Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Společné soužití mnoha lidí na malém prostoru, uspěchaná doba, změny pracovních návyků. To vše jsou příčiny, které narušují rodinné vztahy a o těch sousedských nemluvě. Tyto změny vedou k anonymitě a v sousedství nevyhnutelně k obavám, nedůvěře i neochotě se podílet na společné údržbě sdíleného majetku. Pokud jste správce nebo majitel nemovitostí, přistupte k řešení této situace komplexně.

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Sídliště 21. století ve znamení anonymity

S proměnou kulturních zvyklostí a změnami v oblasti cestování za prací, studiem nebo rodinou se mění i skladby obyvatel a jejich vzájemné vztahy i chování. Své sousedy často neznáme, a tím spíše nevíme o jejich zvyklostech a míře zodpovědnosti ke společným prostorám nebo majetku společenství. Narůstá tak potřeba komplexního přístupu k řešení společného soužití více domácností, které sice žijí pod jednou střechou, ale fungují nezávisle na sobě. Důvodem je přetrvávající zájem jednotlivců o fungující a bezpečné bydlení bez závislosti na všech ostatních.

Jeden panelákový vchod nyní musí řešit téma bezpečnosti, a to nejen z pohledu vstupních dveří, za kterými dříve začínal společný svět, kde se obyvatelé domu chovali jako jedna velká rodina. Různí a rychle se střídající nájemníci vedou trvale žijící obyvatele bytových jednotek k tomu, aby vyvíjeli tlak na správce a majitele, kteří musí vyřešit spoustu bezpečnostních otázek.

Co musí být vyřešeno?

  • Důležitá je otázka kvalitních dveří s bezpečnostními skly a vícebodovými automatickými zámky s vysokou provozní odolností.
  • Musí být správně nastavená funkčnost přístupových systémů.
  • Požaduje se i vzdálená správa zvonků. Ta je dnes často doplněna video telefony, které se napojí na mobilní telefon každého účastníka. Pryč jsou doby neaktuálních jmenovek na zvoncích nebo obtěžujících návštěv.
  • Jistota zavírání dveří kromě bezpečnosti přinese i dostatek komfortu při provozu. Zajišťují to automatické zavírače dveří s pohony a senzory.
  • Řeší se také podstata požární bezpečnosti.
  • Přichází i fáze kvalitní a pravidelné údržby, kterou všechny výše uvedené systémy pro správný chod potřebují.

obrázek

Bezpečnost nezačíná a nekončí u vstupních dveří

Dnes už nestačí zabouchnutí dveří a jejich zamčení. Bezpečnostní otázka z pohledu nezvané návštěvy nebo vandalů zahrnuje odolné zámky a bezpečnostní kování jako první linii ochrany. Po jejím zdolání ale často nezbývá nic jiného než mít přehled, kdo se v prostoru pohybuje. Obyvatelé panelových domů u větších sídlišť tak ocení kamerové systémy, které mohou pomoci v odhalení nežádoucích aktivit nebo konkrétních pachatelů trestné činnosti. Velkým přínosem těchto systémů se ale stává ochrana, a to nejen společných prostor, ale i soukromého majetku. Fungují totiž v pasivní rovině, kdy jejich umístění do veřejných prostor dokáže odradit od páchání nežádoucích aktivit.

Chytrá technika jako systém včasného upozornění

Prevence i nástroje pro rychlé upozornění mohou v případě vzniku události zamezit větším škodám. Klasickou ukázkou jsou požární hlásiče, které jsou součástí komplexních požárních poplachových systémů společnosti Animo Bohemia. Ty tvoří soubor komponent:

  • Teplotní a kouřové senzory
  • Světelná a zvuková signalizace
  • Detektory úniku plynu
  • Požárně bezpečnostní zařízení s nuceným odvětráváním oken a dveří Výhodou takto navrženého systému je bezesporu rychlá informace o tom, v jaké části budovy se něco děje, která putuje na dispečink požární stanice nebo správci budovy do aplikace. Poskytne zprávu i všem majitelům bytů, kteří tak mají více času zareagovat na vzniklé nebezpečí. V dlouhodobém horizontu dopřejí obyvatelům potřebný pocit bezpečí a jistoty.

Více o Animo Bohemia, s.r.o.

Zdroj foto: Animo Bohemia s.r.o.


Mohlo by vás zajímat