Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb sousedé.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost SousedeCZ s.r.o., se sídlem Drahobejlova 2433/12, 190 00 Praha 9, IČO 02623111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221580 (dále jen „Provozovatel“) tímto vydává obchodní podmínky pro poskytování služeb sousedé.cz v rámci online platformy Provozovatele (dále jen „obchodní podmínky“).

 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na jakoukoliv osobu, která s Provozovatelem uzavře smlouvu o poskytování služeb sousedé.cz (dále jen „Uživatel“).

 3. Oprávněným Uživatelem je Uživatel, který je oprávněn rozhodovat o rozsahu služeb, jež mají být poskytovány Provozovatelem, a který je povinen Provozovateli hradit cenu služeb.

 4. Podmínkou poskytování služeb sousedé.cz je uzavření smlouvy o poskytování služeb sousedé.cz mezi Provozovatelem a Uživatelem, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky (dále jen „Smlouva“).

 5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.


II. Registrace a přihlášení

 1. Smlouva je uzavírána ze strany Uživatele vyplněním registračního formuláře na webových stránkách www.sousede.cz. Při registraci je Uživatel povinen uvést své identifikační údaje, zejména jméno, příjmení a e-mail (pro ověření registrace). Vedle identifikačních údajů je Uživatel dále povinen zvolit si heslo pro přihlášení na platformu sousedé.cz (dále jen „Portál“). Závěrem je Uživatel povinen potvrdit, že bez výhrad souhlasí se zněním obchodních podmínek.

 2. Po odeslání registračního formuláře je přihlášení Uživatele do Portálu Provozovatelem potvrzeno e-mailem doručeným na adresu uvedenou v registračním formuláři. Potvrzením registrace ze strany Provozovatele dochází k uzavření Smlouvy.

 3. Uživatel je povinen zajistit správnost informací poskytnutých v okamžiku registrace a v případě potřeby aktualizovat svůj uživatelský účet uvedením správných informací. Zjevné chyby při zadávání dat budou zkontrolovány a Uživatel na ně bude upozorněn. Uživatel je povinen zkontrolovat a ověřit úplnost a správnost svých údajů poskytnutých při registraci.

 4. Po uzavření Smlouvy je Uživatel oprávněn začít využívat služby v souladu se Smlouvou. Přihlašovací údaje Uživatele jsou osobní a nesmí být použity třetí osobou. Uživatel je povinen jednat tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto přihlašovacím údajům. Uživatel je odpovědný za veškeré užívání služeb prostřednictvím svého účtu.

 5. V případě podezření, že byly přihlašovací údaje neoprávněně užity třetí osobou, je Uživatel povinen toto neprodleně oznámit Provozovateli a změnit si heslo. Provozovatel rovněž může kdykoliv Uživatele vyzvat, aby si v určené lhůtě změnil heslo. Nedojde-li ve stanovené lhůtě ke změně hesla, je následně Provozovatel oprávněn účet zablokovat.


III. Služby


 1. Varianty služeb


Podmínky poskytování služeb sousedé.cz se liší podle varianty zvolené oprávněným Uživatelem ve vztahu k jednomu bytovému domu, resp. několika domům pod správou jednoho subjektu. Na základě této varianty se odvíjí cena poskytovaných služeb. Provozovatel nabízí celkem 2 varianty služeb: BEZPLATNOU (na zkoušku) a PLNOU VERZI. Přehled všech služeb poskytovaných v rámci jednotlivých variant včetně jejich ceny je přístupný na adrese: www.sousede.cz/cenik.


A. BEZPLATNÁ VARIANTA (tzv. služba „na zkoušku“)

Tato verze zahrnuje 2měsíční zkušební období, ve kterém může každý Uživatel testovat naplno služeb, jako by byl v placené PLNÉ VERZI. Tato 2měsíční lhůta se vztahuje výhradně na komunity typu Dům.

Bezplatná varianta zahrnuje následující funkce:

 • Kalendář – Funkce kalendář umožňuje Uživateli zaznamenávat důležité termíny a lhůty pro jakékoliv úkony. Data zanesená do kalendáře mohou být poté Uživatelem sdílena s ostatními Uživateli. Provozovatel však neodpovídá za obsah ukládaných informací a jejich šíření, mj. za správné uvedení termínu události či stanovení příslušné lhůty pro určité jednání, případně zda byly informace sděleny všem oprávněným osobám.

