Když se místopředseda odstěhuje, co dál v SVJ?

Může se stát, že se váš soused, který vykonává funkci místopředsedy v SVJ, odstěhuje a najednou máte v SVJ problém. Jak s tím naložit?

Když se místopředseda odstěhuje, co dál v SVJ?

Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJ právník.cz:

Ke změně místopředsedy je třeba zápis ze shromáždění společenství, na kterém starý místopředseda odstoupil/byl odvolán a nový byl zvolen.

K zápisu přiložíte ještě prezenční listinu a pozvánku na shromáždění.

Poté vyplníte inteligentní formulář, dostupný na justice.cz, do kterého zadáte nacionále nově zvoleného místopředsedy výboru a vymažete starého místopředsedu.

Tento návrh si vytisknete a dva členové výboru ho ověřeně podepíšou.

Posledním dokumentem, který je třeba dodat, je tzv. čestné prohlášení nově zvoleného místopředsedy (také ověřeně podepsané). V něm místopředseda prohlašuje, že souhlasí se svým zápisem do rejstříku a že je způsobilý funkci vykonávat.

Tyto dokumenty poté pošlete nebo zanesete na rejstřík. Podání stojí 2.000,- Kč a je možné ho uhradit buď v kolcích, nebo jej podat bez kolků a soud Vás následně dopisem vyzve k tomu, abyste 2.000,- Kč převedli na jeho účet bankovním převodem.

Rádi Vám případně veškeré dokumenty, včetně návrhu na zápis vypracujeme, cena za vypracování a podání na rejstřík je 900,- Kč bez DPH. V ceně není daný kolek.

Přeji Vám krásný den a těším se na případnou spolupráci.

Mgr. Jan Eisenreich

www.svjpravnik.cz

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel.č. 727835270


Mohlo by vás zajímat

Co říká zákon na zvyšování nájemného? Jak se vyhnout soudním sporům?

Co říká zákon na zvyšování nájemného? Jak se vyhnout soudním sporům?

Častým sporem při uzavírání nájemních či podnájemních smluv bývá vyjednávání o výši nájemného. Nájemce chce platit co nejméně, pronajímatel naopak sjednat nájemné ve vysoké výši. Ceny nemovitostí a s tím související náklady se však v průběhu trvání nájmu mění, většinou směrem vzhůru. Nemalý podíl na výši nájemného má také rostoucí míra inflace. Nájemní vztah proto musí na vzniklé situace adekvátně reagovat.