Jak naložit s věcmi po nájemníkovi

Mezi nestandardní odchody nájemníka patří situace, kdy v bytě, případně ve společných prostorách domu zanechá některé své osobní věci. Urgence nepomáhají, případně není možné nájemníka již kontaktovat. Je možné věci vyhodit, případně jak dlouho a za jakých podmínek je nutné je skladovat?

Jak naložit s věcmi po nájemníkovi

Problém se zanechanými věcmi ve společných prostorách domu je rozhodně na místě vyřešit co nejdříve. Dle NOZ totiž nesmí vlastník bytu ztížit výkon vlastnického práva jiného vlastníka, což v sobě zahrnuje i odpovědnost za chování případných nájemců, kteří byt užívají. Větší množství skladovaných věcí ve společných prostorách pak opravdu může ostatním vlastníkům působit obtíže. Na zanechané věci nájemcem se obecně uplatňuje postup dle § 2296 odst. 1 NOZ, který pronajímateli ukládá povinnost se na účet nájemce o věci postarat. Pokud si nájemce bez zbytečného odkladu věci nepřevezme, může pronajímatel po předchozím upozornění (ideálně v písemné formě) a poskytnutí dodatečné lhůty věci na účet nájemce prodat. Jestliže se však jedná o věci, které se dají považovat za zjevně opuštěné (nebo případně o odpadky či staré, rozbité věci), lze s nimi naložit dle vůle pronajímatele. Ve Vašem případě je též nutné zamyslet se, jestli bývalý nájemce měl vůbec v úmyslu věci dále užívat a nenechal je tam zkrátka proto, aby si ušetřil práci s jejich odvozem nebo případnou likvidací. Pokud by tomu tak bylo, dalo by se na věci nahlížet též jako na opuštěné.


Mohlo by vás zajímat

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Dne 13. června 2022 proběhl webinář na téma “Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle”. Webinářem nás provedla za sousedé.cz Zlata Botero, která probrala organizační část a vysvětlila právní základ. Pokračovala kolegyňka Jiřina Langová, která prošla krok za krokem praktické ovládání online nástroje. Odborné právní dotazy doplnil Martin Bareš z naší právní kanceláře ARROWS ELT Global.

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Často se setkáváme se situací, kdy se v rámci společenství vlastníků bytových jednotek jedná na základě rozhodnutí shromáždění SVJ, jenž bylo přijato v rozporu se stanovami či zákonem. Také se jedná o případ, kdy se rozhoduje o právech vlastníků, o kterých nemá společenství vlastníků oprávnění rozhodovat. Zákon v těchto případech umožňuje přehlasovanému vlastníku jednotky, aby se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení u soudu.

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Dne 25. května 2022 proběhl webinář na téma Péče o otopnou soustavu. Webinářem nás provedla Zlata Botero za Sousedé.cz a odborný obsah přednesl ing František Basl ze společnosti Pražská teplárenská a.s.