 • Anketa – Funkce Anketa umožňuje Uživateli založit anketu k určité otázce, které se mají účastnit vybraní Uživatelé na základě výběru Uživatele zakládajícího anketu.

 • Dokumenty – Funkce Dokumenty nabízí zakládání a správu dokumentů.

 • Fotogalerie – Funkce Fotogalerie umožňuje Uživateli nahrávat, upravovat, mazat a sdílet fotografie či jiné obrázky.

 • Kontakty domu – Funkce zobrazuje Uživatelem (správcem určené skupiny) zadané kontaktní informace na zástupce domu a všechny důležité dodavatele (včetně editace těchto informací správcem skupiny/společenstva/bytového družstva apod.).

 • Chat jeden na jednoho (zprávy) – Funkce umožňuje komunikaci pouze mezi dvěma Uživateli (diskuse jeden na jednoho).

 • Diskuse – Funkce umožňuje zakládat diskuse mezi více Uživateli, mj. mezi Uživateli jedné skupiny.

 • Mobilní aplikace – Mobilní aplikace umožňuje přístup ke službám z mobilního telefonu.

 • Notifikace – Uživatel je oprávněn při ukládání dat do Portálu nastavit dle potřeby notifikaci pro ostatní vybrané Uživatele. Uživatel má k výběru notifikaci systémovou či tzv. push notifikaci. Notifikace se zasílají na e-mail, mobilní aplikaci či na uživatelský účet v rámci Portálu.

 • Správa rolí – Správa rolí umožňuje Uživateli, který je správcem určité skupiny Uživatelů, nastavovat přístup k jednotlivým funkcím nebo oprávnění k zobrazení obsahu (Dokumenty, Fotogalerie atd.) ostatním Uživatelům.

 • Import z Katastru nemovitostí – Založení skupiny Uživatelů u společenství vlastníků se provádí přenosem údajů o všech osobách, které jsou dle údajů v katastru nemovitostí vlastníky jednotek na uvedené adrese. Údaje z katastru si může uživatel jednou měsíčně aktualizovat na základě autorizovaného dotazu z registrované adresy uživatele na e-mailovou adresu domovnik@sousede.cz.

 • Datové úložiště – Uživatel a členové skupiny založené Uživatelem jsou oprávněni ukládat a sdílet na Portálu data, max. však v objemu 5 GB.

 • Portál s nábytkem a dekoracemi – Provozovatel na webových stránkách https://nabytek.sousede.cz/ zobrazuje pod svou doménou obsah e-shopu s nábytkem a bytovými dekoracemi https://www.biano.cz/, jehož provozovatelem je Biano s.r.o., IČO 04146905, se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec. Provozovatel SousedeCZ žádným způsobem není odpovědný za obsah daného e-shopu, a tedy ani za výrobky v něm nabízené.

 • Portál s nemovitostmi – Provozovatel na webových stránkách https://reality.sousede.cz/ zobrazuje pod svou doménou obsah nemovitostního portálu https://www.ceskyinternet.cz/ , jehož provozovatelem je
  Český Internet s.r.o., IČO 26113571, se sídlem Kostelní 942/46, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice. Provozovatel SousedeCZ žádným způsobem není odpovědný za obsah daného portálu, a tedy ani za položky na něm nabízené.

 • Portál s digitálním tiskem – Provozovatel na webových stránkách https://tisk.sousede.cz/ zobrazuje pod svou doménou obsah e-shopu s produkty digitálního tisku (obrazy, kalendáře, letáky, atd.), jehož provozovatelem je Pavel Vrba, IČO 74083457, se sídlem Nerudova 240/33, 118 00 Praha 1. Provozovatel SousedeCZ žádným způsobem není odpovědný za obsah daného e-shopu, a tedy ani za výrobky v něm nabízené.

