Fotovoltaika pro bytové domy

Jak se stávající podpora dalšího rozvoje využívání fotovoltaiky projevila v zájmu bytových družstev (BD) a společenství vlastníků (SVJ) o tuto oblast, jsme se zeptali pana ing. Ladislava Kouckého, manažera pro BD a SVJ z ČSOB.

Fotovoltaika pro bytové domy

Od počátku tohoto roku se díky novele Energetického zákona a na ní navazující vyhlášky Energetického regulačního úřadu, otevřela příležitost pro masivnější rozšíření instalace fotovoltaických elektráren (FVE) na střechy bytových domů. Dle novely zákona je totiž možné vyrobenou elektřinu využívat nejen ve společných prostorách, ale současně i ve všech domácnostech v domě, které o připojení projeví zájem. Padla tak překážka, dle které s instalací FVE dosud muselo souhlasit 100% vlastníků v domě. Tomuto trendu by měla navíc výrazně napomoci i stávající státní dotační politika. Program „Nová zelená úsporám pro bytové domy“ (NZÚ) totiž nabízí poměrně vysoké dotace, určené na krytí části nákladů, s instalací fotovoltaiky spojených. Jak se stávající podpora dalšího rozvoje využívání fotovoltaiky projevila v zájmu bytových družstev (BD) a společenství vlastníků (SVJ) o tuto oblast, jsme se zeptali pana ing. Ladislava Kouckého, manažera pro BD a SVJ z ČSOB.

Jak hodnotíte stávající zájem BD a SVJ o možnost využití FVE v jejich domech?

Dovolím si nynější stav přirovnat k situaci před 20 lety, kdy se první BD a SVJ rozhodovala svůj bytový dům revitalizovat. V té době se jednalo zejména o zateplování obálky domu, výměnu oken a vyregulování otopné soustavy. Tehdy, podobně jako je tomu dnes u FVE, o takové investici řada BD a SVJ uvažovala a proto byl „hlad“ po informacích – zejména jaké energetické úspory může podobná investice přinést a zda je možné, na krytí s ní spojených nákladů, získat takový úvěr, jehož splácení by bylo možné rozložit do delšího časového horizontu. Výraznou roli při nastartování tohoto procesu sehrála státní dotační politika v podobě dotací z programu „Panel“. Rozjezd revitalizací byl i tehdy pozvolný, ale jakmile se na prvních domech prokázalo, k jakým úsporám energií došlo, tak následně se do zateplování pustila většina, zejména panelových bytových domů, v ČR. Dle mého názoru lze tedy i v oblasti využití FVE na bytových domech očekávat podobný vývoj – po pomalejším rozjedu v letošním roce nastane v dalších letech boom a stále více BD a SVJ se rozhodne instalaci fotovoltaických panelů realizovat. Dnes řada vlastníků bytových domů o fotovoltaice uvažuje, stát takový proces dotačně podporuje a proto zájem o získání informací začíná narůstat. Důkazem toho je, že je realizováno stále více seminářů, kde se zájemci mohou dozvědět nejen podrobnosti, co taková instalace FVE vše obnáší, ale i jak je možné ji případně profinancovat a jakou dotaci využít. Sám jsem již na řadě podobných seminářů prezentoval možnosti financování a mohu tedy potvrdit, že počet posluchačů na těchto akcích stále narůstá. Pořadateli odborných seminářů jsou primárně společnosti, které se na tuto problematiku zaměřují a které jsou schopné nabídnout svým zákazníkům realizaci takové investice na klíč – od projektu, přes instalaci a připojení, až po zajištění žádosti o poskytnutí dotace. Řadu podobných seminářů má v plánu v průběhu letošního roku uspořádat i samotná ČSOB.

Zaznamenala banka v posledních měsících zvýšený zájem ze strany BD a SVJ o financování fotovoltaiky na bytových domech?

