Kontroly plochých střech – nejběžnější typy defektů

Za dobu své 25leté činnosti v oblasti kotvení tepelných izolací a hydroizolací plochých střech a neustálému nárůstu těchto střech (v posledních letech dodáváme kotevní prvky na cca 2mil.m2/rok) vznikají problémy hlavně s jejich údržbou a případnou detekcí poruch střešního pláště.

Kontroly plochých střech – nejběžnější typy defektů

Často se setkáváme s bezradností uživatelů, a tak jsme se rozhodli rozšířit porfolio nabízených služeb prostřednictvím naší společnosti Frodl Group s.r.o. v oblasti pomoci při komplexní péči o ploché střechy. Ve spolupráci s kvalifikovanými spolupracujícími znaleckými kancelářemi a realizačními firmami naše služby zahrnují kontroly plochých střech jak s fóliovými hydroizolacemi, tak s hydroizolacemi z asfaltových pásů, a to včetně následných odborných oprav nalezených defektů.

Každá plochá střecha vyžaduje pravidelné provádění kontrol, což vychází z doporučení ČSN 73 1901 – jedná se zejména o následující:

 • 1x ročně kontrola neporušeného povrchu hydroizolační vrstvy a její vodotěsnící funkce, kontrola nátěrů, tmelení, klempířských prvků a nadstřešních konstrukcí,
 • 2x ročně kontrola střechy z hlediska výskytu případných nečistot a náletů a rovněž průchodnost, čistota a ochrana střešních vtoků.

Při provádění kontrol plochých střech se setkáváme s celou řadou typů defektů. Defekty na ploché střeše jsou specifické zejména v závislosti na druhu použité hydroizolační vrstvy, na jejím stáří, na míře údržby a péče, která jí byla poskytována v průběhu životnosti a také dalších okolnostech např. vyplývajících z místních podmínek. Stav hydroizolačního systému ploché střechy jako celku a jeho vliv na délku životnosti samozřejmě zásadně ovlivňuje již na počátku vlastní realizace volba aplikovaných materiálů a kvalita zhotovení odbornou aplikační firmou.

Při kontrole stávající ploché střechy se nejčastěji setkáváme s následujícími defekty:

a) hydroizolační vrstva z asfaltových pásů

 • ochranný břidličný posyp již v plné míře nezakrývá vrchní krycí asfaltovou vrstvu, tzn. UV záření na ni v čase působí a způsobuje její postupnou degradaci,
 • obecně různá míra degradace vrchního asfaltového pásu (praskliny ve vrchní krycí asfaltové vrstvě, lokální absence vrchní krycí asfaltové vrstvy – vyčnívající výztužná vložka),
 • netěsnosti ve spojích podélných i příčných,
 • defekt v příčných spojích asfaltového pásu vlivem jeho nadměrného smrštění,
 • tvorba puchýřů na asfaltovém pásu (v místech, kde se tvoří kaluže vody),
 • netěsnosti v detailech – typicky v místech změny sklonu rovin (např. přechody vodorovná/svislá část),
 • klempířské prvky v závislosti na konkrétním použitém materiálu mohou vykazovat různé závady – např. netěsnost v napojeních a spojích, koroze apod.,
 • výdutě pod asfaltovým pásem,
 • defekty v opracování prostupů a v jejich ukončení,
 • absence tmelení či stávající tmelení je na konci životnosti a je třeba jej obnovit,
 • mechanická poškození hydroizolační vrstvy různého druhu,
 • absence lapačů nečistot u střešních vtoků, příp. jejich zanesení,

b) hydroizolační vrstva z PVC-P fólie

 • obecně různá míra degradace hydroizolační fólie (zprášilý povrch, hvězdicovité praskliny, barevné změny, vystouplá výztužná mřížka apod.),
 • netěsnosti ve spojích podélných i příčných, T-spojích,
 • různá poškození hydroizolační fólie (průrazy, řezy, propálená místa od nedopalků cigaret, škrábance, rýhy apod.),
 • defekty v opracování detailů – netěsnosti (prostorové tvarovky, prostupy, ukončení na svislých částech),
 • absence tmelení či stávající tmelení je na konci životnosti a je třeba jej obnovit,
 • absence lapačů nečistot u střešních vtoků, příp. jejich zanesení,
 • praskliny ve fólii v místech spojů typicky vnitřních a nebo vnějších úhelníků (např. přechod vodorovná/svislá část),
 • v přímém kontaktu s PVC-P hydroizolační fólií jsou materiály, které na ni v čase působí degradačně (např. podkládka hromosvodových jímačů, TV antén apod. v podobě podložek z pryží, recyklovaných materiálů a XPS desek).

Během životnosti hydroizolačního systému na ploché střeše rovněž dochází k různým opravám zde umístěných zařízení a technologií, anebo k jejich dodatečnému umístění a montáži. Často pak dochází k tomu, že tato zařízení a jejich prostupy nejsou odborně opracovány a tato místa jsou následně zdrojem zatékání do skladby střešního pláště. Závěrem si dovolíme říci, že pokud budete o Vaši plochou střechu pravidelně a správně pečovat, odmění se Vám dlouhou životností.

V případě zájmu o naše služby se na nás s důvěrou obraťte. Postaráme se o Vaši plochou střechu. FRODL GROUP s.r.o.


Mohlo by vás zajímat

7 tipů, jak zařídit malý byt

7 tipů, jak zařídit malý byt

Vybavit dobře a pohodlně malý byt nebo garsonku je výzva! Ale také skvělá příležitost pro kreativitu a inovace. V tomto článku vám představíme sedm svěžích a originálních tipů, jak proměnit váš malý byt v útulný a stylový domov.

Chystáte se malovat? Nezapomeňte na penetraci

Chystáte se malovat? Nezapomeňte na penetraci

Před samotným malováním nepodceňte přípravu podkladu. Pokud si chcete usnadnit práci, ušetřit čas a nervy, použijte nejdříve penetrační nátěr, který připraví zeď na poslední vrstvu – výmalbu.