Jak naložit s věcmi po nájemníkovi

Mezi nestandardní odchody nájemníka patří situace, kdy v bytě, případně ve společných prostorách domu zanechá některé své osobní věci. Urgence nepomáhají, případně není možné nájemníka již kontaktovat. Je možné věci vyhodit, případně jak dlouho a za jakých podmínek je nutné je skladovat?

Jak naložit s věcmi po nájemníkovi

Problém se zanechanými věcmi ve společných prostorách domu je rozhodně na místě vyřešit co nejdříve. Dle NOZ totiž nesmí vlastník bytu ztížit výkon vlastnického práva jiného vlastníka, což v sobě zahrnuje i odpovědnost za chování případných nájemců, kteří byt užívají. Větší množství skladovaných věcí ve společných prostorách pak opravdu může ostatním vlastníkům působit obtíže. Na zanechané věci nájemcem se obecně uplatňuje postup dle § 2296 odst. 1 NOZ, který pronajímateli ukládá povinnost se na účet nájemce o věci postarat. Pokud si nájemce bez zbytečného odkladu věci nepřevezme, může pronajímatel po předchozím upozornění (ideálně v písemné formě) a poskytnutí dodatečné lhůty věci na účet nájemce prodat. Jestliže se však jedná o věci, které se dají považovat za zjevně opuštěné (nebo případně o odpadky či staré, rozbité věci), lze s nimi naložit dle vůle pronajímatele. Ve Vašem případě je též nutné zamyslet se, jestli bývalý nájemce měl vůbec v úmyslu věci dále užívat a nenechal je tam zkrátka proto, aby si ušetřil práci s jejich odvozem nebo případnou likvidací. Pokud by tomu tak bylo, dalo by se na věci nahlížet též jako na opuštěné.


Mohlo by vás zajímat

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, ukládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mimo jiné všem organizacím, které zaměstnávající více než 25 osob. Dotknout se tak může i bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. A zákon počítá s citelnými sankcemi, pokud organizace svoje povinnosti nesplní. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář proto klientům přináší své efektivní řešení FairWhistle.

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.