Advokátní a právní služby – nemovitosti a sousedské vztahy

Každý někdy narazí na problém při jakémkoliv nakládání s nemovitostmi. Pokud pronajímáte dům nebo byt, dříve nebo později narazíte na neplnění nájemní smlouvy neb s vymáháním dlužného nájemného. Portál Sousede.cz spolupracuje s advokátní kanceláří....

Advokátní a právní služby – nemovitosti a sousedské vztahy

Každý někdy narazí na problém při jakémkoliv nakládání s nemovitostmi. Pokud pronajímáte dům nebo byt, dříve nebo později narazíte na neplnění nájemní smlouvy neb s vymáháním dlužného nájemného. Portál Sousede.cz spolupracuje s Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o., který je kdykoliv připraven vám s těmito problémy pomoci.

Nemovitosti a právo, v čem vám můžeme pomoci

  • Právní služby týkající se nakládáním s nemovitostí – smlouvy kupní, darovací, zástavní, nájemní, o věcném břemeni
  • Porušení nájemní smlouvy ze strany nájemce i pronajímatele, vymáhání dlužného nájemného
  • Právní služby pro SVJ, Bytová družstva
  • Stavební právo - smlouvy o dílo a smluvní dokumentace při rekonstrukcích nebo výstavbě nemovitostí

Sousedské vztahy, rodinné právo, v čem vám můžeme pomoci

  • Rozvodové řízení, stanovení výše výživného, příprava rozvodového formuláře, předmanželská smlouva
  • Rady a právní pomoc, jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Obchodní právo, založení společností a právní služby pro ně- mimosoudního vyřízení sporu, tak zastupováním našich klientů před soudy, včetně soudů rozhodčích

  • právní rozbory a stanoviska k dané věci, včetně návrhu postupu v konkrétním řízení

A jak tedy bojovat se sousedy, než dojde na právníka? Rozhodně to musíte ze začátku slušně. Třeba si sousedé ani neuvědomují, že dělají něco špatně (například prostě bouchnu dveřmi, protože chodí domů s plnými rukami nákupu nebo prostě nepoužívají kliku). Pokud to nezabere, obraťte se na majitele nemovitosti, případně pak i na policii. Rozhodně nenechte situaci přejít tak, abyste si se sousedy dělali naschvály. Situace by se tak mohla vyhrotit jako ve známém české filmu s rodinou Bartáčkových a Novákových.


Mohlo by vás zajímat

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Máte na starosti důležitou funkci ve vašem společenství vlastníků jednotek nebo bytovém družstvu? Nebo potřebujete z nějakého důvodu nahlédnout do zápisu ze schůzí, či jednání orgánu SVJ, ať už výboru, kontrolní komise nebo představenstva SVJ? Následující řádky vám prozradí, co vše musí obsahovat tyto zápisy a jak do nich nahlédnout.

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Hlasování per rollam online stále ještě pro mnohé představuje strach z neznáma. Proto jsme oslovili profesionálního předsedu SVJ, který s online hlasováním zkušenosti má, aby nám je popsal. Nejlepší na tom všem prý je, že všichni zjistili, že to jde i jinak – uvědomili si, kolik vlastně ušetří peněz a hlavně času. Navíc ani nemusí řešit usnášeníschopnost – protože pohodlně odhlasuje každý.