Verze 1.15

22. 9. 2023

S novou verzí přichází nová dávka změn v úpravě stávajících funkcí, integraci funkcí ze správcovského systému Domus, přibyly jazykové mutace a portál se rozšířil i na slovenský trh. Další velkou změnou je i fungování mobilní aplikace. Upustili jsme od vývoje nativních aplikací a přešli jsme na PWA.

Integrace funkcí správcovského systému DOMUS

 • portál sousedé.cz je možno rozšířit o agregovaná data ze systému Domus(správcovského software společnosti ANASOFT)
 • výbory SVJ/BD tak získají dodatečné ekonomicko-technické nástroje
 • v první fázi došlo k integraci funkcí nástěnka správce, finance domu (fond oprav, faktury, bankovní transakce, zůstatky na účtech - dlužníci), dále dokumenty, revize, helpdesk na úrovni hlášení závad a havárií
 • funkci si mohou aktivovat domy, pokud jejich správce spravuje data skrze aplikaci DOMUS po vyžádání přístupových kódů a zadání do portálu sousedé.cz v sekci nastavení

Expanze na slovenský trh

 • dochází ke spojení značek Spoločné Bývanie (Lifespace) a sousedé.cz. Vzniká nový brand www.susedia.sk. Nově vzniklý portál bude sloužit správcům a uživatelům na slovenském trhu. Plně vychází z funkcionalit české verze s adaptací na slovenské právo a fungování trhu.

Jazykové mutace

 • s ohledem na expanzi portálových služeb na slovenský trh byly obě portálové verze sousedé.cz i susedia.sk přeloženy do jazykových mutací pro dané trhy. Pro oba portály jsme také přidali anglickou verzi. Uživatelé si tak mohou přepínat své prostředí do jednotlivých jazykových mutací v horní části webu.

Mobilní aplikace

 • z důvodu finančních a funkčních omezení došlo k přechodu z nativních mobilních aplikací (budou staženy z app stores do konce roku 2023) na webovou aplikaci
 • uživatel si aplikaci stáhne jednoduše z webu přes ikonu v URL liště každého webového prohlížeče
 • uživatelé tímto krokem získají plný set všech funkcí a funkčností portálu, okamžité updaty v momentu změn na webu. Jediným omezením je dočasná nefunkčnost push notifikací.

Nástěnka

 • došlo k přidání nových funkcí pro editaci příspěvků na nástěnce. Texty se nyní dají upravovat dle standardního textového editoru.

Verze 1.14

26. 4. 2022

V nové verzi jsme pro Vás připravili novou právní poradnu, ve které si jednoduše najdete důležité informace z oblasti práva v odborných článcích či často využívané dokumenty.

Právní poradna

 • Pokud je Váš dům v plné placené verzi, můžete zobrazit sekci s články od našich právníků nebo si stáhnout vzory dokumentů.
 • Pokud se stane, že v právní poradně nenaleznete odpověď na hledané téma, máte možnost kontaktovat právníka. V časové dotaci 45 minut měsíčně obdržíte vyjádření k Vašemu dotazu. Obvyklý čas odpovědi je 48 hodin od zaslání dotazu.
 • Dotazy na právníka lze posílat pouze v placené plné verzi portálu. Prohlížení článků je možné i ve zkušebním období. Stažení dokumentů umožňuje pouze plná (placená) verze portálu.

Verze 1.13

2. 2. 2022

Verze 1.13 obsahuje výrazné změny, které slouží hlavně k větší přehlednosti v seznamech členů domu a jednodušší práci na všech typech zařízení.

Nový vzhled seznamu sousedů

 • Sekce Sousedé dostala nový kabát. Seznam sousedů je nyní zobrazen v přehledné tabulce s možností vyhledávání, řazení či filtrování dle různých kritérií.
 • Na první pohled máte přehled o stavu členů domu, jejich rolích v domě a rychle dostupný telefon či e-mail.

Nová sekce katastr

 • Pro administrátora domu jsou nyní informace o členech domu z katastru na samostatné stránce.
 • V jednotlivých záložkách jsou zobrazeny seznamy jednotek s jejich majiteli a naopak.

Sekce insolvence a exekuce

 • Důležitým informacím o insolvenčních řízeních a zápisu exekučních řízení na jednotce jsme taktéž vyhradili samostatnou stránku. Jednotky v exekučním řízení jsou navíc v sekci Katastr zvýrazněny.

Plné moci a zmocnění

 • Seznam a úpravy zmocňujících dokumentů jsou nyní přístupné ze stránky Online hlasování.

