Jak řešit spory ve společenství vlastníků?

V nejednom domě jsou spory mezi sousedy na denním pořádku. Někde pouští hlasitou hudbu, jinde zase někdo neustále znečišťuje společné prostory nebo nezamyká vchodové dveře. Jak obyvatele domu donutit, aby dodržovali nastavená pravidla?

Jak řešit spory ve společenství vlastníků?

„Nedávno jsme řešili případ, kdy jedna z obyvatelek domu neustále parkovala ve společných garážích mimo svoje vyhrazené místo. Pořídila si totiž velké SUV, které se na určené stání nevešlo,“ popisuje Ondřej Preuss, provozovatel webu Dostupnyadvokat.cz.

Majitelka vozu tak parkovala u zdi, kde ovšem bránila sousedům v pohodlném zaparkování na jejich místech. Ti si proto stěžovali u výboru společenství vlastníků.

„Nepomohlo několik výzev, proto celá věc skončila u soudu,“ dodává Preuss.

Soudci obyvatelům domu dali za pravdu a vydali platební rozkaz, podle kterého má majitelka SUV platit za každé porušení pravidel sankce.

Jak pokuty vymáhat?

Pokud v domě existuje obecná shoda na pravidlech, která se mají dodržovat, je potřeba je také sepsat přímo ve stanovách, stejně tak sankce za jejich porušení. Pokuty jsou následně soudně, případně exekučně vymahatelné.

„Na straně společenství vlastníků, respektive výboru však bude, aby prokázalo konkrétní porušení povinností, na základě kterého se zaplacení sankce domáhá. Pokutu tak může platit právě i řidič, který parkuje jinde než na svém místě,“ popisuje Ondřej Preuss.

Další možností je také podání takzvané sousedské žaloby, na základě které můžete požadovat, aby soused přestal povinnosti v domě porušovat. Pokud to nepomůže, je možné v exekuci ukládat opakované pokuty až 100.000 korun.

S některým porušováním povinností ze strany obyvatel domu může pomoci i policie. Typicky jde o rušení nočního klidu, který platí od 22 do 6 hodin. Za rušení nočního klidu je možné uložit pokutu až do výše 10.000 korun, při opakovaných prohřešcích se částka navyšuje na 15.000.

Jak na neplatiče

Vůbec nejčastějším porušením pravidel pro fungování bytových domů je neplacení záloh do společných fondů. Tyto pohledávky mohou společenství vymáhat klasickou žalobou u soudu a následně v exekuci.

„V této souvislosti upozorňujeme na novelu občanského soudního řádu, podle které jsou v případě nuceného prodeje bytu pohledávky SVJ uspokojovány přednostně, a to až do 10 % výtěžku. Společenství má přednost i před takzvanými zajištěnými věřiteli, kterými jsou nejčastěji hypoteční banky,“ uvádí advokát Ondřej Preuss.

Zároveň ale dodává, že nejlepším řešením sousedských sporů je i s ohledem na budoucí soužití vzájemná dohoda. Pokud ta není možná, až pak jsou na řadě další kroky.


Mohlo by vás zajímat

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.