Monitorujeme skandální kauzu největšího bytového družstva v ČR - Krušnohoru

Mostecké bytové družstvo Krušnohor, které spravuje více než 22 tisíc bytů, je v současné chvíli bez představenstva, které bylo rozpuštěno v důsledku soudního rozhodnutí, které znamenalo jeho výmaz z Obchodního rejstříku ČR. Z veřejně dostupných zdrojů (www.justice.cz, HN) dále vyplývá, že vedení Krušnohoru vědělo o protiprávní (a tudíž neplatné) volbě představenstva přes 2 roky a tyto informace svým členům (patrně záměrně) tajilo, respektive neposkytlo. Předmětná volba se vztahuje ke schůzi v roce 2016, kdy se volilo nové představenstvo s mandátem pro příštích 5 let.

Monitorujeme skandální kauzu největšího bytového družstva v ČR - Krušnohoru

Ve zkratce se jedná o to, že v důsledku údajných podezřelých machinací družstva nebyla na tuto schůzi pozvána polovina delegátů, kteří zastupovali cca 15 tisíc členů (tedy nadpoloviční většinu). Tím klesl počet delegátů schůze z 80 na 40 a schůze se stala neusnášeníschopnou. V kostce – veškerá hlasování a jednání byla tedy neplatná.

Spekulace o nastalé situaci je o to pikantnější, že struktury vedení Krušnohoru jsou nápadně a dlouhodobě provázané s politickým Sdružením Mostečané Mostu (SMM), které v letech 2006-2014 ovládalo tamní radnici, a poslední dvě období jsou v opozici. Někteří členové nyní již neplatného vedení družstva jsou zároveň městskými zastupiteli. Lze se jen domnívat, že „osudová“ schůze mohla účelově sloužit ke zvolení určitých osob pro zajištění výhodné pozice Krušnohoru vůči městu a dalším „benefitům“, které takové výsadní postavení subjektu přímo nabízí.

Faktem zůstává, že SBD Krušnohor nyní funguje v provizoriu (byť řadoví členové či obchodní partneři družstva tento fakt zřejmě nepocítí – jak tvrdí advokát žalobce JUDr. Ondřej Preuss). Toto provizorium ale musí nevyhnutelně řešit. Vedení Krušnohoru zatím však stále mlčí a celou záležitost nekomentuje.

Portál Sousedé.cz aktuální situaci sleduje a jsme připraveni podpořit a podat pomocnou ruku všem samosprávám, delegátům a subjektům SVJ/BD ve správě Krušnohoru, které se současnou situací cítí otřeseni.

Sousedé.cz nabízí plně GDPR zabezpečený moderní on-line prostor s mnoha funkcemi, transparentní správou nemovitostí a také například nově plně on-line hlasování pro ještě snazší způsob hlasování.

Pro dotazy s nastalou situací a pomocí s nastavením nové transparentní komunikace rádi pomůžeme na domovnik@sousede.cz

Zdroj: justice.cz, ihned.cz, idnes.cz, HN.


Mohlo by vás zajímat

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Máte na starosti důležitou funkci ve vašem společenství vlastníků jednotek nebo bytovém družstvu? Nebo potřebujete z nějakého důvodu nahlédnout do zápisu ze schůzí, či jednání orgánu SVJ, ať už výboru, kontrolní komise nebo představenstva SVJ? Následující řádky vám prozradí, co vše musí obsahovat tyto zápisy a jak do nich nahlédnout.

Kamerový systém v domě SVJ/BD

Kamerový systém v domě SVJ/BD

Kamerový systém, resp. monitoring osob v domě i v přilehlých místech, je prostředek, který povětšinou zasahuje do základních lidských práv, a to konkrétně na soukromý a rodinný život. Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů se v aplikační praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů neustále vyvíjí i s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu. Úřad dosud vyžadoval souhlas každého člena SVJ nebo BD s instalací takového kamerového systému. Nyní však vydal stanovisko č. 1/2016, které v plném znění uveřejňujeme.