Musím přiznat, že takových klientů, kteří již instalaci FVE realizují a současně si na ni půjčili úvěr od ČSOB, je zatím jako šafránu. Co ale enormně roste, to je zájem BD a SVJ o to, abychom jim namodelovali, co by přijetí úvěru znamenalo v případě, že se pro takovou investici rozhodnou a chtěli by ji financovat z úvěrových zdrojů. Denně dostáváme několik požadavků od klientů, kteří mají představu, kolik by je taková investice stála a od banky zatím chtějí jen orientační nabídku podmínek úvěrování. Při tvorbě orientační nabídky jsme se rozhodli vycházet z údajů o průměrné návratnosti podobné investice, které jsme získali při řadě jednání s profesionálními společnostmi, které se instalací FVE zabývají. Z jejich informací totiž vyplynulo, že návratnost investice do FVE se pohybuje mezi pěti až osmi lety a že BD a SVJ by nejčastěji potřebovala nastavit splatnost případného úvěru na cca 10 let. Ze zkušeností banky s podobnými dotačními programy ale vyplynul závěr, že počáteční splatnost úvěru musí být nastavena delší. Důvodem je skutečnost, že dotace z programu NZÚ je vyplacena až po ukončení investice, jejím finančním vypořádání a tudíž až po vyčerpání celého úvěru. Za sebe mohu říci, že jsem pro naše klienty v poslední době vypracoval řadu takových orientačních nabídek a na základě toho lze učinit obecný závěr – všechny nabídky byly zpracovány na splatností 15 let, přičemž po provedení mimořádné splátky z dotace NZÚ bylo možné původně nastavenou splatnost zkrátit na cca osm let. Pro porovnání vždy do nabídky uvádím, kolik by činily úrokové náklady za celou dobu splácení úvěru s využitím mimořádné splátky z dotace a bez ní – ten rozdíl je opravdu výrazný.

Pokud se tedy klient rozhodne využít na krytí nákladů, spojených s instalací FVE na svém domě úvěrových prostředků, je banka připravena nabídnout nějaké atraktivní podmínky úvěrování?

Ano. ČSOB se rozhodla, že v dalších letech chce primárně podporovat veškeré investice svých klientů do obnovitelných zdrojů energií. Pokud BD či SVJ hodlá úvěrem krýt náklady spojené s instalaci FVE, pak může využít náš nový produkt „Zvýhodněný úvěr na FVE“. Při splnění bankou nastavených podmínek, mohou BD a SVJ na tento účel čerpat předmětný úvěr, který ČSOB cenově zvýhodnila. Úvěr je navíc standardně poskytován bez požadavku na jeho zajištění – a to i v případech, kdy BD nebo SVJ již nějaký úvěr splácí. Veškeré detailní informace o této nabídce jsou uvedeny na webu banky – www.csob.cz v sekci BD a SVJ - po kliknutí na banner s názvem zvýhodněného produktu si lze přečíst, jaké benefity jsou s touto úvěrovou nabídkou spojené.

Banka nám také dodala vzorové dokumenty pro statutární orgány s formulací správného usnesení pro shromáždění vlastníků a členské schůze. Stáhnout si je můžete na odkazech níže:

Děkujeme za rozhovor.

Zdroj foto: pixabay.com

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Fotovoltaiky pro bytové domy – nejčastější otázky a odpovědi

Fotovoltaiky pro bytové domy – nejčastější otázky a odpovědi

Téma střešních fotovoltaik pro bytové domy nikdy nebylo aktuálnější. Nedávná změna legislativy v oblasti komunitní energetiky probudila nebývalý zájem o fotovoltaiku na straně SVJ a bytových družstev. Vlastní zdroj energie může přinést výrazné úspory, zároveň ale kolem tématu panuje řada otázek. Sestavili jsme kompilaci nejčastějších dotazů a přinášíme přehledné odpovědi odborníků ze společnosti S-Power Energies.