Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Společné soužití mnoha lidí na malém prostoru, uspěchaná doba, změny pracovních návyků. To vše jsou příčiny, které narušují rodinné vztahy a o těch sousedských nemluvě. Tyto změny vedou k anonymitě a v sousedství nevyhnutelně k obavám, nedůvěře i neochotě se podílet na společné údržbě sdíleného majetku. Pokud jste správce nebo majitel nemovitostí, přistupte k řešení této situace komplexně.

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Sídliště 21. století ve znamení anonymity

S proměnou kulturních zvyklostí a změnami v oblasti cestování za prací, studiem nebo rodinou se mění i skladby obyvatel a jejich vzájemné vztahy i chování. Své sousedy často neznáme, a tím spíše nevíme o jejich zvyklostech a míře zodpovědnosti ke společným prostorám nebo majetku společenství. Narůstá tak potřeba komplexního přístupu k řešení společného soužití více domácností, které sice žijí pod jednou střechou, ale fungují nezávisle na sobě. Důvodem je přetrvávající zájem jednotlivců o fungující a bezpečné bydlení bez závislosti na všech ostatních.

Jeden panelákový vchod nyní musí řešit téma bezpečnosti, a to nejen z pohledu vstupních dveří, za kterými dříve začínal společný svět, kde se obyvatelé domu chovali jako jedna velká rodina. Různí a rychle se střídající nájemníci vedou trvale žijící obyvatele bytových jednotek k tomu, aby vyvíjeli tlak na správce a majitele, kteří musí vyřešit spoustu bezpečnostních otázek.

Co musí být vyřešeno?

  • Důležitá je otázka kvalitních dveří s bezpečnostními skly a vícebodovými automatickými zámky s vysokou provozní odolností.
  • Musí být správně nastavená funkčnost přístupových systémů.
  • Požaduje se i vzdálená správa zvonků. Ta je dnes často doplněna video telefony, které se napojí na mobilní telefon každého účastníka. Pryč jsou doby neaktuálních jmenovek na zvoncích nebo obtěžujících návštěv.
  • Jistota zavírání dveří kromě bezpečnosti přinese i dostatek komfortu při provozu. Zajišťují to automatické zavírače dveří s pohony a senzory.
  • Řeší se také podstata požární bezpečnosti.
  • Přichází i fáze kvalitní a pravidelné údržby, kterou všechny výše uvedené systémy pro správný chod potřebují.

obrázek

Bezpečnost nezačíná a nekončí u vstupních dveří

Dnes už nestačí zabouchnutí dveří a jejich zamčení. Bezpečnostní otázka z pohledu nezvané návštěvy nebo vandalů zahrnuje odolné zámky a bezpečnostní kování jako první linii ochrany. Po jejím zdolání ale často nezbývá nic jiného než mít přehled, kdo se v prostoru pohybuje. Obyvatelé panelových domů u větších sídlišť tak ocení kamerové systémy, které mohou pomoci v odhalení nežádoucích aktivit nebo konkrétních pachatelů trestné činnosti. Velkým přínosem těchto systémů se ale stává ochrana, a to nejen společných prostor, ale i soukromého majetku. Fungují totiž v pasivní rovině, kdy jejich umístění do veřejných prostor dokáže odradit od páchání nežádoucích aktivit.

Chytrá technika jako systém včasného upozornění

Prevence i nástroje pro rychlé upozornění mohou v případě vzniku události zamezit větším škodám. Klasickou ukázkou jsou požární hlásiče, které jsou součástí komplexních požárních poplachových systémů společnosti Animo Bohemia. Ty tvoří soubor komponent:

  • Teplotní a kouřové senzory
  • Světelná a zvuková signalizace
  • Detektory úniku plynu
  • Požárně bezpečnostní zařízení s nuceným odvětráváním oken a dveří Výhodou takto navrženého systému je bezesporu rychlá informace o tom, v jaké části budovy se něco děje, která putuje na dispečink požární stanice nebo správci budovy do aplikace. Poskytne zprávu i všem majitelům bytů, kteří tak mají více času zareagovat na vzniklé nebezpečí. V dlouhodobém horizontu dopřejí obyvatelům potřebný pocit bezpečí a jistoty.

Více o Animo Bohemia, s.r.o.

Zdroj foto: Animo Bohemia s.r.o.


Mohlo by vás zajímat

Dotace pro SVJ na energie pro rok 2023

Dotace pro SVJ na energie pro rok 2023

Co bude muset pro získání příspěvku udělat zákazník v domě s domovními kotelnami? A co domy s centrálním vytápěním? Jaké jsou podmínky pro získání státního příspěvku pro rok 2023? Zapište si důležité datum 30. listopadu 2022.