Kouření na balkonech v panelácích – jaké je řešení?

V našem panelovém domě kouří někteří členové SVJ na balkonech, což obtěžuje jiné, stěžují si na cigaretový kouř. Je možné takové chování nějak omezit nebo zakázat? Můžeme s ohledem na to změnit stanovy SVJ? Co s tím může udělat předseda SVJ? Jaké je řešení pro společenství vlastníků jednotek? Dotaz: Mgr. Vladimír Slabý

Kouření na balkonech v panelácích – jaké je řešení?

Odpovídá:

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

K posouzení toho, zda se v popisovaném případě lze domáhat zákazu kouření s odkazem na stanovy SVJ, je nutné si nejprve odpovědět dvě otázky: 1) zda jsou balkony společnými částmi domu a současně 2) zda je ve stanovách SVJ zakotven výslovný zákaz kouření na balkonech jako společných částech v rámci společenství vlastníků jednotek.

Kouření na balkonu jako společné části domu SVJ


Společnými částmi domu jsou balkony tehdy, pokud nejsou v prohlášení vlastníka vymezeny jako součástí jednotek. V takovém případě jsou totiž za společné části buď vymezeny v prohlášení vlastníka nebo (pokud prohlášení vlastníka v tomto mlčí) tak jsou za společné části určeny v § 5 odst. 1 písm. f) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. ve spojení s § 1160 odst. 2 občanského zákoníku. Jinými slovy, pokud v prohlášené vlastníka je stanoveno, že balkony jsou součástí jednotek, nejsou společnými částmi, pokud tam toto stanoveno není, jsou společnými částmi.

V případě, že jsou společnými částmi, lze do stanov SVJ dle mého názoru zanést zákaz kouření na balkonech jako společných částech v rámci společenství vlastníků jednotek. Upozorňuji ovšem současně, že existují i opačné názory na tuto problematiku, tedy že ve stanovách společenství vlastníků jednotek nelze zakázat kouření na balkonech bytů, neboť by tím bylo zasahováno do práva vlastníka na svobodné a výlučné užívání bytu. Konečnou odpověď na tuto otázku dá až případná soudní judikatura.

Obtěžování sousedů chováním na balkoně


Druhou možností pro SVJ, jak se vůči konkrétním kuřákům na balkonech domáhat toho, aby kouřem neobtěžovali své sousedy, je aplikovat ustanovení § 1013 občanského zákoníku, dle kterého se vlastník bytu musí zdržet všeho, co působí, že kouř (tedy v našem případě cigaretový kouř) vniká do bytu jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání bytu. Ochrany proti obtěžování se ovšem lze dovolat jen tehdy, jde-li o vnikání kouře nad míru přiměřenou místním poměrům.

Ochraně proti obtěžování kouřem nad míru přiměřenou se pak sousedé a členové společenství vlastníků jednotek mohou domáhat tzv. negatorní žalobou, podanou k příslušnému soudu, kterou se budou po vlastníkovi bytu (resp. nájemci, je-li obtěžovatelem nájemce), domáhat toho, aby se zdržel obtěžování sousedů kouřem nad přiměřenou míru**. V případném soudním sporu** bude při stanovení toho, zda jde o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, vždy hrát významnou roli uvážení soudu a důraz bude kladen na řádné odůvodnění tohoto uvážení v rozsudku. K řízení je příslušný okresní soud, v jehož obvodu se nachází předmětný byt.

Sousedé.cz - s námi máte domy v kapse

Vytvořili jsme přehlednou platformu pro společenství vlastníků jednotek s cílem ušetřit čas, peníze a nervy. S námi lze dělat správu bytových domů tak, aby se všem dobře žilo. Zjednodušili jsme práci pro správce SVJ a pro výbor SVJ. Jako předseda SVJ budete mít vše důležité na jednom místě, vždy a odkudkoliv dostupné a samozřejmě přehledné. Pro správce SVJ jsme připravili přehledný komunikační kanál, který umožňuje rychlou distribuci dokumentů s garancí přečtení a evidenci závad, která vám ulehčí od starostí s hlášením a řešením jakýchkoliv závad v rámci SVJ.

Zaregistrujte se a vyzkoušejte náš portál SVJ. Zjednodušte si život a využijte online prostředí. Mějte váš dům v kapse.

Zdroj foto: Jumpstory.com


Mohlo by vás zajímat