 • Portál s elektronickými aukcemi energií – Provozovatel na webových stránkách https://eaukce.sousede.cz/ zobrazuje pod svou doménou portál elektronických aukcí, pomocí kterých má Oprávněný uživatel možnost vstoupit do elektronické aukce energií. Provozovatelem je e-aukční portál s.r.o., IČO 01487507, se sídlem Vršovická 1525/1d, 101 00 Praha 10. Provozovatel SousedeCZ žádným způsobem není odpovědný za obsah daného e-shopu, a tedy ani za služby v něm nabízené.

 • Odborný magazín – Profesně vzdělávací a populárně naučné médium, ve kterém Uživatel nalezne zejména odborné vzdělávací články, upozornění na novinky v legislativě, odpovědi z právní poradny na nejčastější dotazy či příspěvky na základě zkušeností Uživatelů.

 • Tržiště – Katalog dodavatelů výrobků a služeb, zejména z oblasti potřeb pro bydlení / domácnost / bytové domy i komerční objekty, díky kterému má Uživatel možnost vyhledat / kontaktovat/poptat/požádat o radu, doporučení či cenovou nabídku dodavatele konkrétního produktu nebo služby.

 • Hlášení závad – Uživatel může díky této funkci snadněji a rychleji nahlásit vzniklé závady či poškození na domě a průběžně sledovat jejich nápravu.

 • Online hlasování – Uživatel může pomocí této funkcionality založit právně uznatelné hlasování pro svůj dům s výsledky založenými na podílovém hlasování dle vlastnických podílů.


B. VARIANTA PLNÁ VERZE

Nad rámec služeb poskytovaných ve variantě BEZPLATNÉ Provozovatel poskytuje v této variantě následující služby:

 • Právní poradna (SVJ, občanskoprávní) – Oprávněný Uživatel může v rámci skupiny využít bezplatnou konzultaci s právníky specializujícími se na problematiku společenství vlastníků a bytových družstev. Konzultace je omezena časově (30 minut) a dále co do charakteru uživatelských dotazů (otázky týkající se bytové problematiky, problematiky v oblasti společenství vlastníků a bytových družstev a obecně občanskoprávních vztahů). Dotazy v rámci služby Právní poradny se zasílají na e-mail: domovnik@sousede.cz

 • Hlídání legislativních změn - Oprávněný uživatel bude v rámci služby jednou měsíčně dostávat na svou e-mailovou adresu, kterou se registroval, aktuální informace z oblasti legislativní, účetní a daňové problematiky SV.

 • Průvodce pro předsedy SVJ (Sousedská Wiki) – Webové stránky poskytující poradenství v oblasti problematiky společenství vlastníků a bytových družstev, a to jak v právní, tak technické oblasti. Na stránkách Uživatel může nalézt užitečné odkazy, tipy či informace, články z právní poradny, ale také e-book Průvodce předsedou SVJ/BD, skládající se z 300 stran textu a obsahující veškeré nezbytné informace pro řádné fungování společenství vlastníků a bytových družstev.

 • Využití nástroje hlasování online – Rozhodování na dálku. Rozhodnutí v rámci společenství vlastníků a bytových družstev, stejně jako korporátů nebo neziskových organizací mohou být přijímána na základě hlasování prostřednictvím speciální online platformy. Více informací lze nalézt na online hlasování SVJ .

 • Uživatelská podpora – Provozovatel zajišťuje podporu při uživatelských (technických) potížích. Podpora je v provozu v pracovní dny od 9-17 hodin. Dotazy v rámci uživatelské podpory se zasílají na e-mail: domovnik@sousede.cz či přes chat Portálu.


C. EXTRA SLUŽBY

Nad rámec služeb poskytovaných v BEZPLATNÉ a PLNÉ VERZI je možné přikoupit si EXTRA SLUŽBY.

 • Rozšíření datového úložiště o 5 GB– Pakliže oprávněný uživatel vyčerpá v rámci svého placeného profilu domu 5 GB datového úložiště (ukládáním fotografií, dokumentů), má možnost si přikoupit dalších 5 GB datového prostoru dle platného ceníku. Platba za službu bude připočítána k pravidelným měsíčním/ročním fakturám. 1. Podmínky poskytování služeb


 1. Obecná pravidla

 1. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby Uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům s přihlédnutím na funkčnost stránek a možnost využívání služby Uživateli a ochranu jejich dat.

