Co je společenství vlastníků jednotek?

Jde o právnickou osobu, jejíž povinností je zajistit správu, provoz a opravy společných částí domu.

Co je společenství vlastníků jednotek?

SVJ není vlastníkem jednotlivých bytů nebo nebytových prostor, těmi jsou konkrétní majitelé sdružení v SVJ. SVJ může nabývat jen majetek sloužící jen pro účely správy společných částí domu.


Co důležitého byste měli vědět o SVJ:

  1. Vznik SVJ je automatický a členství v něm povinné. SVJ musí vzniknout v každém domě s minimálně pěti jednotkami, které mají alespoň tři různé majitele.
  2. SVJ má na starost správu všeho, co je společné majitelům jednotlivých bytových i nebytových jednotek v domě.
  3. SVJ nevlastní ani dům, ani jednotky. Vlastní majetek může nabývat jen pro specifické účely – pokud je určen ke správě domu a společných prostor. Nemůže podnikat.
  4. SVJ, resp. jeho statutární zástupce, může uzavírat smlouvy s dodavateli služeb. Náklady rozúčtovává na jednotlivé vlastníky.
  5. Hlavní zásady fungování SVJ jsou dané zákonem, praktické je ale co nejvíce specifických podmínek zakotvit ve stanovách.

SVJ, bytové družstvo, nebo podílové vlastnictví?

Pojem „společenství vlastníků“ je v našem právním systému relativně novým termínem. Ostatně individuální vlastnictví jednotek a hromadné vlastnictví společných prostor není jedinou možnou formou řešení bydlení v bytových domech.

Kterýkoli dům je možné vlastnit třeba v rámci podílového vlastnictví; na celém domě včetně bytů mají pak jednotliví spolumajitelé určitý podíl.

Na mnoha místech fungují bytová družstva, která mají oproti SVJ významnou odlišnost – bytové jednotky nevlastní jednotliví lidé, ale družstvo jako takové, jejich obyvatelé (a v mnoha případech členové družstva) jsou vůči němu jen v nájemním vztahu.

Další možnou formou, kterou je možné pro správu domu ustanovit, je obchodní společnost, zejména společnost s ručením omezeným. V ní budou mít podíly spolumajitelé a také ta, ne tedy „nájemníci“, bude vlastníkem daného domu.


Mohlo by vás zajímat