Asistenční služby trochu jinak

V dnešním článku bych se rád zaměřil na asistenční služby z pohledu trochu netradičního. Asistenční služby by měly fungovat rychle a spolehlivě, což by mělo být samozřejmé a nepřekvapující, proto se pojďme zamyslet nad tím, jakou cestou by se asistenční služby mohly do budoucna vydat.

Asistenční služby trochu jinak

Asistenční služby tak, jak je známe dnes, vystupují především v roli pasivního poskytovatele zejména havarijních služeb, tzn. aktivují se pouze v případě, až když nastane nějaký problém. Osobně si myslím, že působnost asistenčních služeb v oblasti asistence u bytových domů, by se mohla posunout do více aktivní role, tzn. že by provozovatel asistenčních služeb mohl svého klienta upozornit například na končící platnost revize elektrických zařízení, hromosvodů, tlakových zařízení, plynových zařízení, výtahů, požárně bezpečnostních zařízení a komínů.

V množství zákonem stanovených lhůt se však může vlastník bytového domu snadno ztratit. Takovéto služby však kladou vyšší nároky na požadavky systému, který by tato data a lhůty uměl efektivně hlídat. Ze zprostředkování revizních služeb, v případě blížícímu se konci platnosti revize, by však mohli provozovatelé asistenčních služeb profitovat. Tyto služby poskytované asistenčními službami by mohly být tak alternativou k dnešním poskytovatelům facility služeb.

Přejdeme-li od vizí k realitě, popsal bych, jaké asistenční služby poskytuje ČSOB pojišťovna pro své klienty v rámci našeho pojištění bytových domů a produktu pro pojištění domácnosti a staveb občanů.

V rámci asistenčních služeb pro bytové domy a pro pojištění rodinných domů, bytů, chat a chalup poskytujeme:

1. Informační a poradenskou službu, tzn. jak postupovat v případě vzniku škodné události.

2. Služby vedoucí k odstranění příčiny havarijního stavu – zde jde především o organizaci a úhradu nákladů technické pohotovostní služby. Technická pohotovostní služba je zabezpečována širokou škálou profesí – od instalatérů, elektrikářů, sklenařů, topenářů, přes zámečníky, pokrývače a dokonce i služby jako deratizace, dezinsekce a čištění kanalizace.

3. Pomůžeme klientovi zprostředkovat provedení technických prací – například stavebních, topenářských, malířských apod.

V rámci asistenčních služeb pro pojištění domácnosti jsou tyto asistenční služby dále rozšířeny o servis domácích spotřebičů v bytě, kterou lze použít pro tyto spotřebiče (chladnička, mraznička, pračka, sušička, myčka nádobí, sporák, trouba s výjimkou mikrovlnné, varná deska a televizor), a to za těchto podmínek:

a) celková cena za servis (organizace, příjezd, práce a použitý materiál) je hrazena do limitu 4 000 Kč na jeden zásah s tím, že servis lze poskytnout max. dvakrát za pojistný rok

b) servis se vztahuje pouze na elektrospotřebiče, které se trvale nacházejí v místě pojištění.

c) pojištěný má nárok na poskytnutí servisu, pouze pokud:

– na elektrospotřebič se již nevztahuje záruka poskytnutá výrobcem či prodejcem,

– elektrospotřebič byl zakoupen jako nový v České republice,

– elektrospotřebič není starší pěti let, počítáno od data zakoupení,

– závada elektrospotřebiče brání v jeho využívání k účelu, ke kterému byl vyroben.

Klient tak má jistotu, že v případě nastalé havarijní situace jsme schopni efektivně zabezpečit pomoc skrze širokou škálu profesí.

Jan Klepal, ČSOB Pojišťovna


Mohlo by vás zajímat

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!