Dálkový odečet vody a tepla chrání vaše soukromí

Pokud bydlíte v bytovém domě a máte na radiátorech umístěny poměrové rozdělovače tepla (indikátor) a vodoměr uvnitř v bytě, pravděpodobně vám také chodí výzvy, abyste v určitý den a hodinu zůstali doma a čekali na odečet. V době chytrých technologií a internetu je skoro neuvěřitelné, že máte cizí osobu vpustit do svého bytu. Zdá se však, že klasickým měřicím přístrojům už pomalu odzvonilo.

Dálkový odečet vody a tepla chrání vaše soukromí

O změnách v rozúčtování tepla a vody jsme informovali již v květnu, dnes navazujeme článkem o dálkových odečtech.

„V posledních letech roste zájem a také prodej přístrojů nové generace, které umožňují dálkový odečet vody a tepla. U indikátorů je jejich podíl na celkovém objemu prodaných přístrojů prakticky 100 %, u vodoměrů 75 %,“ potvrzuje Daniel Nový, obchodní ředitel společnosti ista Česká republika s.r.o., a dodává: „V současnosti správcovské firmy, bytová družstva i společenství vlastníků bytových jednotek preferují vyspělé rádiové technologie, které umožňují dálkový odečet dat. Je totiž přesnější, zvyšuje komfort uživatelům bytů a eliminuje chyby při odečtech i možnost záměrné manipulace s přístroji.“

Další výhodou je možnost provádění častějších odečtů a sledování naměřených hodnot na internetu. Majitel či správce nemovitosti i nájemníci tak mohou mít lepší přehled o spotřebě energií a vody v domě. Kromě zamezení plýtvání může radiový odečet přispět také k odhalení nechtěných úniků vody při haváriích (např. protékající záchod) v době, kdy je nájemník na dovolené. Častější odečty všech měřicích zařízení v bytě zajistí i větší spravedlnost při stěhování. Zaplatíte pouze to, co jste skutečně spotřebovali.

![](/upload/_public/magazine/img/rádiový systém symphonic 3Výstřižek.PNG)

Existence radiového systému usnadní odečty i v případě bytů, které by uživatel z jakýchkoliv důvodů nezpřístupnil pro provedení odečtu. Konečný spotřebitel je v tomto případě chráněn před rizikem sankce, která mu jinak dle platné legislativy hrozí. Na straně administrátora pak odpadá nutnost provádět náhradní výpočet spotřební složky tepla. Tato se počítá jako trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky dle zákona č. 67/2013 Sb. v platném znění § 6 odst. 3). Pokud je v domě takových bytů, které nejsou zpřístupněny pro odečet, víc, může to znamenat viditelné navýšení spotřební složky za období odečtu pro celý objekt.

Příklad:

Bytový dům – 50 bytů s průměrnou spotřebou vody 35 m3 /rok

1/ rádiový dálkový odečet: všechny byty odečteny

  • odečteno všech 50 bytů
  • celková spotřeba vody BD = 1 750 m3

2/ manuální odečet: odečtených 45 bytů, 5 bytů nezpřístupněných

  • Odečteno 45 bytů: celková spotřeba vody = 1 575 m3
  • Neodečtených 5 bytů: vypočtená spotřeba vody na 1 byt: 105 m3, celkem 525 m3
  • Celková spotřeba vody BD je 1 575 + 525 = 2 100 m3

V případě radiových odečtů je také možné na rozdíl od manuálních odečtů kalkulovat s přesným odečtem k rozhodnému datu rozúčtovacího období, obvykle k 31.12. Tím se obvykle sníží také rozdíl odečtu mezi odečtenými údaji z měřičů konečných spotřebitelů a hlavním domovním vodoměrem, tzv. rozdílový koeficient.

![](/upload/_public/magazine/img/na chodbě.jpg)

Sběrnici dat memonic 3 s bateriovým napájením lze snadno instalovat ve společných prostorách domu.

Dálkové odečty indikátorů a vodoměrů probíhají ve dvou variantách. První je pomocí mobilní sběrnice dat, tou druhou a v tuto chvíli nejmodernější možností, je odečet pomocí automatické sběrnice dat. Tato varianta také umožňuje nadstavbu, a to webový portál s aktuálním přehledem spotřeby tepla a vody v domě či bytě. Technologie poměrového měření společnosti ista už dnes splňuje všechny české i evropské normy a je plně připravena na nová pravidla rozúčtování evropské směrnice EED/27/2012.

Jak funguje rádiová technologie?

Princip fungování radiových sestav různých výrobců je podobný, v konkrétním technickém řešení se však mohou lišit. Systém symphonic 3 společnosti ista je radiový systém nové generace, který pro přenos dat využívá nejmodernější rádiovou technologii s obousměrným přenosem. Systém komunikuje s radiovými moduly v měřičích pouze při cíleném dotazu sběrnice dat. Elektromagnetické záření přístrojů pro dálkové odečty je oprati např. mobilním telefonům zcela zanedbatelné, nicméně díky obousměrné komunikaci se se snižuje elektromagnetické zatížení životního prostředí – tzv. elektrosmog na minimum, a to tím, že se odesílají pouze krátké zprávy ve velkých intervalech.

Systém komunikuje s měřiči ista, které jsou vybaveny rádiovými moduly. Nejčastěji to bývají rozdělovače topných nákladů (indikátory) doprimo 3 a vodměry ista domaqua m, istameter m nebo modilys m. Součástí systému mohu být i další měřiče – tepla, elektřiny nebo plynu (viz obrázek systému symphonic 3).

Všechny součásti systému mají bateriové napájení a nevyžadují kabelové rozvody ani při dodatečné instalaci v objektu. Baterie v přístrojích vydrží více než 10 let.

Srdcem systému je sběrnice dat memonic 3, která automaticky přenáší data na centrální server prostřednictvím GSM/GPRS sítě. Dokáže najednou obsluhovat při optimálním prostorovém rozmístění až 1000 měřičů a disponuje velkým dosahem signálu až 50 m. Pracuje v tzv. mřížkovém módu, kdy jsou signály přenášeny i vzájemně mezi jednotlivými měřiči, což vede ke zvýšení spolehlivost odečtu všech přístrojů zapojených v systému i dosahu signálu. Pro standardní bytový dům s výškou 8-10 podlaží tak obvykle postačuje 1-2 sběrnice dat. Přenášená data jsou zabezpečena kódováním proti zneužití a chybnému transportu.

(zdroj foto: ista ČR)


Mohlo by vás zajímat

Prevence a řešení ucpaných odpadů v bytových domech

Prevence a řešení ucpaných odpadů v bytových domech

V bytových domech mohou závady na kanalizaci způsobit problém nejen majitelům jednoho bytu, ale hned několika. V bytových domech je tak extrémně důležitá prevence ucpaných odpadů. Jak na ni a jak postupovat v případě, že dojde k ucpání odpadu?

7 tipů, jak zařídit malý byt

7 tipů, jak zařídit malý byt

Vybavit dobře a pohodlně malý byt nebo garsonku je výzva! Ale také skvělá příležitost pro kreativitu a inovace. V tomto článku vám představíme sedm svěžích a originálních tipů, jak proměnit váš malý byt v útulný a stylový domov.