Jak se má svj připravovat na změnu vyhlášky o vytápění?

Protože kvůli vyhrocené geopolitické situaci reálně hrozí, že bude v zimě nedostatkem zemního plynu a fosilních paliv trpět i Česká republika, podalo na začátku srpna Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh na změnu vyhlášky. Tou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze a ve stavu nouze. Může tato vyhláška ovlivnit fungování SVJ?

Jak se má svj připravovat na změnu vyhlášky o vytápění?

V době psaní tohoto článku se vyhláška nacházela ve stavu připomínkového řízení, nebyla tedy ani platná ani účinná. Je nutné také upozornit na to, že se nejedná o žádnou novinku. Česká republika má uzákoněnou strategii hospodaření s energiemi, zmíněná vyhláška je tedy jen potřebnou aktualizací stávajícího stavu. Přesto doporučujeme SVJ mít o existenci vyhlášky základní povědomí, aby mohla případně reagovat ve stavu nouze.

Co a jak vyhláška upravuje?

Vyhláška reguluje dodávky tepelné energie a ohřev vody v budovách. Jedná se pouze o budovy s centrálním vytápěním, které odebírají teplo ze soustav, které spalují fosilní paliva (nejčastěji uhlí) a zemní plyn.

Účelem vyhlášky je snížit spotřebu, ale přitom zachovat minimální požadavky na tepelný komfort, zajistit dodávky teplé vody, ale i zachovat hygienické standardy. Ty se týkají především povinné teploty dodávané vody, která se nemění, musí být v rozmezí 45-60 stupňů Celsia, jinak by hrozilo nebezpečí rozšíření bakterií způsobujících legionářskou nemoc. Mění se tedy pouze minimální interval, ve kterém musí být zajištěna dodávka teplé vody.

Co se vytápění týká, zavádí vyhláška průměrné teploty vnitřního vzduchu, kterých je třeba dosahovat. A to velmi podrobně, rozpisem teplot pro jednotlivé místnosti. V současné době najdeme tuto úpravu ve vyhlášce č.194/2007 Sb., kde ale lze při shodě 2/3 nájemníků nařízenou teplotu pro pobytové místnosti zvýšit. To podle návrhu vyhlášky nepůjde, ale zase budou zohledněny konkrétní podmínky v jednotlivých bytech (stavební parametry). Takže byty s venkovními stěnami mohou dosáhnout teploty až o tři stupně vyšší než byty bez venkovních stěn.

Vyhláška dále stanovuje časové okno, ve kterém musí být teploty dodržovány (6.00-22:00).

Podle návrhu vyhlášky není možné zahajovat topnou sezónu mimo otopné období (1.9.-31.5.), případně, když průměrné denní teploty venkovního vzduchu v příslušném místě poklesnou pod 13 stupňů Celsia ve dvou po sobě jdoucích dnech a nelze očekávat, že budou opět stoupat.

Kde je háček pro SVJ?

Problémy můžou SVJ nastat v souvislosti s kontrolou dodržování popisované vyhlášky. Za její porušení totiž hrozí značný finanční postih. Kontrola jejího dodržování je ale v případě vytápění velmi složitá. Teplárny totiž dodávají pouze do výměníkových stanic vytápěných objektů a nemají možnost ovlivnit následné nastavení. I podle zákona o hospodaření energií je odpovědnost na úrovni nastavení zdroje tepla v budově (tedy na vlastníkovi nebo SVJ). Jenže: většina vlastníků či nájemníků nemá v bytech samostatná digitální měřidla teploty. Jejich instalace do všech takto vytápěných bytů by byla nejen nákladná, ale v krátkém čase i reálně neuskutečnitelná. Státní energetická inspekce obvykle jedná na základě podnětu, který obdrží. Předpokládáme, že to nová úprava nezmění, ale vzhledem k nejasnostem doporučujeme vývoj situace sledovat.


Mohlo by vás zajímat

Jak správně pojistit majetek SVJ?

Jak správně pojistit majetek SVJ?

S koncem roku mohou končit i některé smlouvy, například ty pojistné. U většiny z nich dochází k automatickému prodloužení. Není tedy potřeba se o pojištění starat. Ale jste si jistí, že sjednané podmínky pojištění odpovídají aktuální situaci?

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Jedním z nejčtenějších článků za poslední dobu v našem magazínu byl ten o možnosti svěření působnosti člena voleného orgánu odborníkovi, jenž bude tuto činnost vykonávat profesionálně jako placenou službu. Co všechno souvisí s prací profesionálního předsedy SVJ a jak náročná je jeho činnost, se dočtete otázkách a odpovědích v tomto článku.

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Měsíční vyúčtování, dálkový odečet. To jsou dvě základní změny, co čekají na SVJ a budou jim velkou výzvou nejen do roku 2023. Na jaké změny se mohou připravit majitelé bytů, o co se musejí postarat SVJ, kdo ponese náklady celého procesu a jak to do budoucna bude s žalobami za chyby ve vyúčtování? Kdo vlastně stojí za novelizací zákona č. 67/2013 Sb.?