 3. Provozovatel není odpovědný za plnění jakékoliv povinnosti Uživatelů (zejména statutárních orgánu právnických osob), které jim ukládají platné právní předpisy.

 4. Uživatel není oprávněn služby používat k aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, těmito podmínkami a oprávněnými zájmy Provozovatele při poskytování služeb sousedé.cz, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Zejména se Uživatel zavazuje, že nebude neoprávněně zpracovávat osobní údaje zveřejněné ostatními Uživateli. Provozovatel tedy mj. zakazuje, aby Uživatel zasílal členům skupiny (tj. ostatním Uživatelům) na jejich e-maily jakákoli obchodní sdělení. V případě, že tak jakýkoli Uživatel učiní, nese sám odpovědnost za takové protiprávní jednání.

 5. Uživatel není oprávněn užívat služby ke komerčním či jakýmkoliv jiným účelům, které by mohly způsobit Provozovateli, případně jeho partnerům či zákazníkům újmu.

 6. Uživatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do jednotlivých funkcí, resp. služeb mimo rámec vymezený obchodními podmínkami. Uživateli se zejména zakazuje jakoukoli část služeb blokovat, neoprávněně modifikovat či zneužít nebo jakýmkoliv způsobem narušit stabilitu, chod nebo data služeb.

 7. Uživateli se zakazuje užívat uživatelský účet k šíření warezu či jiného nelegálního obsahu, který obsahuje warez či jiný nelegální obsah, přičemž warezem se rozumí jakýkoliv komerční software (aplikace, hry, operační systémy) či jiný, právními předpisy chráněný obsah (např. filmy, hudební nahrávky, jiná autorská díla atd.), z něhož je odstraněna bez souhlasu autora tohoto softwaru nebo obsahu či jiné osoby vykonávající majetková práva k takovému softwaru nebo obsahu ochrana proti neoprávněnému kopírování (zhotovování rozmnoženin a jejich rozšiřování), nebo který je používán k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva k danému autorskému dílu; v případě pochybností zda je uživatelský účet užíván k šíření warezu či jiného nelegálního obsahu či nikoliv, je Provozovatel oprávněn vyzvat Uživatele prostřednictvím e-mailové zprávy k odstranění softwaru nebo obsahu, jehož se pochybnosti týkají, s upozorněním, že pokud tak Uživatel bez zbytečného odkladu neučiní, považuje se obsah umístěný na uživatelském účtu Uživatele za warez či jiný nelegální obsah a Provozovatel jej bez náhrady zruší postupem dle těchto podmínek.

 8. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování služeb sousedé.cz (včetně smazání příspěvků, zrušení či zablokování uživatelského účtu, smazání uživatelského obsahu apod.), pokud jsou zde oprávněné důvody se domnívat, že jsou porušována chráněná práva Provozovatele nebo třetích osob, a to zejména v důsledku jednání uvedených v bezprostředně předcházejících odst. 4, 5, 6, 7 tohoto článku či v důsledku prodlení s úhradou poskytovaných služeb dle čl. IV. obchodních podmínek. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.

 9. Provozovatel má dále právo ukončit či omezit poskytování služeb i v případě, kdy Uživatel po dobu více než jednoho roku nenavštíví svůj uživatelský účet a nezaplatí předplatné.

 10. Uživatel bere na vědomí, že služby nemusí být dostupné nepřetržitě. Případná nedostupnost služeb se nepovažuje za pochybení na straně Provozovatele a Uživateli na základě této skutečnosti nevznikají vůči Provozovateli jakékoliv nároky. Jedná se předně o období nutné údržby portálu a výpadku z důvodu pochybení třetích stran (výpadek elektřiny, internetu a zásahu vyšší moci)

 1. Ukládání a sdílení informací

 1. Provozovatel v rámci poskytovaných služeb umožňuje Uživateli ukládat, zpracovávat a sdílet Uživatelem ukládané informace, zejména dokumenty, fotografie, obrázky, příspěvky či komentáře v rámci diskusí. Uživatel bere na vědomí, že v plném rozsahu odpovídá za ukládaný obsah informací na Portálu.

