Jak správně pojistit majetek SVJ?

S koncem roku mohou končit i některé smlouvy, například ty pojistné. U většiny z nich dochází k automatickému prodloužení. Není tedy potřeba se o pojištění starat. Ale jste si jistí, že sjednané podmínky pojištění odpovídají aktuální situaci?

Jak správně pojistit majetek SVJ?

Nezapomínejte aktualizovat pojistnou smlouvu

Pojištění domu SVJ, tedy jeho společných částí, má na starost statutární orgán SVJ. Statutární orgán SVJ představuje buď předseda nebo výbor a dle občanského zákoníku má uloženu zákonnou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Měl by tedy dávat pozor, zdali není vhodné pojištění domu SVJ aktualizovat. Zejména, pokud bude v průběhu let dům nějakým způsobem zhodnocen – rekonstrukce, modernizace, přístavba atp. Mohlo by pak zbytečně dojít k výraznému podpojištění. V důsledku toho se může stát, že peníze z pojistky nebudou na opravy stačit a vlastníci je budou muset uhradit ze svých vlastních prostředků. Při technickém zhodnocení domu je třeba co nejdříve aktualizovat pojistnou smlouvu a navýšit pojistnou částku na novou hodnotu opravené budovy. V případě vzniku škody totiž pojišťovna vyplatí pojistné plnění pouze do výše pojistné částky neopravené budovy. Zbytek pak hradí SVJ samo ze svých zdrojů a členové SVJ se pak ptají, kdo byl zodpovědný za sjednané pojištění domu.

Jak správně pojistit nemovitost SVJ?

Pojištění domu by mělo být sjednáno v co nejlepší možné míře. Nemovitost může být ohrožena různými neočekávanými vnějšími vlivy a proto musí být řádně zajištěna náhrada újmy, která vznikne SVJ v důsledku těchto neočekávaných událostí. Pro sjednání takové smlouvy je zapotřebí minimálně znalost pojistných podmínek – obsahu pojistné smlouvy SVJ a jaký je pak skutečný rozsah pojistného krytí. Pojistné krytí nezjistíte pouze ze smlouvy. Obsah většiny pojistných smluv udává pouze základní údaje jako název pojistného produktu, označení smluvních stran či výši pojistného a dobu trvání smlouvy. Na ostatní, ne méně důležité náležitosti, je odkázáno na ustanovení všeobecných obchodních podmínek a navíc může být odkázáno na Všeobecné podmínky pojištění.

Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracované do nejmenších detailů. A ačkoliv je jejich čtení zdlouhavé, je nutné si je pečlivě projít, jelikož obsahují řadu zásadních informací smluvního vztahu. Jednou z nejdůležitějších podmínek, které je třeba věnovat zvláštní pozornost je “rozsah pojistného krytí” a případné "výluky z pojištění”, které se mohou u každé pojišťovny lišit. Na výluky z pojištění a rozsah krytí je třeba dát pozor i při sjednání doplňkového pojištění. V praxi totiže vždy neznamená, že v případě konkrétní pojistné události obdržíte pojistné plnění v očekávané výši. V případě, že je smlouva nebo podmínky nesrozumitelné a jsou v nich podezřelá ustanovení, je lepší buď věc konzultovat s právníkem či odborníkem z dané oblasti a nebo raději zvolit jinou pojišťovnu. Při uzavírání pojistných smluv je bohužel klient zpravidla ve slabší pozici, jelikož nemá velkou moc zasahovat do obsahu pojistné smlouvy. Obsah smlouvy vždy určuje pojišťovna a druhá strana nemá reálnou možnost v něm cokoliv změnit.

Jaká je nabídka pojišťoven?

Pojišťovny v rámci své nabídky nabízejí pojištění standardní, ke kterému lze sjednat různá připojištění. V každém konkrétním případě je nutné zvážit, která připojištění jsou pro SVJ účelná a která by naopak znamenala pouze zvýšené náklady SVJ. Obecně lze také pojistit např. garáže, zahrady u domu, ale i třeba výtahy, tepelná čerpadla, anténní systémy či přístupové a kamerové systémy. Vše záleží na konkrétním typu domu. V rámci Živelného pojištění majetku, ať už ve formě standardní nebo v rámci připojištění, je nabízena ochrana proti následkům požáru, vichřice, úderu blesku, škodě způsobené vandaly (sprejery), nárazu vozidla či krádeži.


Mohlo by vás zajímat