Může být členem bytového družstva právnická osoba?

Bytové družstvo musí mít podle zákona minimálně tři členy. A to bez ohledu na to, jestli jde o fyzickou nebo právnickou osobu. Ještě před pár lety nebylo možné, aby se právnická osoba stala členem bytového družstva. Současný zákon o obchodních korporacích to ale umožňuje.

Může být členem bytového družstva právnická osoba?

Ve stanovách můžete právnickou osobu zakázat

„Právnická osoba sice podle zákona může být členem bytového družstva. Zároveň ale legislativa umožňuje ve stanovách tuto možnost vyloučit,“ upozorňuje Ondřej Preuss, provozovatel webu DostupnyAdvokat.cz. Jakýkoli převod družstevního podílu (bytu) do vlastnictví právnické osoby pak není možný.

Pokud stanovy nic podobného neobsahují, platí, že se právnická osoba členem družstva může stát. Pozor ale na to, že zákaz nemusí být nutně formulovaný slovy „členství právnické osoby v bytovém družstvu se zakazuje...“, ale může se skrývat za řadou jiných formulací. Typicky například: „Účelem bytového družstva je zajištění bytových potřeb pouze fyzických osob“. Pokud tedy chcete převádět byt na firmu, je vždy dobré stanovy důkladně pročíst.

Omezení členství

Kromě úplného vyloučení právnických osob z družstva je možné jejich členství omezit. Stanovy tak třeba určí, že v bytovém družstvu sice mohou být, ale s výjimkou určitého typu právnických osob, například společností s ručením omezeným.

„Další variantou je zákaz členství právnických osob s určitým předmětem činnosti nebo podnikání. Například společnosti, které mají v předmětu podnikaní pohostinství nebo podnikají v oblasti hazardu,“ doplňuje Ondřej Preuss.

Dojde po změně stanov k vyloučení firem?

Příklady, kdy se omezí nebo zakáže členství právnických osob v družstvu před tím, než do něj vůbec nějaká firma vstoupí, jsou vcelku jasné. Co když se ale stanovy změní až poté, co už se právnická osoba členem družstva stala? Je možné ji vyloučit?

Družstvo v ulici Jana Vopršálka například místo omezení členství právnických osob takovou možnost úplně zakáže. V takovém případě hovoří zákony jasně. „Jakákoli dodatečná změna stanov nesmí působit zpětně a dotknout se právnické osoby, která již byla členem daného bytového družstva před změnou jeho stanov.“


Mohlo by vás zajímat

Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit?

Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit?

Stanovy by měly být základním dokumentem, který organizuje život ve společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Proto by měly být co nejvíce detailní a propracované. Jasná pravidla hry v domě zaručí klid a snadné řešení sporů mezi jednotlivými vlastníky jednotek.

Nejčastější otázky při výměně špaletových oken

Nejčastější otázky při výměně špaletových oken

Nutnost vyměnit okna potká v průběhu života prakticky každého z nás. Nejčastějším důvodem jsou stará již dosluhující okna, ale v poslední době roste i poptávka po výměně za úsporná okna, která ušetří výdaje za energie. Co vše vás čeká, pokud máte stará špaletová okna, která potřebujete vyměnit?