Co nesmí chybět v rozpočtu SVJ?

Prázdniny jsou v SVJ tak trochu okurková sezóna. Vyúčtování je uzavřeno, přeplatky vyplaceny, sousedé jsou na dovolené a členové výboru si užívají klid a vlastní dovolenou. Tedy pokud se nerozhodli využít léto k provádění oprav a rekonstrukcí...

Co nesmí chybět v rozpočtu SVJ?

Ten klid mám ráda, i když mi někdy připomíná ticho před bouří. Podzim v SVJ je totiž pěkně náročné období. Já se na něj proto připravuji už během dlouhých letních večerů. Od září totiž nastává období rozpočtů a shromáždění vlastníků.

Proč musí mít každé SVJ rozpočet?

Povinnost schválit rozpočet (¹) (a tudíž nutnost ho sestavit) platí pro všechna společenství vlastníků bez výjimky. Vsadím se, že i vy najdete tuto povinnost ve svých stanovách. Pokud jste dosud rozpočet ve vašem SVJ neschvalovali, rozhodně si stanovy zkontrolujte – tuto povinnost najdete v části hospodaření.

Kdy se vám rozpočet bude hodit?

Možná už jste zažili, že se některý z vlastníků rozhodl neplnit své povinnosti hradit zálohy na služby spojené s bydlením a příspěvky na správu domu a pozemku. Pokud v takovém případě všechny pokusy o dohodu selžou, případ končí u soudu. A přesně to je ta chvíle, kdy schválený rozpočet oceníte. Bez rozpočtu totiž u soudu (ale někdy i na běžném shromáždění vlastníků) obvykle padne otázka: „A proč máme do fondu oprav platit zrovna 20,- Kč za metr?“

Co v rozpočtu nesmí chybět?

Přinejmenším přehled příjmů (²) a výdajů (³) společenství, které očekáváte v následujícím zúčtovacím období.

Společenství vlastníků má však jedno specifikum, díky kterému je sestavení rozpočtu někdy docela náročné. Jde o příspěvky na správu domu a pozemku určené na budoucí opravy – lidově ho známe pod pojmem fond oprav. Abyste „ustáli“ výši příspěvku, měl by součástí rozpočtu být především výhled předpokládaných oprav a rekonstrukcí, které jsou v domě v následujících letech plánovány. Ideální je uvést nejen orientační předpokládanou cenu, ale také předpokládaný rok, ve kterém bude potřeba práce provést. Ujasněním budoucích plánů pak získáte ideální částku, kterou by právě to VAŠE společenství, mělo na správu domu a pozemku přispívat.

Shrnout problematiku rozpočtů společenství vlastníků do jednoho krátkého článku je nemožné. Na trhu ale najdete různé možnosti, jak se o tomto tématu dozvědět víc. Na přednášce, kterou jsem pro vás připravila pod hlavičkou vzdělávací společnosti VOX, půjdeme až do detailů.

…pro ty, kdo mají rádi řeč paragrafů

(¹) Povinnost sestavit a schválit rozpočet (a také následně schválit jeho plnění určuje shromáždění vlastníků § 15 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým vlastnictvím.

(²) Přímy společenství vlastníků jednotek přesně vyjmenovává § 16 odst. 1 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým vlastnictvím. V odst. 2 také najdete výčet příjmů, které obvykle přichází na účet SVJ, ale ve skutečnosti mezi příjmy SVJ nepatří. Jedná se o příjmy jednotlivých vlastníků.

(³) Výdaje společenství vlastníků jednotek v zákoně přesně definovány nejsou. Nicméně je lze dovodit z části čtvrté (§7 a násl.) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým vlastnictvím. Je zřejmé, že právě náklady na vyjmenované činnosti týkající se správy domu a pozemku jsou výdaji SVJ.

Ing. Věra Bugárová

www.ucetnictvisvj.cz,

https://www.linkedin.com/in/verabugarova/

Účetní specialista pro váš dům | Poradce pro SVJ | Lektor pro obor SVJ | Soudní znalec se specializací účetnictví SVJ

Kontakt na Ing. Věra Bugárová - účetnictví svj


Mohlo by vás zajímat

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Máte na starosti důležitou funkci ve vašem společenství vlastníků jednotek nebo bytovém družstvu? Nebo potřebujete z nějakého důvodu nahlédnout do zápisu ze schůzí, či jednání orgánu SVJ, ať už výboru, kontrolní komise nebo představenstva SVJ? Následující řádky vám prozradí, co vše musí obsahovat tyto zápisy a jak do nich nahlédnout.

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Hlasování per rollam online stále ještě pro mnohé představuje strach z neznáma. Proto jsme oslovili profesionálního předsedu SVJ, který s online hlasováním zkušenosti má, aby nám je popsal. Nejlepší na tom všem prý je, že všichni zjistili, že to jde i jinak – uvědomili si, kolik vlastně ušetří peněz a hlavně času. Navíc ani nemusí řešit usnášeníschopnost – protože pohodlně odhlasuje každý.