 2. Uživatel je oprávněn do systému ukládat pouze obsah, jehož je autorem nebo jehož autor poskytl Uživateli souhlas k jeho zpřístupnění prostřednictvím služeb Provozovatele.

 3. Uživatel prohlašuje, že umístěním, zpracováním a zpřístupněním informací prostřednictvím Portálu nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy ani dobré mravy.

 4. Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost Uživatele na Portálu. Provozovatel není povinen dohlížet na Uživatelem ukládaný či sdílený obsah, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah. V případě, že má však Provozovatel podezření, že Uživatelův obsah porušuje tyto podmínky či je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy, je Provozovatel oprávněn Uživatelův obsah odstranit či zabránit jeho sdílení, případně zcela ukončit poskytování této služby.

 5. V případě, že bude vůči Provozovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba v souvislosti s uložením nebo šířením Uživatelova obsahu, je provozovatel oprávněn neprodleně bez dalšího obsah odstranit a oznámit takový závadný obsah příslušným orgánům veřejné správy.

 6. Provozovatel neodpovídá za zničení, poškození či ztrátu dat Uživatele.

 1. Mobilní aplikace

 1. Provozovatel v rámci služeb nabízí bezplatné stažení mobilní aplikace v Google Play (Android) a AppStore (iOs). Uživatel je povinen používat aplikaci k účelu, ke kterému je určena, tj. k přístupu Uživatele k poskytovaným službám v rámci Portálu.

 2. Provozovatel není odpovědný za újmu, kterou Uživatel způsobí sobě nebo třetí osobě používáním aplikace v rozporu se zákonem, obchodními podmínkami či dobrými mravy.

 3. Mobilní aplikace Provozovatele je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“). Provozovatel uděluje Uživateli nepřenosnou a nevýhradní licenci k mobilní aplikaci.

 4. Stažením aplikace Uživatel bere na vědomí, že veškerý obsah aplikace je buď ve výhradním vlastnictví Provozovatele anebo je Provozovatel držitelem licence poskytnuté na tento obsah třetí stranou, a Uživatel proto není oprávněn obsah aplikace kopírovat, šířit, či si ho jinak přivlastňovat v rozporu s autorským zákonem.

 5. Uživatel je oprávněn užívat obsah aplikace pouze a jen pro svojí osobní potřebu.

 6. Provozovatel prohlašuje, že poskytuje Uživatelům aplikace nejvyšší možnou ochranu proti ztrátě či zneužití dat vytvořených v rámci aplikace.

 1. Vzorové dokumenty

 1. Vzorové dokumenty jsou připravovány ve spolupráci s právníky specializujícími se na problematiku společenství vlastníků a bytových družstev. Dokumenty jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány v souladu s platnou legislativou. Provozovatel garantuje jejich obsahovou i formální správnost a aktuálnost.

 2. Vzorové dokumenty je nicméně nutné následně upravit dle potřeb konkrétního Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou neodborným zpracováním vzorového dokumentu Uživatelem či třetí osobou. Za obsah dokumentu vzniklého zpracováním vzorového dokumentu poskytnutého Provozovatelem odpovídá výhradně Uživatel. Provozovatel odpovídá pouze za správnost vzorového dokumentu ve znění, v jakém byl Uživateli poskytnut.

 3. Uživatel není oprávněn použít vzorové dokumenty za účelem získání majetkového prospěchu pro sebe či jakoukoliv třetí osobu.

 1. Právní poradna

 1. Za správnost a úplnost informací poskytnutých v rámci právní poradny odpovídá v souladu s § 2950 občanského zákoníku v každém jednotlivém případě osoba, která informaci Uživateli poskytla.


IV. Platební podmínky

 1. Není-li smluvně dohodnuto jinak, vychází se pro účely stanovení ceny za poskytnuté služby dle ceníku dostupného na webových stránkách Portálu. Služby se hradí v částce dle ceníku. Cena služeb se primárně odvíjí od počtu jednotek v domě registrovaných dle katastru nemovitostí (společenství vlastníků) anebo od počtu registrovaných členů (bytové družstvo, organizace, zájmová skupina). Ceník nicméně stanoví minimální výši ceny, kterou je oprávněný Uživatel povinen hradit.

