Konec roku v SVJ

Konec roku má ve své podstatě nejméně dvě roviny. Jednou je příprava na svátky, vymýšlení dárků počínaje Barborkou, Mikulášem a zejména pod stromeček, které přinese Ježíšek. Je to shon, který je umocněn velkou reklamou ve všech obchodech, v televizi, prostě všude. Tou druhou rovinou je bilancování roku, co jsme uskutečnili, co bylo správné, kde jsme chybovali a na co jsme zapomněli. Jak to je u SVJ?

Konec roku v SVJ

V některých společenstvích vlastníků je dobrým zvykem, že se v malých domech sejdou všichni na sousedském posezení. U větších společenství se scházejí výbory s revizorem či s kontrolní komisí případně s dalšími vlastníky, kteří jsou významnou oporou při činnosti výboru. Rodiny představí své pečivo, někdo připraví obložené chlebíčky či „jednohubky“, přinesou se lahvinky dobrého moku, káva, čaj, grog a povídá se. I když to nazývají sousedské posezení, po chvilce se přejde - od prožívaných příprav, nákupů a pečení, včetně předávání receptů - na otázky či problémy ryze pracovního charakteru a ze sousedského posezení je mimořádné shromáždění či mimořádná schůze výboru.

Zcela samozřejmě, že se tato adventní posezení neobejdou bez adventních věnců s hořícími svíčkami. A to se neobejde bez poznámky, musíme dát pozor, abychom nevyhořeli. A problém k projednávání je zde – máme dobře pojištěný dům, máme pojištěno vše, neplatíme zbytečně moc. S tím souvisí i odpověď na otázku – Nemáme prošlou revizi komínů či dalších kouřových cest?

Při přátelském sousedském posezení je zcela logické, že se mapuje situace v domě, a to známe-li všechny nové vlastníky a máme-li přehled o nájemnících. A mám již další problém k jednání. Máme aktualizovaný seznam vlastníků, máme od vlastníků aktualizovaný seznam nájemců, máme na ně kontakt, známe počet osob, které byt užívají, což je nejdůležitější údaj pro rozpis nákladů na služby. A opět se dostáváme k dalšímu – Máme u všech vlastníků dobře nastavené zálohy, abychom nemuseli na přechodnou dobu dotovat platbu některých služeb z kapitoly Příspěvek na správu domu a pozemku (dříve fond oprav).

V souvislosti se seznamem vlastníků vyvstává otázka úrovně komunikace s vlastníky i jejich plnění povinností, které vyplývají ze zákona i stanov. Platí všichni řádně včas, máme či nemáme dlužníky a v případě, že ano, tak stačí nám sousedská domluva, nebo musíme volit právní cestu k vydobytí dlužné částky?

V oblasti financí je velice citlivou záležitostí naplnění § 1180 odst. 1 druhá věta o stanovení poplatků za výlučné užívání společných částí, jako např. lodžií, balkonů, teras či sklepních kójí. Proto je velice vhodné na tomto sousedském posezení si o této „nové věci“ popovídat a vysvětlit, jaké jsou náklady na tyto společné části a že je nutné, aby byl stanoven poplatek do našich společných peněz, nebo uzavřít dohodu, že vlastník bude údržbu a opravy činit na své náklady. Při sklence dobrého moku při přátelském posezení je vhodnější, než při oficiálním jednání shromáždění, kdy řada lidí se ostýchá apod.

Zcela samozřejmě ať to bude sousedské posezení vlastníků či orgánů společenství, vyvstane otázka personálního obsazení orgánů společenství a hledání odpovědí na následující otázky. Končí nebo nekončí funkční období? Chtějí dosavadní členové dále v orgánech pracovat? Neplánuje někdo z nich, že se bude stěhovat? Máme náhradníky? Neměli bychom se podívat po dalších lidech, kteří by mohli pracovat v orgánech společenství?

Při těchto posezeních zcela určitě přijde řeč na stav baráku, co se nám povedlo, co se nám líbí, ale co bychom chtěli ještě zlepšit, zkulturnit a cítit se co nejlépe ve svém domě. A tak máme řadu podnětů pro vypracování či upřesnění plánu oprav a máme další podnět k posouzení rozpočtu. Čili si znovu posoudíme již schválený rozpočet a připravíme si návrh na jeho případnou revizi, kterou předložíme na příštím shromáždění.

Budete-li mít nějaké dotazy, obraťte se na Spokojené vlastníky, zajisté rádi pomohou!


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?