Poptávka
EASY FM s.r.o. logo

EASY FM s.r.o.

Společnost EASYFM se snaží zavádět jednoduchý facility management, získávaný s KLIDEM. SW KLID je naše softwarová aplikace pro správu, údržbu majetku a facility management. Primárním cílem naší práce u klientů je nastavení systému ochrany před trestně-právní a objektivní odpovědností v oblasti správy majetku. Díky KLIDU a zavedenému systému legislativních povinností získají naši klienti systém ochrany organizace, statutárních zástupců a odpovědných zaměstnanců před riziky plynoucími z nedodržování legislativních povinností. Samozřejmě s tím souvisí i popisy pracovních míst, zpracování veškerých směrnic, procesů atd.

K sadu 754/2a, Praha, 18200
Poptávka