Máte ve vašem SVJ problém s malým zájmem o práci ve výboru?

Zdaleka nejste jediní! Je to jeden z mnoha problémů, se kterými se potýká nejedno společenství vlastníků. O tomto tématu, ale nejen o něm, byla řeč i na našem setkání s právníkem, odborníkem na problematiku SVJ a BD, které proběhlo za účasti cca dvaceti z vás, našich čtenářů, na konci ledna v útulné kavárně Café Kolíbka v Praze.

Máte ve vašem SVJ problém s malým zájmem o práci ve výboru?

Mezi dotazy účastníků se objevil například dotaz: „Může mít výbor SVJ dva členy?“

Ano, může. Nový občanský zákoník říká, že SVJ musí mí ve svých stanovách jasně daný počet členů statutárního orgánu, ale neurčuje jejich počet. Dříve se běžně ve stanovách objevovala formulace „výbor má nejméně x členů“. To již není možné. Každopádně doporučujeme lichý počet členů, i výbor rozhoduje hlasováním prostou většinou, při sudém počtu členů pak může často nastat patová situace.

Jaké odměny jsou s výkonem funkce obvykle spojeny?

To je různé, liší se dům od domu, rozdíly bývají veliké. Výši odměn schvaluje obvykle shromáždění. Vždy musíte pamatovat na to, že od určité hranice podléhají tyto příjmy i odvodům sociálnímu a zdravotnímu pojištění a samozřejmě zdanění.

A co když se opravdu nikdo ze členů SVJ nenajde?

Nový občanský zákoník nabídl pro takové případy řešení pro společenství vlastníků v tom, že se zcela nově objevil pojem předseda společenství vlastníků.

Co to vlastně znamená? A co musí SVJ udělat, aby si mohlo „najmout“ profi předsedu?

Tak předně je třeba si ujasnit, zda aktuální stanovy umožňují zvolit jednočlenný statutární orgán, tzv. předsedu společenství vlastníků. Pokud ne, musí nejdříve předcházet změna stanov. K tomu doporučujeme odbornou pomoc právníka.

Je třeba mít na shromáždění při schvalování změny stanov notáře?

Ano, ale pouze u společenství vzniklých po 1. 1. 2014.

Jak spolehlivého profi předsedu najdu? Může to být fyzická osoba? Nebo firma? Jak si vybrat?

Předsedou společenství může být fyzická i právnická osoba. Nejčastěji tyto služby nabízejí správní firmy, developeři nebo realitní kanceláře. Základem dobrého výběru jsou vždy reference.

Jakou smlouvu má SVJ s profi předsedou uzavřít?

Především je třeba si uvědomit, že předsedu společenství si každé SVJ volí, tj. na shromáždění proběhne v souladu se stanovami volba jednočlenného statutárního orgánu, stejně tak k případnému odvolání před vypršením mandátu je třeba souhlas shromáždění. To si mnoho SVJ neuvědomuje. Odměnu za výkon funkce předsedy rovněž schvaluje shromáždění. Před vyjednáváním s budoucím předsedou opět doporučujeme odbornou právní konzultaci

Kdo bude profi předsedu kontrolovat?

Kontrolovat ho může každý vlastník, člen SVJ, nicméně doporučujeme, aby SVJ mělo nějaký volený kontrolní orgán. Může jím být jednočlenný orgán, např. revizor, nebo třeba kontrolní komise složená ze tří členů. Ustanovení kontrolního orgánu musí rovněž být součástí stanov.

Zaškrtněte si v kalendářích datum 19. 4. 2018. Připravujeme pro Vás setkání s profi předsedou. Bližší informace zveřejníme v průběhu března.


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.