Jak je to s EET u pronájmů?

Datem 1. prosince 2016 byl spuštěn systém elektronické evidence tržeb (EET). V této první fázi se dotýká ubytovacích a stravovacích služeb. V rámci ubytovacích služeb se evidence týká i krátkodobých pronájmů bytů nebo domů.

Jak je to s EET u pronájmů?

Finanční správa rozděluje v této problematice ubytování na dvě činnosti: ubytování jako samostatnou činnost anebo nájem nemovité věci. Na speciálně zřízeném serveru Ministerstva financí www.etrzby.cz je možné najít materiál, sloužící jako pomůcka pro fyzické osoby k podřazení příjmů z „nájmu“ nemovité věci (její části) nebo bytu (jeho části) pod správný druh příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů, a to buď pod příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP, nebo příjmy z nájmu dle § 9 ZDP.

Pro zjištění, zda se jedná o příjem podléhající evidenci tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je zásadní určení daného příjmu dle § 7 ZDP nebo § 9 ZDP. Na příjem podle § 7 ZDP, tj. samostatná činnost, se vztahuje možnost vzniku povinností k EET. Příjem podle § 9 ZDP, tj. nájem nepodléhá EET. Podstatný je charakter a časový úsek poskytovaného ubytování, je-li nabízeno relativně dlouhodobě za účelem zajištění bytové potřeby nájemce (jeho domácnosti) nebo je poskytováno přechodně, případně krátkodobě, tj. za účelem rekreace, ubytování studentů, sezonních pracovníků a podobně.

Příjmy ze živnosti – ubytovací služby (možnost vzniku povinnosti k EET)

 • Činnost je vykonávána živnostenským způsobem, tj. soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

 • Uvedený charakter má činnost hotelů, motelů, botelů, penzionů, horských chat apod., ale například i krátkodobé (přechodné) ubytování ve vlastních bytech (domech) nabízené soustavně (viz poskytování ubytování prostřednictvím sdílené ekonomiky, např. přes Airbnb).

 • Uvedené příjmy se budou zdaňovat jako příjmy z živnostenského podnikání (§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP), pokud poplatníkovi vzniklo oprávnění provozovat živnost, případně jako příjmy dle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP, pokud mu oprávnění provozovat živnost nevzniklo.

 • Ubytování je poskytováno pravidelně/opakovaně.

 • Ubytování je poskytováno na krátkou (dny, týdny) nebo přechodnou (omezenou) dobu.

 • Ubytování je takto nabízeno na internetu, případně jinak (tisk, letáky, billboardy apod.).

 • Ubytování je poskytováno např. za účelem rekreace.

 • Kromě „bydlení“ jsou nad rámec nezbytných služeb poskytovány i další služby, např. úklid prostor užívaných ubytovanými, výměna ložního prádla, poskytnutí snídaně apod.

 • Ubytovaný neprovádí běžnou údržbu ani drobné opravy obývaného prostoru.

 • V nabídce ubytování se objevuje cena za den, případně týden.

Příjmy z nájmu – pronájem (nepodléhá EET)

 • Lze dojít k závěru, že se jedná o nájem (nikoliv o ubytovací služby mající charakter živnosti).

 • Bude se jednat například o nájem bytů (rodinných domů) nájemcům za účelem dlouhodobého bydlení.

 • Příjmy se budou zdaňovat jako příjmy z nájmu dle § 9 ZDP, a to za předpokladu, že pronajímaný majetek není součástí obchodního majetku (v případě, že pronajímaný majetek je součástí obchodního majetku, jsou příjmy zdaňovány jako příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP).

 • Nájem je sjednáván jednorázově na delší dobu (měsíce, rok).

 • Takto je také nabízen (internet, tisk, letáky).

 • Nájem je nabízen primárně za účelem zajištění bytové potřeby nájemce (jeho domácnosti).

 • Nejedná se o ubytování za účelem rekreace.

 • Nad rámec nezbytných služeb nejsou pronajímatelem poskytovány další služby.

 • Energie (elektřina, plyn) si obstarává obvykle sám nájemce.

 • Nájemce provádí běžnou údržbu a drobné opravy najatého prostoru.

 • V nabídce ubytování se objevuje cena nájmu za měsíc, případně za delší časové období.

Strachovanou položkou v EET je pořízení příslušné registrační pokladny, jejíž vysoké ceny se drobní živnostníci obávají. Podnikatelé s menší živností si ovšem vystačí s tabletem nebo chytrým telefonem, do kterých nainstalují aplikaci s EET a doplní malou tiskárnou na účtenky. Podle serveru se pak pořízení systému pro EET vejde do 5 000 korun. To je i výše jednorázové daňové slevy, kterou poskytuje ministerstvo financí všem živnostníkům a podnikatelům, kteří v daném roce EET zavedou a náklady si poté mohou odečíst z daní. Podle délky uzavřené smlouvy, se za užívání aplikace platí měsíčně zhruba 400 až 850 korun.

Pro více informací o projektu EET můžete navštívit webovou stránku, zřízenou Ministerstvem financí. Vaše otázky také zodpoví na speciálně zavedené telefonní infolince.

Zdroj foto:


Mohlo by vás zajímat

7 tipů, jak zařídit malý byt

7 tipů, jak zařídit malý byt

Vybavit dobře a pohodlně malý byt nebo garsonku je výzva! Ale také skvělá příležitost pro kreativitu a inovace. V tomto článku vám představíme sedm svěžích a originálních tipů, jak proměnit váš malý byt v útulný a stylový domov.

Chystáte se malovat? Nezapomeňte na penetraci

Chystáte se malovat? Nezapomeňte na penetraci

Před samotným malováním nepodceňte přípravu podkladu. Pokud si chcete usnadnit práci, ušetřit čas a nervy, použijte nejdříve penetrační nátěr, který připraví zeď na poslední vrstvu – výmalbu.