smile

Hledáte profesionálního předsedu SVJ? Pomůžeme Vám.

Sousedé.cz Vás spojí s nezávislými odborníky, kteří se profesionálně věnují předsednictví SVJ.

Pro jakou nemovitost hledáte předsedu?

Vyberte...
Vyberte...

Jste profipředseda?

Přidejte se k nám.

Oslovíme za vás zdarma desítky vybraných profesionálů

Annamat

DEVELECO

Domy na druhou

GOLDEN CUBE SERVIS

Paragrafs s.r.o.

Profipředseda Vysočina

První česká předsednická

Předseda domu

Předseda společenství s.r.o.

RAK CZ a.s.

Revital Praha

Váš předseda

Vzdálený předseda

Aria servis, s.r.o.

SVJ Právnik

Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec

ProfiPředseda, s.r.o.

Věděli jste, že v roce 2014 vyšel nový občanský zákoník umožňující předsednictví SVJ profesionálům?

Jedná se o odborníky v oblasti práva, ekonomiky, techniky i administrativy, kteří zajistí všechny zákonné povinnosti předsednictví v SVJ/BD dle § 159 zákona č. 89/2012 Sb.

Spolehlivý, profesionální a nezávislý. Takový je profipředseda.

Vyzná se v zákonech

Na statutární orgán SVJ se vztahuje občanský zákoník, stavební zákon i zákon o obchodních korporacích. Profipředseda všechny normy zná a pevně se jich drží.

Nese plnou odpovědnost

Profesionální předseda spravuje SVJ s péčí řádného hospodáře, za což nese plnou právní odpovědnost.

Stará se o spokojenost vlastníků

Spokojení vlastníci jsou hlavní prioritou profipředsedy. Předchází sousedským sporům, pečlivě organizuje shromáždění a vstřícně se všemi komunikuje.

Rozumí účetnictví i technické správě

Profipředseda je odborník, který kloubí dohromady všechny potřebné znalosti.

Možná i Vaši sousedé mají externího předsedu. Jaké jsou jejich zkušenosti?

Od doby co máme profesionálního předsedu konečně vím, že máme v domě vše v pořádku. Pravidelně s námi komunikuje a zvykli jsme si mít všechny zprávy o chodu domu v emailu. Konečně mizely i sousedské spory.

Člen SVJ, Břeclav

Dlouho jsme hledali předsedu na mé místo. Báli jsme se, že se o dům nebude starat tak dobře, když je externí. Ale opak je pravdou. Nyní jsou na domě hotové všechny revize, finance i neplatiče máme konečně pod kontrolou a s novým rozpočtem víme, co nás čeká. Líbí se mi pravidelný reporting o jeho činnosti a přehledná komunikace přes online portál

Bývalý předseda SVJ, Nové Karlovice

Profipředseda je změna. Museli jsme si zvyknout na jeho roli a způsob komunikace. Není to soused z vedlejšího bytu, ale profík. Za službu sice neplatíme málo, ale víme, že naše SVJ má všechny zákonné povinnosti pod kontrolou, výběrová řízení jsou transparentní, každý rok máme shromáždění a všechny informace přehledně dostupné na webu. Jako vlastník jsem maximálně se službou spokojená.

Členka SVJ, Praha

smile

Pro jakou nemovitost hledáte předsedu?

Vyberte...
Vyberte...

Jste profipředseda?

Přidejte se k nám.

Dotazy k profipředsedům

Kdo je to profesionální předseda?

Profesionální předseda je v prvé řadě odborník, který je zapsán v rejstříku firem jako právnická nebo fyzická osoba. Pro výkon funkce má odpovídající zkušenosti z praxe. Má právní, technické, ekonomické i manažerské schopnosti. Výkon profipředsedy většinou zastávají lidé, kteří se dlouhé roky pohybují ve správě nemovitostí a velmi dobře se orientují v zákonech, nařízeních vlády i obecných postupech. Mají jasně definovaný rozsah prací, nesou odpovědnosti za výkon funkce a systematicky pracují s manažerskými nástroji. Komunikují, organizují a reportují vše, co souvisí s výkonem funkce statutárního orgánu SVJ. Profipředsedu si ale nepleťme s technikem správce nemovitosti nebo sousedem od vedle. Jeho role je pevně definována zákonem a stanovami společenství.

Jakou odpovědnost nese profesionální předseda při výkonu funkce?

Kolik služba profesionálního předsedy stojí?

Jaké aktivity vykonává profipředseda?

  • v oblasti finanční (vybírání příspěvků do fondu oprav a údržby, řádné hospodaření s těmito prostředky, vymáhání dluhů, vedení řádné účetní evidence a podávání výkazů vůči státním orgánům, rozúčtování záloh na služby atd.).
  • v oblasti technické (péče o společný majetek, zajišťování údržby a oprav, sledování kvality jejich provedení, plánování obnovy a rekonstrukce)
  • v oblasti administrativně právní (vedení řádné technické dokumentace domu, zajištění pojištění domu a řešení pojistných událostí, zajišťování pravidelných revizí atd.).
Mimo úkoly uvedené výše musí profipředseda organizovat práci výboru (pokud se jedná o kolektivní orgán – připravovat schůze výboru a pořizovat z nich zápis, připravovat podklady k jednání shromáždění, shromáždění svolávat a předkládat shromáždění návrhy na rozhodnutí, které patří do kompetence shromáždění (§1208 OZ), a podle výsledků hlasování provádět odsouhlasené úkoly a činnosti). Dále o své činnosti podává shromáždění (jako nejvyššímu orgánu společenství) zprávu. Všechny výše zmíněné aktivity jsou manažerského typu a je třeba využít nejen odborných znalostí, ale také mezilidských dovedností. Každodenním chlebem je také řešení sousedských sporů, které sice patří do občanskoprávních problémů, ale výbor/předseda se často stává prostředníkem, který koordinuje řešení a hledá shodu napříč znepřátelenými tábory.

Co potřebuje SVJ/BD udělat, aby mohlo služby profesionálního předsedy využít?

  1. Mít přizpůsobené stanovy společenství pro výkon externího předsedy
  2. Rozmyslet se nad orgánem kolektivním nebo individuálním - tedy, zdali budete mít jen předsedu nebo výbor. U větších SVJ/BD doporučujeme výbor (představenstvo) s větším počtem členů, zajistíte tak lepší kontrolu výkonu funkce.
  3. Jasně definovat požadavky na profipředsedu a zohlednit technicko-ekonomicko-legislativní stav a podmínky Vašeho SVJ. Požadavky musí být v souladu se zákonem a stanovami SVJ/BD.
  4. Vytvořit podklady pro výběrové řízení.
  5. Poptat více subjektů, vyhodnotit nabídky (to je většinou úkolem současného výboru/ dosluhujícího předsedy), případně se potkat (online/offline) s možnými kandidáty s prohlídkou stavu nemovitosti.
  6. Předložit shromáždění ke schválení vhodného kandidáta s doporučením z jednání.
  7. Nechat zapsat nového statutára na OR.

Nadešel čas, aby Vaše SVJ bylo řízeno profesionálem? Pomůžeme Vám toho správného najít.

smile