Advokátní a právní služby – nemovitosti a sousedské vztahy

Každý někdy narazí na problém při jakémkoliv nakládání s nemovitostmi. Pokud pronajímáte dům nebo byt, dříve nebo později narazíte na neplnění nájemní smlouvy neb s vymáháním dlužného nájemného. Portál Sousede.cz spolupracuje s advokátní kanceláří....

Advokátní a právní služby – nemovitosti a sousedské vztahy

Každý někdy narazí na problém při jakémkoliv nakládání s nemovitostmi. Pokud pronajímáte dům nebo byt, dříve nebo později narazíte na neplnění nájemní smlouvy neb s vymáháním dlužného nájemného. Portál Sousede.cz spolupracuje s Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o., který je kdykoliv připraven vám s těmito problémy pomoci.

Nemovitosti a právo, v čem vám můžeme pomoci

  • Právní služby týkající se nakládáním s nemovitostí – smlouvy kupní, darovací, zástavní, nájemní, o věcném břemeni
  • Porušení nájemní smlouvy ze strany nájemce i pronajímatele, vymáhání dlužného nájemného
  • Právní služby pro SVJ, Bytová družstva
  • Stavební právo - smlouvy o dílo a smluvní dokumentace při rekonstrukcích nebo výstavbě nemovitostí

Sousedské vztahy, rodinné právo, v čem vám můžeme pomoci

  • Rozvodové řízení, stanovení výše výživného, příprava rozvodového formuláře, předmanželská smlouva
  • Rady a právní pomoc, jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Obchodní právo, založení společností a právní služby pro ně- mimosoudního vyřízení sporu, tak zastupováním našich klientů před soudy, včetně soudů rozhodčích

  • právní rozbory a stanoviska k dané věci, včetně návrhu postupu v konkrétním řízení

A jak tedy bojovat se sousedy, než dojde na právníka? Rozhodně to musíte ze začátku slušně. Třeba si sousedé ani neuvědomují, že dělají něco špatně (například prostě bouchnu dveřmi, protože chodí domů s plnými rukami nákupu nebo prostě nepoužívají kliku). Pokud to nezabere, obraťte se na majitele nemovitosti, případně pak i na policii. Rozhodně nenechte situaci přejít tak, abyste si se sousedy dělali naschvály. Situace by se tak mohla vyhrotit jako ve známém české filmu s rodinou Bartáčkových a Novákových.


Mohlo by vás zajímat

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?