušetří na cenách silové elektřiny, ale i regulovaných cenách elektřiny, tedy hlavně distribučních poplatcích, které činí polovinu ceny elektřiny.

Rovnováha systému

Elektřinu, která se vyrobí, neumíme dodnes spolehlivě ukládat na časy, kdy ji budeme potřebovat. Přebytky vámi vyrobené elektřiny můžete buď prodávat dodavateli elektřiny, anebo ji lze ukládat do akumulátoru. Ty jsou ale doposud velmi drahé a návratnost této investice je dlouhodobá. Nejlepší variantou je tedy zkalulovat dopředu pravděpodobnou spotřebu elektřiny a podle toho dimenzovat zdroj elektřiny.

Najděte si silného partnera

Výstavba solární elektrárny v bytovém domě klade nemalé nároky na zhotovitele. Pokud se nenajde některý z členů společenství majitelů, který je do těchto technologií patřičný nadšenec, nebo v oboru sám pracuje, pak je jistě výhodné spolehnout se na dobrého partnera, který již získal patřičné zkušenosti a vyzná se jak v legislativě, tak v dotacích a jednání s distributorem. Pokud se tedy společenství pro solární elektrárnu rozhodne a vybere si firmu, která pro něj solární elektrárnu postaví, pak mu stačí vybírat z navrhovaných možností a na celý proces dozírat. Společenství může volit z několika variant projektu, počínaje plnou soběstačností domu a ohřevem vody a zajištěním vytápění, nebo pouze významnou podporu odběru elektřiny ze sítě v určitá období.

Dohled a podpora

Na celý systém pak může společenství snadno dohlížet díky aplikaci v mobilním telefonu, díky které lze zjistit, kolik elektřiny se právě vyrábí. Takto lze zainteresovat všechny členy společenství s tím, že je výhodné řídit svoji spotřebu elektřiny na dobu, kdy se elektřiny vyrábí nejvíce, což je logicky poledne. Právě tehdy je výhodné zapínat velké spotřebiče, jako jsou pračky, myčky a sušičky. Mnoho dnes prodávaných elektrospotřebičů nabízí funkci odloženého startu, díky které lze zapnutí spotřebiče naplánovat.

Zdroj obrázku: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Návod na připojení nemovitosti k optické síti dle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Návod na připojení nemovitosti k optické síti dle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

V dnešní digitální éře se kvalitní a rychlé internetové připojení stalo základním požadavkem nejen domácností. Na zavedení sítě elektronických komunikací by tak měl myslet každý, kdo se chystá stavět nebo rekonstruovat. Jedině tak si zajistí pohodlí vysokorychlostního připojení, vyhne se do budoucna zbytečným nákladům a zároveň zhodnotí danou nemovitost.