Mobilní zobrazení a vizuální opravy

 • Zlepšili jsme ovladatelnost portálu na menších displejích.
 • Aktivity v domě mají nyní na mobilu vlastní položku v menu.

Verze 1.12

10. 1. 2022

S Novým rokem přichází i nová verze, která umožňuje přehlednější a robustnější práci s dokumenty.

Práce s dokumenty

 • Celá sekce dokumenty dostala nový vzhled.
 • Pro jednotlivé složky a soubory je zobrazeno datum jejich přidání, velikost a viditelnost dle uživatelských rolí.
 • Dokumenty a složky je možné řadit abecedně i chronologicky dle data přidání.
 • Možnost fulltextového vyhledávání mezi soubory a složkami.
 • Pro vybrané dokumenty a složky je možné využít hromadných akcí, jako je hromadný přesun či smazání.
 • Soubory ve formátu .pdf se nově otevřou přímo v prohlížeči.

Vylepšení a opravy

 • Napříč portálem jsme optimalizovali chod a přehlednost aplikace.

Verze 1.11

11. 8. 2021

Nastavení práv pro jednotlivé dokumenty, příspěvky na nástěnce a události v domě, jednodušší hlasování za jednotky s velkým počtem vlastníků a vylepšení správní zóny, to jsou novinky verze 1.11.

Nastavení práv

 • Autoři nového příspěvku si mohou určit, jaké role v domě jej uvidí.
 • Je možné určit, jaké role v domě uvidí konkrétní dokumenty.
 • Zakladatelé událostí v domě si mohou určit, jaké role budou na událost pozvány.

Online hlasování

 • U jednotek s velkým počtem majitelů je možné nahrát jeden zmocňující dokument za celou jednotku.

Zóna pro správce

 • Správci mohou vkládat příspěvky do více domů najednou.

Verze 1.10

13. 7. 2021

Vydání 1.10 přináší více flexibility, bezpečnosti a jednoduchosti do online hlasování. Nově si lze například vytvořit vlastní seznam hlasujících i jednotek, což otevírá online hlasování i pro bytová družstva a další.

Během prvních měsíců fungování online hlasování jsme pomohli mnoha výborům SVJ odhlasovat i bez nutnosti pořádání zdlouhavých shromáždění, proto jsme nadšeni, že jej nyní můžeme přinést do více domů.

Online hlasování

 • Tvorba vlastního seznamu hlasujících
 • Tvorba vlastního seznamu jednotek
 • 3 struktury hlasování: hlasování za jednotky (SVJ), hlasující se stejným podílem, hlasující s různými podíly
 • Fáze hlasování „v přípravě“ dává možnost vracet se k rozpracovanému hlasování před jeho publikací
 • Nelze hlasovat bez ověřeného e-mailu
 • Osoby zodpovědné za schvalování zmocňujících dokumentů lze měnit i při probíhajícím hlasování
 • Možnost hlasovat i bez dat z katastru nemovitostí
 • Drobná vylepšení a opravy chyb

Verze 1.9

2. 6. 2021

Nastavení práv a možností pro uživatelské role je hlavní novinkou v aktuální verzi. Každé uživatelské roli (Člen, Host, Nájemník a nově také role Výbor a Správce) může administrátor skupiny přiřadit akce, které může uživatel s danou rolí vykonávat. Lze tak například umožnit přidávat nové sousedy všem členům domu, či naopak omezit možnost mazat důležité dokumenty pouze na správce domu.

Nové nastavení respektuje dosavadní práva a možnosti uživatelů, z pohledu administrátora tak není potřeba nic měnit. Dodatečná práva či omezení pro členy domu jsou pak vždy na domluvě s administrátorem domu.

Nastavení práv

 • Administrátor může měnit práva pro uživatelské role členů domu
 • Možnosti pro všechny důležité sekce - publikování příspěvků na nástěnce, přidávání členů, správa dokumentů a další
 • Různá práva pro uživatelské role (Člen, Nájemník, Host, Správce, Výbor)
 • Více informací o rolích v domě najdete v naší poradně

Závady a havárie

 • Přehlednější a jednodušší seznam havárií
 • Rozdělení závad na nevyřešené a vyřešené

Pozvánka do domu

 • Na stránce Pozvat souseda v sekci Sousedé nově možnost stáhnout pozvánku do domu k tisku
 • Vytiskněte a vyvěste na veřejné místo v domě a pozvěte tak ostatní sousedy, aby se přidali do domu i na Sousedech

Verze 1.8

16. 4. 2021

Máme tu další vylepšení ulehčující administraci v domě i online hlasování. Administrátoři mají nově možnost evidovat všechny plné moci a zmocnění od vlastníků v domě. Mají tak například na schůzi rychlý přehled o tom, kdo má právo jednat za jakou jednotku nebo vlastníka. Zmocněnci poté nemusí při hlasování znovu nahrávat již evidované dokumenty a mohou rovnou přistoupit k samotnému hlasování.

