Dešťovka – ani kapku nazmar!

Úderný titulek jsme si tentokrát v redakci vybrali přímo z názvu dotačního programu Dešťovka.

Dešťovka – ani kapku nazmar!

Úderný titulek jsme si tentokrát v redakci vybrali přímo z názvu dotačního programu Dešťovka, který v srpnu vyhlásil Státní fond životního prostředí. Jde o dotace pro rodinné a bytové domy zejména v obcích zasažených suchem, ale část programu je určena i pro ostatní lokality. Podstatou programu je taková stavební úprava, která umožní sběr dešťové vody pro následné zalévání zahrady (týká se jen tzv. suchých obcí). Pokud vybudujeme nádrž na sběr dešťové vody a následně ji použijeme nejen pro zalévání zahrady, ale i pro splachování toalet v domě, získáme dotaci pro dům na celém území státu. Třetím podporovaným řešením je sběr dešťové vody a sběr tzv. šedé vody (=odpadní voda z domácností s výjimkou vody z WC) a její následné použití pro zalévání zahrady a splachování záchodu.

Jak na dotaci?

Příjem žádostí bude zahájen 7. září 2017 v 10:00 prostřednictvím speciálního webu, který je pro tyto účely zřízen. Registraci žádosti je nutné provést elektronicky, ale jak je už zvykem, papírování se nevyhneme. Musíme si vytisknout formulář a spolu s dalšími písemnými podklady doručit do SFŽP do 30 dnů od elektronické registrace žádosti o dotaci. Fond má k posouzení 3 týdny a my 12 měsíců na realizaci stavebních úprav. Žádat lze i pro projekty, které jsme zahájili dříve, ne však před 27. 4. 2017. Tentokrát budou rozdělovány prostředky ve výši 240 milionů korun, což by mělo stačit zhruba na 4 500-5 000 žádostí. Dotace činí maximálně 50% nákladů spojených se stavebními úpravami.

Oprávněný žadatel musí být vlastníkem domu po celou dobu realizace. Nesmí mít dluhy u žádného orgánu státní správy, na dům nesmí být uvalena exekuce nebo být předmětem insolvenčního řízení. Žadatel také musí zajistit, že nově vybudovaný systém na využití dešťové vody bude fungovat nejméně pět let. Nádrž na vodu musí být plněna z celé střechy a je třeba, aby byla zajištěna proti zámrzu. Jsou tak vyloučeny oblíbené sudy, staré vany a další spartánské způsoby zachycování vody. Pokud volíme řešení splachování záchodu dešťovkou, je nutné napojit na ni alespoň jednu toaletu v obytné části domu.

()

Kolik můžeme dostat?

Konkrétní dotace pro sběr srážkové vody pro zálivku zahrady činí až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových výdajů. Podpora se týká pouze suchých obcí. Sběr srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady je podporován až do výše 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových výdajů. Poslední dotační aktivitou je využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody. Zde je možné získat až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových výdajů.

Uvidíme, s jakým ohlasem se dotační výzva setká. V každém případě jde o krok správným směrem, protože rozumné hospodaření s vodou bude během několika let nutností, a že splachovat pitnou vodou záchod je prostě zbytečná marnivost odporující zdravému rozumu, nás učili v hodinách přírodopisu už před 30 lety.

Detailní podmínky programu ke stažení zde.

Dešťovka – ani kapku nazmar!


Mohlo by vás zajímat

Darování nemovitosti mezi manželi

Darování nemovitosti mezi manželi

Co mám dělat, když chci manželce věnovat nemovitost, ale máme společné jmění manželů (SJM)? Dá se převod nemovitosti rozdělit mezi manžela a děti? A co když mi chtějí rodiče darovat byt tak, aby patřil jen mně? V tomto článku odpovídáme na nejčastější dotazy, které v Dostupném advokátovi řešíme při darování nemovitosti v manželství.

Vyměňte zamykací systém za nový a bezpečnější

Vyměňte zamykací systém za nový a bezpečnější

Máte ve vašem domě nainstalovaný již mnoho let starý zamykací systém? Pak je načase zamyslet se nad jeho výměnou. I když je váš současný zámkový systém nadále funkční, jeho včasná výměna je investicí do výrazného zvýšení bezpečnosti všech obyvatel domu, jejich majetku i majetku a vybavení ve společných prostorách.