Kdy není potřeba váhat, jestli výkonovou smlouvu ano, nebo ne.

Dodavatelé tepla v Praze v rámci dvousložkové ceny postupně přecházejí na tzv. výkonové smlouvy, ve kterých má značný vliv na výslednou cenu tepla správně zvolený sjednaný výkon. Hodnotu sjednaného výkonu významně ovlivňují tzv. odběrové špičky, které vznikají v topné sezóně, a jejich velikost je závislá na chování lidí v domě. Podrobně jsme se výkonovým smlouvám a vlivu odběrových špiček na výslednou cenu tepla věnovali v našem předchozím článku.

Kdy není potřeba váhat, jestli výkonovou smlouvu ano, nebo ne.

Nevýhodou přechodu na výkonovou smlouvu je, že pokud odběratel nemá na patě svého domu zařízení, které by tyto odběrové špičky omezovalo, může se odběr tepla s novou smlouvou výrazně prodražit. Systém EKOREG - BXC s funkcí Power Limit se řadí mezi chytré technologie, které z běžného panelového domu dokáže udělat chytrý dům. Kromě patentovaného systému optimalizace spotřeby tepla umí odběrové špičky nejen omezovat, ale dokonce jim předcházet. Navíc je každý systém EKOREG – BXC prostřednictvím aplikace Visual WEB propojen s dispečinkem firmy WILKOP – trade, kde se mimo jiné kontinuálně sbírají veškerá provozní data. A pakliže se s daty z tohoto dispečinku aktivně pracuje, je možné dosáhnout mnohem větších a průběžných úspor. Odborníci firmy WILKOP - trade pak dokáží v rámci pravidelného vyhodnocení po topné sezoně navrhnout optimální tepelný výkon domu.

V minulém roce, díky instalovanému systému EKOREG – BXC, přešlo na výkonovou smlouvu hned několik bytových domů v Praze. A hned po instalaci tohoto systému se prokázalo, že ani v jednom případě nedošlo v průběhu topné sezóny k překročení sjednaného výkonu – odběrové špičky.

Příkladem postupné optimalizace sjednaného výkonu pak může být bytový dům na ulici Štětínská 377 v Praze 8, kde začínali se sjednaným tepelným výkonem 130 kW, což představovalo roční náklad 186.547 Kč.

Po snížení sjednaného výkonu (díky systému EKOREG - BXC) na hodnotu 100kW dům zaplatí 140.055 Kč, což činí roční úsporu 46.492 Kč.

Po provedené analýze, kdy tento dům měl v topné sezóně maximální odběrovou špičku 62,1 kW, budou vlastníci domu v následující sezoně žádat o další snížení sjednaného výkonu a to na hodnotu 80kW, čímž dům ušetří dalších 28.699 Kč. Celková roční úspora díky tomuto vyhodnocení vzroste na hodnotu 75.191 Kč

Chcete-li se dovědět více o možnostech úspor za teplo, případně máte-li zájem o bezplatnou konzultaci, domluvte si nezávaznou schůzku s našim odborníkem, Ing. Petrem Soukupem – mobil: 604 259 169, e-mail: soukup@wilkop.eu


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?