Moderní a levné vytápění bytu aneb jak topit a neutrácet

Existuje mnoho způsobů a účinných opatření, jak si ve své domácnosti dopřát ideální teplotu a neutratit mnoho peněz. Přesto se stále dopouštíme zbytečných chyb, kvůli kterým platíme vysoké částky za poskytnutou energii. Představíme vám proto možnosti, jak vytápění bytu udělat maximálně efektivní a neztrátové.

Moderní a levné vytápění bytu aneb jak topit a neutrácet

Vytápění bytu snadno a levně

Jak topit levně:

  • regulovat teplotu v místnostech podle toho, jak často je obýváme,
  • v bezprostřední blízkosti neumisťovat žádný nábytek, závěsy ani záclony, abychom nebránili proudění teplého vzduchu,
  • zajistit co nejvyšší těsnost oken,
  • zavírat dveře a pravidelně odvzdušňovat topná tělesa, aby byla zajištěna jejich optimální funkčnost.

Samotná topná tělesa musí být opatřena měřícími a regulačními přístroji, které zaznamenávají a optimalizují spotřebu energie. V případě topení se jedná o indikátory topných nákladů (měřiče tepla) a termostatické hlavice. Všemu zmíněnému by (v ideálním případě) měla předcházet kompletní revitalizace objektu.

Techem spol. s r.o.

Revitalizace a moderní vytápění

Nejedná se však pouze o zateplení domu či výměnu oken. Aby měla revitalizace smysl, je nezbytné také provést revizi dodávky tepelné energie a regulaci otopné soustavy daného objektu. V nově zatepleném domě dochází k výraznému snížení tepelných ztrát, čímž se stává otopná soustava zpravidla silně předimenzovaná a nadzásobovaná teplem. Bytová družstva, SVJ atd. bohužel často ani netuší, že je nutné tyto následné kroky provést, aby bylo docíleno projektovaných úspor. Dodavatel tepla by měl přizpůsobit vytápění modernizovaného domu jeho novým potřebám a zamezit tím plýtvání tepelnou energií i penězi konečných spotřebitelů. Většina dodavatelů tepla na tuto novou potřebu nebere ohled (v jejich zájmu je teplo vyrábět, dodávat a prodávat), a tak jsou objekty běžně značně přetápěné. Avšak v zájmu majitele domu, a především v zájmu konečných uživatelů, je odebrat přesně tolik tepla, kolik ho objekt či bytová jednotka potřebuje.

Techem spol. s r.o.

Regulace otopné soustavy

Účinným řešením je soubor vzájemně provázaných opatření, jejichž jádrem je směšovací uzel s individuální ekvitermní regulací objektu a zejména nové hydraulické vyvážení otopné soustavy, která bude fungovat na základě inženýrských výpočtů¹. Zároveň se poměry v hydraulické soustavě stabilizují, sníží se hlučnost a úroveň zavzdušnění. Dále se prodlouží životnost rozvodů a armatur snížením dilatačního a teplotního namáhání. Během revize se také zjistí, zda je třeba vyměnit termostatické ventily. Jako každé jiné technické zařízení, i ventily stárnou a postupně přestávají plnit svou funkci. Přispívá k tomu především fyzická opotřebení a poškození, zanesení nečistotami apod. Nestárne však pouze samotný ventil, ale i ostatní aktivní komponenty regulované soustavy – regulátory diferenčního tlaku, vyvažovací armatury, filtry, uzavírací a vypouštěcí armatury. Může to způsobit nejen hlukové projevy, ale i nedotápivost některých větví. Kontrola celého otopného systému v pravidelných 5 letých intervalech proto zaručí jeho správnou funkčnost a zabrání zbytečným ztrátám tepelné energie. Díky inteligentní regulaci podstatně zrychlíte návratnost finančních prostředků, které jste do revitalizace vašeho objektu investovali. A své náklady na tepelnou energii snížíte na nezbytné minimum.

¹ Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.

Více o Techem, spol. s r. o.

Zdroj foto: Techem, spol. s r.o.


Mohlo by vás zajímat

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?