Plné moci a zmocnění

 • Nahrání plné moci nebo zmocnění za vlastníka
 • Nahrání zmocnění za jednotku
 • Přehled všech zmocňujících dokumentů v domě
 • Upozornění na expiraci dokumentu
 • Zmocňující dokumenty se propisují do online hlasování, hlasující tak nemusí nahrávat dokumenty znovu

Verze 1.7

10. 2. 2021

Nové online hlasování je tu! Hlasujte ve svém SVJ bez zbytečných diskusí a časových průtahů a to za každé situace. Netrapte se vypočítáváním výsledku nebo upozorňováním svých sousedů, to uděláme za vás. Vše na jednom místě, ve vašem domě na Sousedé.cz.

Online hlasování pro domy, SVJ a BD

 • Přehled všech online hlasování v domě
 • Jednoduché hlasování za vybrané jednotky
 • Vytvoření hlasování s libovolným počtem otázek a dalšími možnostmi
 • Zástupce v hlasování
 • Automatický systém upozorňování
 • Automatické přepočítávání výsledků dle vlastnických podílů z katastru nemovitostí
 • Výsledky v .pdf
 • Hlasování za jinou osobu pomocí plné moci
 • Vzory plných mocí a zmocnění
 • Schvalování plných mocí a zmocnění zvolenými zodpovědnými osobami
 • Hlasovací list jako vázaná plná moc pro ty, kteří nemohou hlasovat online
 • Přehled jednotlivých hlasování za jednotky

Verze 1.6

28. 1. 2021

Automatická kontrola exekucí a přehled bytových i nebytových jednotek z katastru nemovitostí vám přináší ještě větší kontrolu nad vaším domem a SVJ. Změny v detailu souseda/člena skupiny pak ulehčí administraci.

Automatická kontrola exekuce

 • S aktualizací katastru probíhá i pravidelná kontrola exekucí v domě
 • Přehled stávajících jednotek zatížených exekucí
 • Jednotky zatížené exekucí v detailu jejich vlastníka

Jednotky

 • Seznam všech jednotek v domě či SVJ
 • Detail jednotky včetně typu, podílu na domě a vlastníků s jejich podíly

Administrace sousedů / členů skupiny

 • Přehled dat z katastru v detailu souseda
 • Možnost zobrazení a editace profilu i u nepozvaných členů/sousedů
 • Možnost zrušit propojení s katastrem nemovitostí v detailu souseda
 • Více informací v exportu členů / sousedů do .xls
 • Drobné opravy chyb v aktualizaci z katastru nemovitostí

Verze 1.5

19. 1. 2021

Tato aktualizace přináší ještě větší přehled o dění v SVJ, domě nebo skupině. Jednoduchý seznam aktualit vám ukáže, co se ve vašem domě nebo skupině stalo v době vaší nepřítomnosti. Jste tak během chvilky schopni zjistit, co je nového.

Přehled aktivit v domě

 • Nové, upravené nebo smazané příspěvky na nástěnce
 • Změny v katastru i v kontrole insolvencí
 • Nový nebo smazaný externí kontakt
 • Přehled o nových členech skupiny či domu a nových administrátorech
 • Vytvoření ankety
 • Nové, upravené nebo smazané události
 • Nové fotografie ve fotogalerii

Ostatní

 • Drobné opravy chyb a vylepšení stability

Verze 1.4

2. 12. 2020

Automatická aktualizace majetkových poměrů v domě a kontrola insolvence. To jsou dvě hlavní změny, které přináší toto vydání. K těmto zásadním novým funkcím jsme také přidali řadu malých úprav a vylepšení reflektujících vaše žádosti.

Automatická aktualizace z katastru

 • Pravidelná měsíční aktualizace majetkových poměrů v SVJ z katastru nemovitostí
 • E-mailová upozornění všem administrátorům domu
 • Přehledný výčet změn v majetkových poměrech

Automatická kontrola insolvence

 • Pravidelná týdenní kontrola insolvencí vybraných členů SVJ
 • Přehled probíhajících insolvencí s vysvětlením
 • Upozornění na změny stavů probíhajících insolvenčních řízení
 • E-mailová upozornění všem administrátorům domu

