Když se místopředseda odstěhuje, co dál v SVJ?

Může se stát, že se váš soused, který vykonává funkci místopředsedy v SVJ, odstěhuje a najednou máte v SVJ problém. Jak s tím naložit?

Když se místopředseda odstěhuje, co dál v SVJ?

Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJ právník.cz:

Ke změně místopředsedy je třeba zápis ze shromáždění společenství, na kterém starý místopředseda odstoupil/byl odvolán a nový byl zvolen.

K zápisu přiložíte ještě prezenční listinu a pozvánku na shromáždění.

Poté vyplníte inteligentní formulář, dostupný na justice.cz, do kterého zadáte nacionále nově zvoleného místopředsedy výboru a vymažete starého místopředsedu.

Tento návrh si vytisknete a dva členové výboru ho ověřeně podepíšou.

Posledním dokumentem, který je třeba dodat, je tzv. čestné prohlášení nově zvoleného místopředsedy (také ověřeně podepsané). V něm místopředseda prohlašuje, že souhlasí se svým zápisem do rejstříku a že je způsobilý funkci vykonávat.

Tyto dokumenty poté pošlete nebo zanesete na rejstřík. Podání stojí 2.000,- Kč a je možné ho uhradit buď v kolcích, nebo jej podat bez kolků a soud Vás následně dopisem vyzve k tomu, abyste 2.000,- Kč převedli na jeho účet bankovním převodem.

Rádi Vám případně veškeré dokumenty, včetně návrhu na zápis vypracujeme, cena za vypracování a podání na rejstřík je 900,- Kč bez DPH. V ceně není daný kolek.

Přeji Vám krásný den a těším se na případnou spolupráci.

Mgr. Jan Eisenreich

www.svjpravnik.cz

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel.č. 727835270


Mohlo by vás zajímat

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Společné soužití mnoha lidí na malém prostoru, uspěchaná doba, změny pracovních návyků. To vše jsou příčiny, které narušují rodinné vztahy a o těch sousedských nemluvě. Tyto změny vedou k anonymitě a v sousedství nevyhnutelně k obavám, nedůvěře i neochotě se podílet na společné údržbě sdíleného majetku. Pokud jste správce nebo majitel nemovitostí, přistupte k řešení této situace komplexně.