Jak je to s EET u pronájmů?

Datem 1. prosince 2016 byl spuštěn systém elektronické evidence tržeb (EET). V této první fázi se dotýká ubytovacích a stravovacích služeb. V rámci ubytovacích služeb se evidence týká i krátkodobých pronájmů bytů nebo domů.

Jak je to s EET u pronájmů?

Finanční správa rozděluje v této problematice ubytování na dvě činnosti: ubytování jako samostatnou činnost anebo nájem nemovité věci. Na speciálně zřízeném serveru Ministerstva financí www.etrzby.cz je možné najít materiál, sloužící jako pomůcka pro fyzické osoby k podřazení příjmů z „nájmu“ nemovité věci (její části) nebo bytu (jeho části) pod správný druh příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů, a to buď pod příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP, nebo příjmy z nájmu dle § 9 ZDP.

Pro zjištění, zda se jedná o příjem podléhající evidenci tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je zásadní určení daného příjmu dle § 7 ZDP nebo § 9 ZDP. Na příjem podle § 7 ZDP, tj. samostatná činnost, se vztahuje možnost vzniku povinností k EET. Příjem podle § 9 ZDP, tj. nájem nepodléhá EET. Podstatný je charakter a časový úsek poskytovaného ubytování, je-li nabízeno relativně dlouhodobě za účelem zajištění bytové potřeby nájemce (jeho domácnosti) nebo je poskytováno přechodně, případně krátkodobě, tj. za účelem rekreace, ubytování studentů, sezonních pracovníků a podobně.

Příjmy ze živnosti – ubytovací služby (možnost vzniku povinnosti k EET)

 • Činnost je vykonávána živnostenským způsobem, tj. soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

 • Uvedený charakter má činnost hotelů, motelů, botelů, penzionů, horských chat apod., ale například i krátkodobé (přechodné) ubytování ve vlastních bytech (domech) nabízené soustavně (viz poskytování ubytování prostřednictvím sdílené ekonomiky, např. přes Airbnb).

 • Uvedené příjmy se budou zdaňovat jako příjmy z živnostenského podnikání (§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP), pokud poplatníkovi vzniklo oprávnění provozovat živnost, případně jako příjmy dle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP, pokud mu oprávnění provozovat živnost nevzniklo.

 • Ubytování je poskytováno pravidelně/opakovaně.

 • Ubytování je poskytováno na krátkou (dny, týdny) nebo přechodnou (omezenou) dobu.

 • Ubytování je takto nabízeno na internetu, případně jinak (tisk, letáky, billboardy apod.).

 • Ubytování je poskytováno např. za účelem rekreace.

 • Kromě „bydlení“ jsou nad rámec nezbytných služeb poskytovány i další služby, např. úklid prostor užívaných ubytovanými, výměna ložního prádla, poskytnutí snídaně apod.

 • Ubytovaný neprovádí běžnou údržbu ani drobné opravy obývaného prostoru.

 • V nabídce ubytování se objevuje cena za den, případně týden.

Příjmy z nájmu – pronájem (nepodléhá EET)

 • Lze dojít k závěru, že se jedná o nájem (nikoliv o ubytovací služby mající charakter živnosti).

 • Bude se jednat například o nájem bytů (rodinných domů) nájemcům za účelem dlouhodobého bydlení.

 • Příjmy se budou zdaňovat jako příjmy z nájmu dle § 9 ZDP, a to za předpokladu, že pronajímaný majetek není součástí obchodního majetku (v případě, že pronajímaný majetek je součástí obchodního majetku, jsou příjmy zdaňovány jako příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP).

 • Nájem je sjednáván jednorázově na delší dobu (měsíce, rok).

 • Takto je také nabízen (internet, tisk, letáky).

 • Nájem je nabízen primárně za účelem zajištění bytové potřeby nájemce (jeho domácnosti).

 • Nejedná se o ubytování za účelem rekreace.

 • Nad rámec nezbytných služeb nejsou pronajímatelem poskytovány další služby.

 • Energie (elektřina, plyn) si obstarává obvykle sám nájemce.

 • Nájemce provádí běžnou údržbu a drobné opravy najatého prostoru.

 • V nabídce ubytování se objevuje cena nájmu za měsíc, případně za delší časové období.

Strachovanou položkou v EET je pořízení příslušné registrační pokladny, jejíž vysoké ceny se drobní živnostníci obávají. Podnikatelé s menší živností si ovšem vystačí s tabletem nebo chytrým telefonem, do kterých nainstalují aplikaci s EET a doplní malou tiskárnou na účtenky. Podle serveru se pak pořízení systému pro EET vejde do 5 000 korun. To je i výše jednorázové daňové slevy, kterou poskytuje ministerstvo financí všem živnostníkům a podnikatelům, kteří v daném roce EET zavedou a náklady si poté mohou odečíst z daní. Podle délky uzavřené smlouvy, se za užívání aplikace platí měsíčně zhruba 400 až 850 korun.

Pro více informací o projektu EET můžete navštívit webovou stránku, zřízenou Ministerstvem financí. Vaše otázky také zodpoví na speciálně zavedené telefonní infolince.

Zdroj foto:


Mohlo by vás zajímat

S NEXT REALITY získáte odhad ceny nemovitosti zdarma, aniž byste zadávali kontakt

S NEXT REALITY získáte odhad ceny nemovitosti zdarma, aniž byste zadávali kontakt

Kdy nejvýhodněji prodat svůj byt, dům nebo pozemek? Říká se, že vhodný čas je jaro, kdy se kromě přírody probouzí také zájemci o koupi nemovitosti. Aktivní poptávající znamenají vyšší konkurenční prostředí, a to pro prodej nemovitostí znamená zrychlení. Také se říká, že ceny nemovitostí letí v (post)covidovém období nahoru a že se vyplatí počkat si na skutečně výhodnou nabídku.