Když právnická osoba vlastní více bytů v SVJ a nájemníci dělají nepořádek

Právnická osoba vlastní v SVJ několik bytů a pronajímá je. Po nájemnících ale zůstává nepořádek a ostatní vlastníci bytů musí za ně platit úklid ze svých peněz. Podívejte se s námi na problém jednoho SVJ - třeba se to děje i u vás...

Když právnická osoba vlastní více bytů v SVJ a nájemníci dělají nepořádek

Dobrý den, naše SVJ obsahuje jak členy, kteří jsou fyz.osobami bydlícími trvale, tak právnická osoba, která koupila od developera 10 bytů a podniká zde, byty pronajímá. Dotaz zní. Má právo SVJ odhlasovat zvýšené poplatky členovi právnické osobě podnikající (byty v našem domě pronajímá) na úklid a správu? Máme s tím problémy. Tím jak se zde střídají nájemci, dochází zde k nepořádku. Při stěhování zde zanechávají matrace a vybavení v místnostech pro odpad, které musíme na naše náklady pak nechat odvážet. Vztah k našemu majetku je také na nule, dochází k ničení apod. Chtěli bychom, aby se právnická osoba, která má zisk ze svého podnikání (pronájmu) podílela více na nákladech. Je to možné si odhlasovat - zvýšené poplatky za úklid a údržbu právnické osobě podnikající v pronájmu bytů?

Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJpravnik.cz:

Dobrý den,

i když se zdá být logickým a spravedlivým řešením zvýšit právnické osobě poplatky na úklid a správu domu, nelze v rámci SVJ toto platně odhlasovat. Jednalo by se v zásadě o diskriminační ujednání, které je protiprávní. Právnická osoba by se mohla dovolávat neplatnosti takového usnesení.

V případě, že byste měli důkazy o tom, že zvýšené náklady působí nájemníci právnické osoby, bylo by možné žádat na právnické osobě náhradu škody. Náklady na služby včetně nákladů na úklid společných prostor jsou rozúčtovány podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování, nebylo-li v rámci SVJ ujednáno jinak. Vlastník jednotky je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu SVJ změny počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm minimálně 3 měsíce v jednom kalendářním roce. V případě krátkodobých pronájmů (kratších než tři měsíce) však nastává problém. V úvahu připadá změnit způsob rozúčtování, např. podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech, pokud by to něčemu pomohlo.

Pokud jde o způsobované škody, je určitým preventivním řešením instalovat ve společných prostorách kamery, které mohou vandaly odstrašit. Zde je však třeba dát pozor, aby nebylo nepřiměřeně zasahováno do soukromí jednotlivců.

V případě, že nájemníci dělají v domě hluk, nepořádek či jiné obdobné obtíže, je dále teoreticky možné žalovat právnickou osobu, aby zajistila v domě pořádek. V tomto případě je však nutné prokázat toto nepřiměřené obtěžování ostatních vlastníků.

Pokud daná právnická osoba pronajímá byty krátkodobě, přes různé portály typu airbnb atd., tak je možno ve stanovách zavést, že v případě krátkodobého pronájmu je daná osoba povinna odvádět zvýšený poplatek do fondu oprav.

Přeji Vám hezký den,

Mgr. Jan Eisenreich

Advokátní kancelář Mgr. Ladislav Drha

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel.č. 727835270


Mohlo by vás zajímat