Má SVJ povinnost zařídit si datovou schránku? SVJ aktuálně odpovídá

Pan Ch. se ptá, zda musí mít SVJ povinně zřízenu datovou schránku. Odpověď poskytlo SVJ aktuálně:

Má SVJ povinnost zařídit si datovou schránku? SVJ aktuálně odpovídá

Základem pro odpověď na uvedený je především právní úprava v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 5 odst. 1 tohoto zákona je stanoveno, kterým právnickým osobám je povinně zřizována datová schránka, a to jmenovitě právnické osobě zřízení zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku.

Společenství vlastníků jednotek (dále v této odpovědi „SVJ“) nepatří do žádné z uvedených skupin právnických osob, a to ani do skupiny právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku. Podle § 1204 občanského zákoníku se SVJ zapisuje do veřejného rejstříku, přičemž podle zákona č. 304/ 2013 Sb., o veřejných rejstřících, ve znění pozdějších předpisů, se veřejný rejstřík člení na spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Podle § 39 až § 41 zákona o veřejných rejstřících se tedy SVJ zapisuje do „Rejstříku společenství vlastníků“, nikoliv do obchodního rejstříku.

Z uvedeného plyne, že pro SVJ není zákonem stanovena povinnost zřizovat datovou schránku, protože není právnickou osobou zapisovanou do obchodního rejstříku.

SVJ tedy podle současné právní úpravy nemá stanovenu povinnost zřídit si datovou schránku.

K tomu dodáváme, že podle § 5 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je však umožněno, aby také SVJ si zřídilo (dobrovolně) datovou schránku.

V takovém případě, pokud by si SVJ zřídilo (dobrovolně) datovou schránku, bylo by např. podle daňového řádu povinno činit předepsaná podání způsobem jako právnická osoba, která má povinnost zřídit datovou schránku.

Zdroj: Nakladatelství Dashöfer - SVJ aktuálně


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

V médiích stále slyšíme o neúnosných až likvidačních cenách energií (nejen) v domácnostech. A k tomuto ruku v ruce o dotacích na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla a přechodu na obnovitelné zdroje vytápění pro rodinné domy. Ale málo kdo ví, že všechny tyto možnosti úspor se týkají i bytových domů.