Máte ve vašem SVJ problém s malým zájmem o práci ve výboru?

Zdaleka nejste jediní! Je to jeden z mnoha problémů, se kterými se potýká nejedno společenství vlastníků. O tomto tématu, ale nejen o něm, byla řeč i na našem setkání s právníkem, odborníkem na problematiku SVJ a BD, které proběhlo za účasti cca dvaceti z vás, našich čtenářů, na konci ledna v útulné kavárně Café Kolíbka v Praze.

Máte ve vašem SVJ problém s malým zájmem o práci ve výboru?

Mezi dotazy účastníků se objevil například dotaz: „Může mít výbor SVJ dva členy?“

Ano, může. Nový občanský zákoník říká, že SVJ musí mí ve svých stanovách jasně daný počet členů statutárního orgánu, ale neurčuje jejich počet. Dříve se běžně ve stanovách objevovala formulace „výbor má nejméně x členů“. To již není možné. Každopádně doporučujeme lichý počet členů, i výbor rozhoduje hlasováním prostou většinou, při sudém počtu členů pak může často nastat patová situace.

Jaké odměny jsou s výkonem funkce obvykle spojeny?

To je různé, liší se dům od domu, rozdíly bývají veliké. Výši odměn schvaluje obvykle shromáždění. Vždy musíte pamatovat na to, že od určité hranice podléhají tyto příjmy i odvodům sociálnímu a zdravotnímu pojištění a samozřejmě zdanění.

A co když se opravdu nikdo ze členů SVJ nenajde?

Nový občanský zákoník nabídl pro takové případy řešení pro společenství vlastníků v tom, že se zcela nově objevil pojem předseda společenství vlastníků.

Co to vlastně znamená? A co musí SVJ udělat, aby si mohlo „najmout“ profi předsedu?

Tak předně je třeba si ujasnit, zda aktuální stanovy umožňují zvolit jednočlenný statutární orgán, tzv. předsedu společenství vlastníků. Pokud ne, musí nejdříve předcházet změna stanov. K tomu doporučujeme odbornou pomoc právníka.

Je třeba mít na shromáždění při schvalování změny stanov notáře?

Ano, ale pouze u společenství vzniklých po 1. 1. 2014.

Jak spolehlivého profi předsedu najdu? Může to být fyzická osoba? Nebo firma? Jak si vybrat?

Předsedou společenství může být fyzická i právnická osoba. Nejčastěji tyto služby nabízejí správní firmy, developeři nebo realitní kanceláře. Základem dobrého výběru jsou vždy reference.

Jakou smlouvu má SVJ s profi předsedou uzavřít?

Především je třeba si uvědomit, že předsedu společenství si každé SVJ volí, tj. na shromáždění proběhne v souladu se stanovami volba jednočlenného statutárního orgánu, stejně tak k případnému odvolání před vypršením mandátu je třeba souhlas shromáždění. To si mnoho SVJ neuvědomuje. Odměnu za výkon funkce předsedy rovněž schvaluje shromáždění. Před vyjednáváním s budoucím předsedou opět doporučujeme odbornou právní konzultaci

Kdo bude profi předsedu kontrolovat?

Kontrolovat ho může každý vlastník, člen SVJ, nicméně doporučujeme, aby SVJ mělo nějaký volený kontrolní orgán. Může jím být jednočlenný orgán, např. revizor, nebo třeba kontrolní komise složená ze tří členů. Ustanovení kontrolního orgánu musí rovněž být součástí stanov.

Zaškrtněte si v kalendářích datum 19. 4. 2018. Připravujeme pro Vás setkání s profi předsedou. Bližší informace zveřejníme v průběhu března.


Mohlo by vás zajímat

Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit?

Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit?

Stanovy by měly být základním dokumentem, který organizuje život ve společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Proto by měly být co nejvíce detailní a propracované. Jasná pravidla hry v domě zaručí klid a snadné řešení sporů mezi jednotlivými vlastníky jednotek.

Nejčastější otázky při výměně špaletových oken

Nejčastější otázky při výměně špaletových oken

Nutnost vyměnit okna potká v průběhu života prakticky každého z nás. Nejčastějším důvodem jsou stará již dosluhující okna, ale v poslední době roste i poptávka po výměně za úsporná okna, která ušetří výdaje za energie. Co vše vás čeká, pokud máte stará špaletová okna, která potřebujete vyměnit?