Čtyřlístek výhod od ČSOB

Zatímco v roce 2015 měli možnost požádat o dotace na revitalizaci své nemovitosti z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) pouze vlastníci bytových domů v Praze, pak v roce letošním se podobná šance otevřela i pro bytová družstva (BD) a společenství vlastníků (SV) v celé České republice. Od 18. 12. 2015 je možné podávat žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který podporuje opatření, vedoucí k úsporám energií v bytových domech na území ČR (s výjimkou Prahy).

Čtyřlístek výhod od ČSOB

Zatímco program NZÚ se v loňském roce mezi vlastníky bytových domů v Praze nesetkal s přílišným zájmem a na něj vyhrazené prostředky nebyly vyčerpány ani z poloviny, je otázkou, s jakou poptávkou se setká vlastníky domů dlouho očekávaný program IROP.

Je sice pravdou, že program IROP, oproti loňskému programu NZÚ, nabízí BD a SVJ možnost získat vyšší procento dotací ve vztahu k uznatelným nákladům (25,5 % až 32,3 %). Na druhou stranu se ale jedná o dotaci z prostředků Evropské unie a tomu odpovídají jak přísné požadavky na náležitosti spojené s podáním žádosti o dotaci, tak poměrně složitá administrativa, s takovým krokem spojená. Již první signály ukazují, že zvládnout bezchybně celý proces podání žádosti o dotaci z programu IROP bude pro většinu SVJ velkým oříškem, resp. že většina z nich se bude muset (samozřejmě za úplatu) obrátit s prosbou o radu nebo pomoc na některou z dodavatelských či poradenských společností.

V podmínkách programu je například uvedeno, že před podáním žádosti o dotaci nesmí být provedeno výběrové řízení na dodavatele, uzavřena dodavatelská smlouva, zahájeny stavební práce či čerpán úvěr. Navíc výběrové řízení musí proběhnout v souladu se zákonem, s čímž se menší BD či SVJ dosud ještě nesetkala. Každopádně ale platí, že i v případě, kdy se BD či SVJ podaří o dotaci úspěšně zažádat, dotace bude vyplacena až po ukončení a případné kolaudaci předmětné investiční akce. Je tedy logické, že většina BD a SVJ, která se rozhodnou svou investici krýt úvěrovými prostředky, bude požadovat, aby po obdržení dotace na svůj účet mohla tyto prostředky použít na provedení mimořádné splátky úvěru tak, aby jí za to nehrozil žádný sankční postih. ČSOB si je tohoto požadavku svých klientů vědoma, a protože by ráda proces rekonstrukcí bytových domů (stejně jako stát programem IROP) také podpořila, přichází s ucelenou nabídkou, která zahrnuje čtyři výhody, které by měly přispět k dalšímu zatraktivnění podmínek úvěrování a tudíž i zvýšení zájmu BD a SV o revitalizaci a snížení energetické náročnosti svého domu. Všechny bankou nabízené výhody lze využít v případě, kdy BD a SVJ uzavře s ČSOB úvěrovou smlouvu kdykoliv v průběhu roku 2016.

Mimořádná splátka z dotace bez sankce i při fixní úrokové sazbě je u ČSOB možná, ale pouze za předpokladu, že klient o takovou možnost požádá banku ještě před schválením úvěru. V takovém případě bude mít klient právo takové splátky nejen zakotveno v úvěrové smlouvě, ale současně si bude moci i vybrat, zda po provedení mimořádné splátky bude chtít zachovat výši anuitní splátky a zkrátit konečnou splatnost úvěru nebo zachovat původní splatnost a snížit výši měsíční splátky.

Dotaci 1 % z objemu úvěru z ČSOB Programu energetických úspor bude moci získat každé BD a SVJ, které bude úvěrem od ČSOB financovat takovou investiční akci, která ve svém důsledku přinese určitou úsporu energií. Na rozdíl od všech ostatních typů dotací je u dotace od ČSOB vše daleko jednodušší – stačí při žádosti o úvěr bance současně vyplnit jednostránkovou žádosti o dotaci, aniž by banka požadovala dokládání jakýchkoliv dalších podkladů. Dotaci od ČSOB lze získat i při souběžném využití dotace z programu IROP či NZÚ.

Úvěr bez měsíčního poplatku za služby a práce spojené s realizací úvěru ČSOB automaticky poskytne v případě, kdy si BD/SVJ zafixuje úrokovou sazbu na 10 a více let. Touto nabídkou chce banka nejen vybídnout své klienty, aby využili dnešní rekordně nízké úrovně úrokových sazeb na trhu (a proto si ji zafixovali na co možná nejdelší období), ale současně tím sleduje i snížení rizik těchto klientů při splácení úvěru. Pokud se totiž po delší dobu nezmění úroková sazba, tak to znamená, že se současně nezmění ani výše měsíční splátky úvěru a tudíž že po celé toto období nebude BD či SVJ muset zvyšovat stávající příspěvky do fondu oprav.

Čtvrtou, bankou dnes již standardně nabízenou, výhodou je, že posledních 20 % objemu úvěru lze čerpat bez dokládání účelovosti, a to přímo na běžný účet klienta u ČSOB. BD či SVJ tak nemusí bance dokládat závěrečné faktury a platby dodavatelům provede tehdy, kdy to uzná za vhodné, a to z prostředků na svém běžném účtu.

Zdroj foto:


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

V médiích stále slyšíme o neúnosných až likvidačních cenách energií (nejen) v domácnostech. A k tomuto ruku v ruce o dotacích na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla a přechodu na obnovitelné zdroje vytápění pro rodinné domy. Ale málo kdo ví, že všechny tyto možnosti úspor se týkají i bytových domů.