Ostatní

 • Možnost znovu odeslat pozvánku neregistrovaným sousedům
 • S přidáním kontaktu na souseda odchází žádost o registraci do vytvořeného domu
 • Změna vzhledu hlavní strany magazínu
 • Přehlednější struktura nastavení profilu
 • Jednoduchý způsob, jak opustit skupinu či dům, v nastavení profilu
 • Možnost přidat IČO k informacím o SVJ
 • Možnost přidat číslo účtu k informacím o SVJ
 • Export seznamu sousedů nyní obsahuje i sousedy bez přidaného e-mailu
 • Drobné opravy chyb a vylepšení stability

Verze 1.3

30. 9. 2020

V tomto vydání řešíme dvě hlavní výzvy, se kterými se naši uživatelé potýkali. První byla složitá navigace v domě či skupině. Tu jsme nyní výrazně zpřehlednili. Přechod mezi stránkami je nyní rychlejší a přepínání mezi domy jednodušší. Druhou výzvou byl, i přes opětovné pozvánky, malý počet zaregistrovaných uživatelů. V aktuální verzi tak nově chodí e-maily o novém příspěvku, události či závadě i neregistrovaným sousedům a členům skupiny. Podmínkou je pouze vyplněný e-mail administrátorem. V e-mailech také chodí celý obsah sdělení.

Konec čekání na registraci sousedů

 • Neregistrovaným sousedům s vyplněným e-mailem chodí e-maily o nových událostech, příspěvcích nebo závadách
 • V e-mailu o novém příspěvku chodí celý obsah příspěvku.
 • V e-mailu o nové závadě chodí celý popis závady.
 • V e-mailu o nové události chodí celý její popis.

Přehlednější navigace ve skupině / domě

 • Jednodušší přepínání mezi SVJ, domy a skupinami.
 • Nové navigační menu v SVJ, domě či skupině.
 • Nová mobilní navigace.

Ceník a proces objednávky

 • Nový objednávkový formulář
 • Přehled aktivního balíčku

Verze 1.2

31. 7. 2020

Další vydání se nese ve stylu malých změn, které však výrazně zlepšují použitelnost aplikace. Nejvíce jich zaznamenala nástěnka, kde kromě úpravy vzhledu přibylo mnoho nových funkcionalit. Jednodušší zvaní do skupiny / SVJ a změny v událostech zase ocení hlavně administrátoři.

Změny na nástěnce

 • Změna vzhledu příspěvku.
 • Seznam hlasujících v anketě.
 • Anonymní anketa dává možnost skrýt hlasující.
 • Možnost zobrazit uživatele, kterým se příspěvek líbí.
 • Zvýšení maximálního možného počtu znaků komentáře k příspěvku.
 • Funkce "Označit příspěvek jako důležitý" byla přejmenována na "Připnout příspěvek".
 • Připnutí příspěvku lze nyní zrušit ještě před vypršením stanovené lhůty.

Změny v událostech

 • Autor události a administrátor skupiny mají možnost upravit událost
 • e-mailové notifikace týkající se události nyní chodí všem, nikoliv pouze těm, kteří přijali pozvánku.
 • Přehlednější náhled události.

Jednodušší zvaní do skupiny

 • Zvaní registrovaných uživatelů Sousedů bylo nahrazeno jednoduchou e-mailovou pozvánkou.
 • Změny ve vzhledu stránky pozvánky do skupiny.

Ostatní změny

 • Výrazně jednodušší zakládání SVJ a domu
 • Nová hlavní strana sousede.cz.
 • Změna vzhledu hlavní navigace.
 • Tooltipy s nápovědou.

Verze 1.1

18. 5. 2020

Na základě vašich potřeb a přání jsme přidali množství nových funkcionalit do přehlednějšího panelu funkcí. Hlavní inovací je sdružení tlačítek O skupině a Kontakty do jednoho: Náš dům / O skupině. Horní část panelu obsahuje vámi nejvíce používané funkce a ostatní položky jsme umístili níže do části „Zobrazit více“.

Nová sekce Aktuality vám umožní jednodušší orientaci ve skupině či domu.

Změny v sekcích Moje domy a Komunita

 • Nová, přehlednější navigace na hlavní stránce vašich skupin a domů.
 • Pod panelem funkcí byla přidána sekce Aktuality, ve které snadno zjistíte poslední novinky a vývoj ve skupině či domu.
 • Administrátor má nyní možnost přidat vlastní kontakt ke členovi skupiny / sousedovi, pokud není údaj vyplněn v jeho profilu.

Novinky pro administrátory skupin SVJ/BD

 • Možnost přiřazení člena do statutátního či kontrolního orgánu.
 • Ke každému domu lze nyní přidat správní firmu.
 • Filtrování uživatelů ve skupině (člen, nájemník, host).
 • Možnost exportu seznamu sousedů do souboru .xls