Dotace pro SVJ na energie pro rok 2023

Co bude muset pro získání příspěvku udělat zákazník v domě s domovními kotelnami? A co domy s centrálním vytápěním? Jaké jsou podmínky pro získání státního příspěvku pro rok 2023? Zapište si důležité datum 30. listopadu 2022.

Dotace pro SVJ na energie pro rok 2023

Stát přislíbil pomoc s vysokými cenami energií nejen domácnostem, které používají elektřinu i plyn, ale i domácnostem, které topí přes domácí kotelny nebo přes centrální vytápění. V letošním roce obdrží pomoc všechny domácnosti automaticky.

Co bude muset pro získání příspěvku udělat zákazník v domě s domovními kotelnami?

Pro získání příspěvku v příštím roce bude muset SVJ předat do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů distributorovi elektřiny nebo plynu, tj. subjektu, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Nikoliv tedy obchodníkovi, se kterým má uzavřenu smlouvu o dodávce. Distributor pak tento údaj předává operátorovi trhu a ten s dalšími informacemi a finančními prostředky obchodníkům. Obchodník je pak povinen zohlednit příspěvek do nejbližší zálohy nebo vyúčtování zákazníkovi.

Domácnosti s domovními kotelnami obdrží z úsporného tarifu příspěvek 6 000 Kč.

Co bude muset pro získání příspěvku udělat zákazník v domě s centrálním vytápěním?

SVJ bude muset předat do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů využívaných k bydlení dodavateli tepelné energie. Formulář je ke stažení níže. Dodavatel tepelné energie předá tento údaj operátorovi trhu a ten pak s dalšími informacemi a finančními prostředky zpátky dodavatelům. Dodavatel tepelné energie je pak povinen zohlednit příspěvek do nejbližší zálohy nebo vyúčtování zákazníkovi.

Domácnosti s centrálním vytápěním obdrží z úsporného tarifu příspěvek 4 500 Kč.

Formuláře pro SVJ ke stažení:

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZÁKAZNÍKEM V DOMĚ S BYTY UŽÍVANÝCH K BYDLENÍ V DOMĚ PRO ÚČEL PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN

ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA V DOMĚ S BYTY A ZÁKAZNÍKA DOMÁCNOSTI V RODINNÉM DOMĚ O ZOHLEDNĚNÍ PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO A ROZSAH PŘEDÁVANÝCH ÚDAJŮ

Je možné kombinovat jednotlivé druhy příspěvků?

Ano, jednotlivé příspěvky se kombinují. Pokud má například domácnost svícení a vaření zajištěno na elektřinu a zbytek na plyn, může typicky mít například elektrický tarif D02d. Prostřednictvím něj jí stát letos poskytne příspěvek 3 500 korun, v příštím roce 800 korun. Modelová spotřeba plynu takové domácnosti může být přibližně 17 MWh, což by znamenalo, že by takové domácnosti stát příští rok ještě navíc přispěl na její účet částkou 6 200 korun. K tomu by stát této domácnosti za každou MWh elektřiny, kterou by spotřebovala v období od letošního října do konce příštího roku, přispěl částkou 599 Kč v rámci odpuštění poplatku za POZE.

Je možné získat příspěvek na elektřinu a plyn pro zákazníky v bytových domech pro SVJ, které používá elektřinu pouze k osvětlení společných částí domu, nikoli k vytápění?

Příspěvek pro domy s byty je vázán na způsob vytápění – tedy se poskytuje na domovní kotelny, nebo na centrální vytápění. Pokud má tarif typu D, dostane příspěvek na elektřinu.

Zdroj: MPO Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!