 2. Zúčtovací období činí jeden měsíc nebo jeden rok. První zúčtovací období začíná běžet dnem, kdy dojde k potvrzení objednávky Oprávněného uživatele Provozovatelem. Ceny jsou uvedené v českých korunách a zahrnují DPH v zákonné výši. Platbu může oprávněný Uživatel uskutečnit formou bankovního převodu.

 3. Provozovatel vystaví vždy na začátku každého zúčtovacího období oprávněnému Uživateli fakturu se splatností čtrnáct (14) dnů v případě ročního zúčtování, v případě měsíčního zúčtování vystaví Provozovatel Uživateli předpis plateb na období jednoho roku (orientační přehled pro nastavení trvalého příkazu dle počtu objednaných služeb). Tato faktura/předpis bude zahrnovat cenu služeb za zúčtovací období. Jestliže skončí smluvní vztah mezi Provozovatelem a Oprávněným uživatelem před koncem zúčtovacího období, vrátí Provozovatel Oprávněnému uživateli částku, která bude odpovídat počtu nevyčerpaných měsíců (v případě roční platby). V případě výpovědi ze strany Oprávněného uživatele ve smyslu čl. VII odst. 2 se nevyčerpanými měsíci rozumí ty měsíce zúčtovacího období, které následují po uplynutí 3měsíční výpovědní doby. V případě ukončení smluvního vztahu ze strany Provozovatele ve smyslu čl. III odst. 2 písm. A bod 8, 9 se nevyčerpanými měsíci rozumí ty měsíce zúčtovacího období, které následují měsíci, v němž bylo ukončení učiněno.


V. Ochrana osobních údajů a zásady používání souborů cookies

 1. Veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Informačním memorandu pro Uživatele Portálu, které je dostupné na tomto odkazu: https://www.sousede.cz/memorandum

 2. Uživatel dále bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn používat tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč Uživatele a nahrávají uživatelské aktivity Uživatele, jakmile Uživatel vstoupí na Portál. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti Portálu a parametrů provozu Portálu. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o Uživateli.

 3. Portál automaticky identifikuje IP adresu Uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači Uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek Portálu, počet návštěv webových služeb, pořadí návštěv, přístupový bod atd.

 4. Další informace o zásadách používání souborů cookies na portálu uvádíme zde: https://www.sousede.cz/cookies


VI. Autorská a osobnostní práva

 1. Uživatel bere na vědomí, že Portál a jeho jednotlivé prvky (zejména zdrojový kód, vzhled Portálu či obsah webových stránek) podléhají jakožto autorská díla ochraně dle autorského zákona. Pro účely Smlouvy Provozovatel uděluje Uživateli nepřenosnou a nevýhradní licenci k užívání Portálu.

 2. Veškerý obsah Portálu jakožto autorského díla je buď ve výhradním vlastnictví Provozovatele anebo je Provozovatel držitelem licence poskytnuté na tento obsah třetí stranou, a Uživatel proto není oprávněn jakékoliv prvky Portálu kopírovat, šířit, či si je jinak přivlastňovat v rozporu s autorským zákonem. Uživatel je oprávněn Portál užívat pouze a jen pro svojí osobní potřebu a k účelu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 3. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn používat podobizny, obrazové snímky anebo zvukové záznamy (poskytnuté Uživatelem) v původní či změněné podobě týkající se Uživatele pro účely provozování služeb a prezentace těchto služeb na veřejnosti včetně reklamy.

 4. Uživatel tímto potvrzuje, že je autorem či oprávněným uživatelem autorských děl (fotografií, textů, hudby apod.), která umísťuje prostřednictvím služeb sousedé.cz, a tímto umístěním současně uděluje Provozovateli časově, množstevně a místně neomezenou bezplatnou nevýhradní licenci k užití takových děl v původní či (zejména Provozovatelem) změněné podobě, včetně práva udělit podlicenci, a to za účelem plnohodnotného poskytování služeb odpovídajícím způsobem.

 5. Uživatel je povinen vždy respektovat zejména při nakládání s předměty duševního vlastnictví jako např. texty, audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly osobnostní a autorská práva třetích osob. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty a právy nese výhradně Uživatel.

