Kontroly plochých střech – nejběžnější typy defektů

Za dobu své 25leté činnosti v oblasti kotvení tepelných izolací a hydroizolací plochých střech a neustálému nárůstu těchto střech (v posledních letech dodáváme kotevní prvky na cca 2mil.m2/rok) vznikají problémy hlavně s jejich údržbou a případnou detekcí poruch střešního pláště.

Kontroly plochých střech – nejběžnější typy defektů

Často se setkáváme s bezradností uživatelů, a tak jsme se rozhodli rozšířit porfolio nabízených služeb prostřednictvím naší společnosti Frodl Group s.r.o. v oblasti pomoci při komplexní péči o ploché střechy. Ve spolupráci s kvalifikovanými spolupracujícími znaleckými kancelářemi a realizačními firmami naše služby zahrnují kontroly plochých střech jak s fóliovými hydroizolacemi, tak s hydroizolacemi z asfaltových pásů, a to včetně následných odborných oprav nalezených defektů.

Každá plochá střecha vyžaduje pravidelné provádění kontrol, což vychází z doporučení ČSN 73 1901 – jedná se zejména o následující:

 • 1x ročně kontrola neporušeného povrchu hydroizolační vrstvy a její vodotěsnící funkce, kontrola nátěrů, tmelení, klempířských prvků a nadstřešních konstrukcí,
 • 2x ročně kontrola střechy z hlediska výskytu případných nečistot a náletů a rovněž průchodnost, čistota a ochrana střešních vtoků.

Při provádění kontrol plochých střech se setkáváme s celou řadou typů defektů. Defekty na ploché střeše jsou specifické zejména v závislosti na druhu použité hydroizolační vrstvy, na jejím stáří, na míře údržby a péče, která jí byla poskytována v průběhu životnosti a také dalších okolnostech např. vyplývajících z místních podmínek. Stav hydroizolačního systému ploché střechy jako celku a jeho vliv na délku životnosti samozřejmě zásadně ovlivňuje již na počátku vlastní realizace volba aplikovaných materiálů a kvalita zhotovení odbornou aplikační firmou.

Při kontrole stávající ploché střechy se nejčastěji setkáváme s následujícími defekty:

a) hydroizolační vrstva z asfaltových pásů

 • ochranný břidličný posyp již v plné míře nezakrývá vrchní krycí asfaltovou vrstvu, tzn. UV záření na ni v čase působí a způsobuje její postupnou degradaci,
 • obecně různá míra degradace vrchního asfaltového pásu (praskliny ve vrchní krycí asfaltové vrstvě, lokální absence vrchní krycí asfaltové vrstvy – vyčnívající výztužná vložka),
 • netěsnosti ve spojích podélných i příčných,
 • defekt v příčných spojích asfaltového pásu vlivem jeho nadměrného smrštění,
 • tvorba puchýřů na asfaltovém pásu (v místech, kde se tvoří kaluže vody),
 • netěsnosti v detailech – typicky v místech změny sklonu rovin (např. přechody vodorovná/svislá část),
 • klempířské prvky v závislosti na konkrétním použitém materiálu mohou vykazovat různé závady – např. netěsnost v napojeních a spojích, koroze apod.,
 • výdutě pod asfaltovým pásem,
 • defekty v opracování prostupů a v jejich ukončení,
 • absence tmelení či stávající tmelení je na konci životnosti a je třeba jej obnovit,
 • mechanická poškození hydroizolační vrstvy různého druhu,
 • absence lapačů nečistot u střešních vtoků, příp. jejich zanesení,

b) hydroizolační vrstva z PVC-P fólie

 • obecně různá míra degradace hydroizolační fólie (zprášilý povrch, hvězdicovité praskliny, barevné změny, vystouplá výztužná mřížka apod.),
 • netěsnosti ve spojích podélných i příčných, T-spojích,
 • různá poškození hydroizolační fólie (průrazy, řezy, propálená místa od nedopalků cigaret, škrábance, rýhy apod.),
 • defekty v opracování detailů – netěsnosti (prostorové tvarovky, prostupy, ukončení na svislých částech),
 • absence tmelení či stávající tmelení je na konci životnosti a je třeba jej obnovit,
 • absence lapačů nečistot u střešních vtoků, příp. jejich zanesení,
 • praskliny ve fólii v místech spojů typicky vnitřních a nebo vnějších úhelníků (např. přechod vodorovná/svislá část),
 • v přímém kontaktu s PVC-P hydroizolační fólií jsou materiály, které na ni v čase působí degradačně (např. podkládka hromosvodových jímačů, TV antén apod. v podobě podložek z pryží, recyklovaných materiálů a XPS desek).

Během životnosti hydroizolačního systému na ploché střeše rovněž dochází k různým opravám zde umístěných zařízení a technologií, anebo k jejich dodatečnému umístění a montáži. Často pak dochází k tomu, že tato zařízení a jejich prostupy nejsou odborně opracovány a tato místa jsou následně zdrojem zatékání do skladby střešního pláště. Závěrem si dovolíme říci, že pokud budete o Vaši plochou střechu pravidelně a správně pečovat, odmění se Vám dlouhou životností.

V případě zájmu o naše služby se na nás s důvěrou obraťte. Postaráme se o Vaši plochou střechu. FRODL GROUP s.r.o.


Mohlo by vás zajímat

S NEXT REALITY získáte odhad ceny nemovitosti zdarma, aniž byste zadávali kontakt

S NEXT REALITY získáte odhad ceny nemovitosti zdarma, aniž byste zadávali kontakt

Kdy nejvýhodněji prodat svůj byt, dům nebo pozemek? Říká se, že vhodný čas je jaro, kdy se kromě přírody probouzí také zájemci o koupi nemovitosti. Aktivní poptávající znamenají vyšší konkurenční prostředí, a to pro prodej nemovitostí znamená zrychlení. Také se říká, že ceny nemovitostí letí v (post)covidovém období nahoru a že se vyplatí počkat si na skutečně výhodnou nabídku.