Jak naložit s věcmi po nájemníkovi

Mezi nestandardní odchody nájemníka patří situace, kdy v bytě, případně ve společných prostorách domu zanechá některé své osobní věci. Urgence nepomáhají, případně není možné nájemníka již kontaktovat. Je možné věci vyhodit, případně jak dlouho a za jakých podmínek je nutné je skladovat?

Jak naložit s věcmi po nájemníkovi

Problém se zanechanými věcmi ve společných prostorách domu je rozhodně na místě vyřešit co nejdříve. Dle NOZ totiž nesmí vlastník bytu ztížit výkon vlastnického práva jiného vlastníka, což v sobě zahrnuje i odpovědnost za chování případných nájemců, kteří byt užívají. Větší množství skladovaných věcí ve společných prostorách pak opravdu může ostatním vlastníkům působit obtíže. Na zanechané věci nájemcem se obecně uplatňuje postup dle § 2296 odst. 1 NOZ, který pronajímateli ukládá povinnost se na účet nájemce o věci postarat. Pokud si nájemce bez zbytečného odkladu věci nepřevezme, může pronajímatel po předchozím upozornění (ideálně v písemné formě) a poskytnutí dodatečné lhůty věci na účet nájemce prodat. Jestliže se však jedná o věci, které se dají považovat za zjevně opuštěné (nebo případně o odpadky či staré, rozbité věci), lze s nimi naložit dle vůle pronajímatele. Ve Vašem případě je též nutné zamyslet se, jestli bývalý nájemce měl vůbec v úmyslu věci dále užívat a nenechal je tam zkrátka proto, aby si ušetřil práci s jejich odvozem nebo případnou likvidací. Pokud by tomu tak bylo, dalo by se na věci nahlížet též jako na opuštěné.


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