I s detaily a financováním vám při zateplení vašeho bytového domu pomůže Sto

V minulém článku jsme končili zmínkou o řešení detailů při zateplení, a proto se k tomuto tématu vrátíme i na začátku dnešního textu. Specialisté firmy Sto se s čtenáři našeho portálu podělí i o zkušenosti s financemi a ekonomikou zateplení bytového domu.

I s detaily a financováním vám při zateplení vašeho bytového domu pomůže Sto

Jiří Kudlič, šéf prodeje Čechy ve firmě Sto, upozorňuje: „U větších bytových domů je díky spolupráci s našimi pracovníky a technicky správnému řešení možné snížit celkové náklady na zateplení. Větší rychlost realizace přináší nižší náklady na práci a lešení, což jsou jedny z nejdražších položek při rekonstrukci fasády.“

I u zateplení si žije svým vlastním životem řada mýtů. Jedním z nich je, že zateplením se zmenší prostor lodžie. Skutečností naopak je, že se správným systémem, který díky větší účinnosti použité izolace sníží její tloušťku, a vhodnou úpravou ukotvení zábradlí, lze docílit i zvětšení prostoru. „Naší specialitou a ukázkou kompetence fasádních systémů firmy Sto jsou i předokenní rolety. V létě tyto exteriérové rolety nejlépe ze všech systémů zabraňují přehřívání interiéru, lépe chrání interiér i v zimě. Troufnu si tvrdit, že jejich kombinaci s fasádním zateplovacím systémem umí správně řešit jen Sto: máme totiž systémový detail, díky kterému nehrozí prokreslení na fasádě či praskání, „kastlík“ rolety není na fasádě vidět a navíc nezmenšuje světlost okna. Problémem není ani nedostatek financí - stačí si fasádu stavebně připravit a rolety objednat až později. Následná montáž rolet do řešení Sto je velmi jednoduchá a nehrozí u ní poškození fasády. Jme na trhu jediní, kdo na řešení dává záruku za funkčnost, ostatní výrobci se odkazují na dodavatele rolet a dodavatelé rolet vždy odkazují na dodavatele zateplovacího systému.“ říká Roman Gajdušek, vedoucí prodeje Morava u Sto s.r.o.

Zmínili jsme nedostatek financí, často se také vyskytují pochybnosti majitelů bytových domů a členů družstva, zda si zateplení fasády mohou dovolit. Pokud však existuje dobře připravený projekt, lze z něj poměrně jednoduše spočítat návratnost vložených prostředků – nejčastěji se stává, že finance uspořené na vytápění slouží jako velká část splátky v případě použití hypotečních prostředků. Díky spolupráci pracovníků firmy Sto s projektantem a energetickou agenturou je možné prověřit možnosti řešení a navrhnout způsoby financování a poskytnout argumenty pro interní diskusi v rámci BD nebo SVJ. Návratnost zateplování je nejen v úspoře nákladů na vytápění, ale i ve zvýšení hodnoty nemovitosti či v nižších nákladech na údržbu. Vždy je proto dobré posuzovat hodnotu rekonstrukce s ohledem na celkovou hodnotu nemovitosti – stačí si uvědomit, že například náklady na fasádu za cca 3 mil. Kč představují u domu o 20 bytech po cca 2 mil. Kč pouze 7,5 % hodnoty nemovitosti.

Samozřejmě je možné řešit zateplení i po částech, ale v tom případě musí být na počátku profesionálně připravený projekt, který rozdělí realizaci do etap, které budou navazovat a budou správně kontrolovatelné technicky a i ekonomicky včetně vazby na požadavek dotací – například nejdříve okna, potom štíty apod. I v tomto případě lze díky spolupráci projektanta s energetickou agenturou zajistit, že realizace a financování bude probíhat správným způsobem.

Oblast zateplování je obsáhlá, mohli bychom psát například o boji s řasami či plísněmi, o kreativních úpravách vzhledu fasády atd. To vše a řadu dalších informací včetně produktové nabídky a referenčních staveb firmy Sto s.r.o. najdete na www.sto.cz. S radou a konzultací vám rádi pomohou i pracovníci Sto – kontakty včetně kontaktního formuláře najdete také na webových stránkách.


Mohlo by vás zajímat

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?