Může zastupovat člena výboru SVJ cizí osoba s ověřenou plnou mocí?

Dobrý den, jsme 4bytový dům. Členy společenství tvoří tedy 4 členové, z nich tři tvoří výbor SVJ. Dva členové výboru SVJ dali plnou moc k zastupování cizím osobám. Je možné, aby je tyto osoby zastupovali i při rozhodování výboru SVJ? Pokud ano, tak zápis v obchodním rejstříku je jenom cárem papíru nemající žádný význam.

Může zastupovat člena výboru SVJ cizí osoba s ověřenou plnou mocí?

Na dotaz od paní M odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z www.svjpravnik.cz:

Vážená paní M,

děkuji Vám za Váš dotaz. Toto není možné, resp. je to vyloučené přímo občanským zákoníkem. Ten ve svém § 159 odst.2. výslovně uvádí:

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

Čili člen výboru může zmocnit jiného člena výboru, aby za něj hlasoval. Nemůže však pověřit výkonem funkce ve výboru jakoukoliv jinou osobu. Jedná se totiž o tzv. osobní výkon funkce, který může z povahy věci vykonávat jen osoba, která byla do funkce zvolena shromážděním.

Přeji Vám krásný den a těším se na případnou spolupráci.

Mgr. Jan Eisenreich

www.svjpravnik.cz


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?