5 věcí, které byste měli vědět, než začnete chovat domácího mazlíčka v bytě

Chcete chovat v bytě makaka, miniprasátko anebo jen zakrslého králíka? Co byste měli vědět před tím, než se do takového chovu pustíte?

5 věcí, které byste měli vědět, než začnete chovat domácího mazlíčka v bytě

1) Zvíře v bytě vám nemůže nikdo zakázat

V souvislosti s NOZ došlo k významným změnám v právní legislativě, týkající se chovu domácích mazlíčků v bytě. Právo na chov takového mazlíčka nemůže být omezeno ani nájemní smlouvou mezi nájemcem a pronajímatelem, a to ani v bytech družstevních anebo v osobním vlastnictví. Dokonce ani stanovy by neměly taková omezení obsahovat, jsou totiž neopodstatněná a právně nedoložitelná. Jestliže je tedy vaším snem pořídit si do svého bytu makaka a máte k tomu příslušné dispozice, povolení a znalosti o chovu, pak vám nic nebrání v jeho pořízení.

2) Můžete chovat pavouky, hady, papoušky, exotická zvířata, ale nesmí obtěžovat ostatní obyvatele domu

Ať se již rozhodnete třeba právě pro chov makaka, hada, papouška, pavouka anebo zůstanete u tradičních domácích mazlíčků typu kočka, pes anebo zakrslý králík, i přes to je nutné myslet na to, že dané zvířátko by nemělo obtěžovat ostatní obyvatele domu.

V občanském zákoníku není sice definováno, která zvířata jsou pro chov v bytě vhodná, a která ne, nicméně ve chvíli, kdy by váš mazlíček nepřiměřeně obtěžoval ostatní obyvatele domu, například nadměrným hlukem anebo zápachem, pak by mohlo dojít i k ukončení nájemní smlouvy (v případě pronájmu).

Stejně tak by zvíře mělo být, dle NOZ, přiměřené pro chov v bytě. Jestliže tedy bydlíte v paneláku, pak není přiměřené (na základě selského rozumu), abyste v něm chovali kupříkladu slepice anebo koně. Kočky, psy, křečky, želvy, andulky vám však nikdo zakázat nemůže. Čtyřicetiletý Antonín žijící na Praze 10 vypovídá: „Mám v bytě pavouka, hada, kudlanky, rybičky a andulku. Nevidím důvod, proč bych je v bytě mít nemohl, když jejich chov nikoho neomezuje.“

3) Zvíře by nemělo být nebezpečím pro ostatní obyvatele bytu

Ačkoli zákon přímo nedefinuje, co je a není nebezpečné zvíře, z dalších vyhlášek, primárně vyhlášky č. č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči a její novely vyhlášky č. 205/2011 Sb., vyplývá, že jakmile zvíře vyžaduje zvláštní péči (krmení, zacházení, umístění, ošetřování atp.), pak i v rámci ochrany samotného zvířete je majitel povinen dodržet speciální podmínky. Důvodem je snaha zamezit týrání zvířat spjaté s neodborným chovem.

K tomu, abyste v bytě mohli chovat takové zvíře musíte splňovat následující podmínky:

- musí vám být více než 18 let;

- musíte zažádat o povolení k chovu krajský orgán veterinární správy.

Mezi zvířata vyžadující zvláštní péči se řadí např.: jedovaté druhy plazů, krokodýli, všechny druhy primátů, šelem (vyjma domestikovaných druhů jako je kočka, pes, fretka), chobotnatci, lichokopytníci a sudokopytníci (vyjma těch, co jsou uvedeny v tzv. plemenářském zákoně), aj.

„Dcera si strašně přála zakrslé prasátko, s manželem jsme se nakonec rozhodli, že jí ho pořídíme. Nevěděli jsme však, jestli pro chov takového zvířete potřebujeme nějaká speciální povolení. Známá pracující na úřadě mě informovala, že podle legislativy platné v současné době spadají všechna prasátka, i ta zakrslá, do režimu vyhlášek a nařízení vztahujících se na hospodářská zvířata." I tak, rozhodnete-li se pro chov mini prasátka v bytě, je lepší mít svolení sousedů, když bydlíte ve svém. V případě, že jste v pronájmu, je potřeba svolení majitele. „Za naše prasátko Meggie platíme poplatek stejný jako sousedi za psa… S chovem takového prasátka se pojí spíše jiné povinnosti, které by si měl zodpovědný majitel nastudovat, než se rozhodne takového mazlíčka pořídit," informovala nás paní Zdeňka z Liberce.

4) Platit zvýšené poplatky, pokud si to zákoník anebo stanovy vyžadují

NOZ nevylučuje, aby nájemník hradil zvýšené náklady na údržbu zvířete, jestliže si to jeho chov vyžaduje. Některá družstva a společenství vlastníků jednotek dokonce tuto povinnost, hradit poplatek v konkrétní výši, mají již zakomponovanou přímo ve stanovách, popř. domovním řádu. Vlastníci bytů mající psa obvykle vyvíjí vetší pohyb po společných prostorech domu, když psa chodí venčit, tudíž i více využívají výtah, společné osvětlení, úklid atd.

5) Připravit se na případné kontroly bytu anebo společných prostor správcem

Ve chvíli, kdy bydlíte v pronajatém anebo družstevním bytě, připravte se na to, že majitel bytu má právo na vstup a kontrolu bytu, zda nedochází k jeho poškozování. Pro všechny případy je tedy lepší podmínky případné kontroly zanést již přímo do nájemní smlouvy. U bytů v osobním vlastnictví sice výboru společenství vlastníků vstup umožněn není, i přes to může správce kontrolovat společné prostory domu.

Chováte vy anebo vaši sousedé nějakého exotického mazlíčka v bytě? Jaké jsou vaše zkušenosti s jeho chovem?


Mohlo by vás zajímat

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Dne 13. června 2022 proběhl webinář na téma “Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle”. Webinářem nás provedla za sousedé.cz Zlata Botero, která probrala organizační část a vysvětlila právní základ. Pokračovala kolegyňka Jiřina Langová, která prošla krok za krokem praktické ovládání online nástroje. Odborné právní dotazy doplnil Martin Bareš z naší právní kanceláře ARROWS ELT Global.

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Často se setkáváme se situací, kdy se v rámci společenství vlastníků bytových jednotek jedná na základě rozhodnutí shromáždění SVJ, jenž bylo přijato v rozporu se stanovami či zákonem. Také se jedná o případ, kdy se rozhoduje o právech vlastníků, o kterých nemá společenství vlastníků oprávnění rozhodovat. Zákon v těchto případech umožňuje přehlasovanému vlastníku jednotky, aby se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení u soudu.

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Dne 25. května 2022 proběhl webinář na téma Péče o otopnou soustavu. Webinářem nás provedla Zlata Botero za Sousedé.cz a odborný obsah přednesl ing František Basl ze společnosti Pražská teplárenská a.s.