Reklama

Využijte 10% slevu na objednávku, kód SOUSEDEKNIHA

31.1.2012 Poslední den k přiznání k dani z nemovitostí

Martina Vítková, 30. 12. 2011

31.1.2012 je posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Tuto povinnost má každý, kdo se v loňském roce stal vlastníkem nemovitosti, případně u jeho nemovitosti došlo k nějaké změně

Oznamovací povinnost mají i ti, kteří svou nemovitost prodali či darovali. Poplatníkům, kteří přiznání k dani z nemovitosti již v minulosti podali a nedošlo u nich k žádné změně, vyměří Finanční úřad daň automaticky a do konce května jim zašle složenku s příslušnou částkou.

V několika stručných bodech přinášíme přehled základních údajů týkajících se dani z nemovitostí:

 • veškeré náležitosti řeší zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • přiznání k dani z nemovitostí je nutné podat do 31. ledna příslušného roku
 • sankce hrozí při podání 8. února a později (psali jsme zde)
 • daňové přiznání se podává vždy podle stavu k 1. lednu příslušného roku, pokud se poplatník stane vlastníkem nemovitosti v průběhu roku, podává daňové přiznání až v lednu roku následujícího
 • přiznání k dani z nemovitosti se nepodává zpětně, ale na stávající rok, letos se tedy podává daňové přiznání za rok 2012
 • přiznání se podává finančnímu úřadu v místě, kde se nachází nemovitost, nikoliv podle trvalého bydliště poplatníka
 • daň z nemovitosti je stoprocentním příjmem obce, v jejímž katastru se nachází
 • daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb
 • přiznání podává každý, kdo se v loňském roce stal vlastníkem nějaké nemovitosti
 • přiznání podává i ten, u jehož nemovitosti došlo ke změně (kolaudace, změna rozlohy apod.)
 • pokud byl návrh na změnu v katastru nemovitostí podán v roce 2011, je nutné letos podat daňové přiznání i když změna v katastru ještě nebyla provedena (přiznání se v tomto případě podává do konce třetího měsíce od konce měsíce, ve kterém byl zápis do katastru nemovitostí proveden)
 • změna koeficientů není důvodem pro podání nového daňového přiznání (psali jsme zde)
 • kvůli novému znění zákona č. 338/1992 Sb. musí letos podat nové daňové přiznání všichni vlastníci zpevněných ploch, které jsou využívány k podnikatelské činnosti (psali jsme zde)
 • daň z nemovitostí je splatná do konce května příslušného roku, pokud je daň vyšší než 5000 korun, je možné splatit pouze polovinu a druhou část pak do konce listopadu
 • poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb platí první splátku do konce srpna, druhou opět do konce listopadu

  Může vás ještě zajímat.