Víte, že při vytápění z centrálního zdroje tepla lze ušetřit až 20 % nákladů?

Nelíbí se vám účty za vytápění vašeho bytového domu? Jste napojeni na centrální zdroj tepla, máte pocit, že vás má dodavatel tepla pevně v hrsti? Možná i vy vidíte jediné možné řešení, a tím je odpojení od centrálního zdroje tepla a vybudování vlastní domovní kotelny. Jsou ale i jiné možnosti. Nesrovnatelně levnější a rychlejší řešení se zaručeným efektem úspor je například regulační jednotka Regupat, která hlídá optimální množství tepla odebíraného z CZT.

Víte, že při vytápění z centrálního zdroje tepla lze ušetřit až 20 % nákladů?

Pojďme se nejprve podívat na systém centrálního zdroje tepla. Proč se nám třeba po zateplení, kdy má náš dům podstatně menší tepelné ztráty, nedaří ušetřit na vytápění tolik, kolik jsme očekávali?

CZT dodává teplo pro velké množství domů s rozdílnými požadavky na spotřebu. Množství dodávaného tepla přitom musí být dostatečné jak pro zateplený dům, tak i pro dům nezateplený s nejvyššími tepelnými ztrátami, a tedy nejvyšší spotřebou tepla. Z toho vyplývá, že pokud má váš dům například po zateplení nižší spotřebu, stačilo by vám odebírat tepla méně. Systém CZT ale není schopen jednotlivé odběratele takto rozlišovat. Výsledkem tedy je, že vaším domem proudí nadbytečné množství tepla, které většinou nevyužijete, ale vždy zaplatíte. Množství tepla dodávaného nad rámec spotřeby může dosahovat až 25 % celoroční spotřeby, což je v přepočtu na peníze u průměrného domu o 50 bytových jednotkách částka až 100000 Kč!

V tuto chvíli tedy budeme pravděpodobně uvažovat o řešení – často nás napadne to nejjednodušší. Odpojíme se a budeme si topit sami. Je to ale opravdu to nejjednodušší a ekonomicky vhodné řešení?

Odpojení od CZT rozhodně není snadná záležitost a v některých případech není vzhledem k energetické koncepci města či kraje ani možná. Dodavatel po vás navíc může požadovat náklady spojené s vaším odpojením. Tyto náklady mohou dosahovat až statisícových částek a dodavatel tepla má na tyto náklady zákonné právo. To ještě vůbec neřešíme vleklé řízení stavebního povolení a náklady na pořízení nové kotelny. V mnoha případech se odpojení od CZT prostě nevyplatí.

Existuje jiné řešení?

Za určitých okolností ano. Pokud nemáte domovní předávací stanici, můžete na patu domu nainstalovat regulační jednotku, která vám pomůže dostat teplo z CZT pod kontrolu. Je nutné zdůraznit na patu domu, protože se poměrně často setkáváme s regulací na radiátorech v jednotlivých bytech. Takovou regulací ovšem pouze nevpustíte teplo do svého radiátoru, ale domem ho bude bez využívání proudit stále stejné množství. Pouze v případě regulace na vstupu tepla do domu proto můžete sami přesně určovat množství tepla, které do domu vpustíte. Nevznikají tedy žádné tepelné přebytky, vše spotřebujete a jen toto množství zaplatíte. Díky takové regulaci můžete ušetřit 15–25 % roční spotřeby tepla a to při zachování veškerého tepelného komfortu. Často se naopak tepelná pohoda v bytech zvýší, protože už nebude docházet k přetápění či paradoxně nedotápění bytů. Regulace na patě domu neznamená žádný zásadní zásah do otopné soustavy a je možné ji při vhodných podmínkách instalovat i v průběhu topné sezony. Není nutné ani žádat o stavební povolení.

Jak poznáte, zda je právě pro náš dům regulace vhodná?

Jestli je regulace tepla s CZT pro váš dům vhodná snadno zjistíte, navštívíte-li naše webové stránky www.regupat.cz a vyplníte krátký formulář dole na stránce. Naši kolegové se vám ozvou a zhodnotí možnost instalace a očekávané úspory přímo pro váš dům. Případně můžete zavolat na 778 885 877, kde získáte další informace.


Mohlo by vás zajímat

Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit?

Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit?

Stanovy by měly být základním dokumentem, který organizuje život ve společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Proto by měly být co nejvíce detailní a propracované. Jasná pravidla hry v domě zaručí klid a snadné řešení sporů mezi jednotlivými vlastníky jednotek.

Nejčastější otázky při výměně špaletových oken

Nejčastější otázky při výměně špaletových oken

Nutnost vyměnit okna potká v průběhu života prakticky každého z nás. Nejčastějším důvodem jsou stará již dosluhující okna, ale v poslední době roste i poptávka po výměně za úsporná okna, která ušetří výdaje za energie. Co vše vás čeká, pokud máte stará špaletová okna, která potřebujete vyměnit?