Aktuální otázka – úklid sněhu

Každé roční období s sebou přináší své radosti, ale i úskalí. V zimě je to sníh – krásný na pohled, a zároveň nebezpečný. Jaká jsou pravidla pro odklízení sněhu a úklid chodníků? Za co odpovídá majitel domu a za co už ne?

Aktuální otázka – úklid sněhu

Co říká zákon?
Od roku 2009 platí novela zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., podle které za stav chodníků odpovídá jejich majitel, tedy obec. Znamená to, že vlastník místní komunikace je zodpovědný za škody, které jsou způsobené závadou na jejich schůdnosti nebo sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v jeho možnostech závadu odstranit, případně na ni adekvátním způsobem upozornit. Obce však můžou stanovit rozsah a způsob, jakým budou určité úseky chodníků a silnic upravovat. Například v případě malého dopravního významu cesty nebo její slabší vytíženosti je možné určit, že zde nebude sníh a led odstraňován.

Jaké povinnosti má vlastník nemovitosti?
Ačkoli hlavní břemeno odpovědnosti leží ze zákona na majiteli komunikace, to znamená ve velké většině případů na obci, i majitelé přilehlých nemovitostí mají povinnost „udělat vše, co je v jejich silách, aby zabránili škodě vzniklé v důsledku provozu na těchto komunikacích.“

Ve vlastním zájmu
Když napadne velké množství sněhu, dá se předpokládat, že obcí organizované odklízení může váznout, proto je dobré, když majitel domu zajistí alespoň základní odklízecí práce, aby nikdo nepřišel zbytečně k úrazu. K odhrnutí sněhu postačí koště, lopata nebo hrablo. K odstranění ledu se klasicky používá technická sůl, existují však i další chemické rozmrazovače ledu. Pokud se chcete chemikáliím spíše vyhnout, klasickými pomocníky pro posyp ledu jsou už od nepaměti štěrk, písek a popel, které zdrsňují povrch ledu a chrání tak před uklouznutím. Pamatujte však na to, že v případě dalšího sněžení posyp pravděpodobně brzy zapadne sněhem a bude třeba ho obnovit.

Některé bytové domy mají správce, který se kromě průběžné péče o dům postará i o nárazové odklízení sněhu. Jiná sdružení vlastníků bytů se například mohou domluvit na tom, že v průběhu zimního období má každý den jeden byt pohotovost a v případě sněžení se jeho majitel (nebo nájemce) postará o odklizení sněhu před vstupem do domu. Vždy je třeba mít na paměti, že o způsobu zajištění akutního odklizení případné sněhové nadílky by mělo společenství rozhodnout s dostatečným předstihem, aby se předcházelo pozdějším sporům mezi sousedy.

Co rampouchy?
Sníh sesouvající se ze střechy, uvolněné rampouchy nebo i padající tašky jsou samostatnou kapitolou, protože odpovědnost za případné zranění kolemjdoucích chodců leží vždy a plně na majiteli nemovitosti, nikoli majiteli komunikace. Na tuto situaci se vztahuje jiná právní norma, konkrétně § 415 občanského zákoníku, podle kterého je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
Zranění chodce pomůže majitelům domu nejlépe řešit pojištění odpovědnosti. Při sjednávání je ale vždy potřeba dobře si prostudovat, na jaké případy se pojištění vztahuje, abyste při pozdějším řešení pojistné události nebyli nemile překvapeni.

Jak postupovat, když se zraním?
Pokud se zraníte na chodníku, obraťte se na jeho majitele – podejte písemné oznámení o úrazu na odbor správy městského majetku. Do oznámení popište místo, čas a okolnosti nehody a určitě přiložte lékařskou zprávu. Vhodné je určitě také připojit písemné svědectví události, protože důkazní břemeno leží na poškozeném. Došlo-li ke zranění padajícím sněhem, nebo pokud bylo tímto způsobem poškozeno auto nebo jiný majetek, vše pečlivě vyfotografujte (stačí mobilním telefonem) a obraťte se na vlastníka domu.

Zdroj článku:


Mohlo by vás zajímat

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?