 6. K žádosti Provozovatele zajistí Uživatel i po ukončení užívání služeb sousedé.cz vyhotovení/podepsání jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků těchto podmínek užití a jejich účelu.


VII. Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 2. Uživatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď oznámena Provozovateli. Výpověď je třeba Provozovateli oznámit e-mailem na adresu Provozovatele domovnik@sousede.cz či dopisem odeslaným poštou do provozovny Provozovatele. Provozovatel následně Uživateli e-mailem (na adresu Uživatele dle uživatelského účtu) potvrdí doručení oznámení výpovědi spolu se sdělením data, ke kterému dojde k ukončení poskytování služeb.

 3. Uzavřením smlouvy Uživatel výslovně uděluje souhlas s poskytováním služeb ihned po uzavření Smlouvy a s cenou služeb dle Ceníku. Uživatel bere na vědomí, že tím, že získá přístup ke službám před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy v souladu s § 1829 občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Pokud Uživatel uzavřel Smlouvu a bylo zahájeno poskytování služeb, ale Uživatel již nechce služby dále užívat a být Smlouvou vázán, může Smlouvu ukončit pouze při splnění podmínek k ukončení Smlouvy dle těchto obchodních podmínek. Uživatel v rámci registrace výslovně potvrdí, že souhlasí s poskytováním služeb ihned po uzavření Smlouvy a že bere na vědomí, že získáním přístupu ke službám před vypršením lhůty čtrnácti (14) dnů pro odstoupení od smlouvy pozbývá právo od Smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, jakož i pozbytí práva na odstoupení dle § 1837 občanského zákoníku se nevztahuje na Uživatele, který není spotřebitelem.

 4. Provozovatel má právo ukončit poskytování služeb Uživateli v případě, že nedojde k uhrazení faktury/předepsané platby ani do 30ti dnů od splatnosti. Pakliže Uživatel uhradí dlužnou částku, pak je Provozovatel povinen službu opět spustit. Uživatel bude včas informován Provozovatelem o výši pohledávky a dnů po splatnosti. Uživatel má právo po blokaci služeb na přístup ke svým datům, až po uhrazení dlužné částky a smluvní částky za export dat. Po úhradě pohledávky Provozovatel bez odkladu vyexportuje požadovaná data Uživateli a zašle na ověřený email Uživatele nebo ihned zpřístupní službu Uživateli.


VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek či změnu užití nebo funkčnosti kterékoliv z Provozovatelem poskytovaných služeb, včetně případného zrušení služby bez náhrady.

 2. Uživatel tímto výslovně uznává, že Provozovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit cenu za poskytování služeb a další ustanovení obchodních podmínek. Uživatel bude na takové změny upozorněn e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem nejpozději třicet (30) dní před vstupem takové změny v platnost. Uživatel je oprávněn v souvislosti s takovou změnou ukončit smlouvu s účinností k datu účinnosti předmětné změny. Provozovatel bude Uživatele ve svém oznámení informovat o jeho právu ukončit smlouvu. Pokud Uživatel smlouvu neukončí před tím, než změna nabude účinnosti, má se za to, že tuto změnu přijal.

 3. Uživatel tímto výslovně uznává, že Provozovatel je oprávněn podstatným způsobem změnit obsah služeb, avšak za předpokladu, že taková podstatná změna bude ještě přiměřená. Uživatel bude na takové změny upozorněn e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem nejpozději třicet (30) dní před vstupem takové změny v platnost. Uživatel je oprávněn v souvislosti s takovou podstatnou změnou ukončit smlouvu s účinností k datu účinnosti předmětné změny. Provozovatel bude Uživatele ve svém oznámení informovat o jeho právu ukončit smlouvu. Pokud Uživatel smlouvu neukončí před tím, než změna nabude účinnosti, má se za to, že tuto změnu přijal.

 4. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.

 5. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.

 6. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Uživatelem a Provozovatelem při uzavření Smlouvy dle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek a právních vztahů touto Smlouvou založených budou řešeny českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Provozovatele.

 7. Vyřizování stížností Uživatele zajišťuje Provozovatel prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele.

 8. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

 9. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869 (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.Obchodní podmínky jsou platné od 1. září 2020