Může zastupovat člena výboru SVJ cizí osoba s ověřenou plnou mocí?

Dobrý den, jsme 4bytový dům. Členy společenství tvoří tedy 4 členové, z nich tři tvoří výbor SVJ. Dva členové výboru SVJ dali plnou moc k zastupování cizím osobám. Je možné, aby je tyto osoby zastupovali i při rozhodování výboru SVJ? Pokud ano, tak zápis v obchodním rejstříku je jenom cárem papíru nemající žádný význam.

Může zastupovat člena výboru SVJ cizí osoba s ověřenou plnou mocí?

Na dotaz od paní M odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z www.svjpravnik.cz:

Vážená paní M,

děkuji Vám za Váš dotaz. Toto není možné, resp. je to vyloučené přímo občanským zákoníkem. Ten ve svém § 159 odst.2. výslovně uvádí:

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

Čili člen výboru může zmocnit jiného člena výboru, aby za něj hlasoval. Nemůže však pověřit výkonem funkce ve výboru jakoukoliv jinou osobu. Jedná se totiž o tzv. osobní výkon funkce, který může z povahy věci vykonávat jen osoba, která byla do funkce zvolena shromážděním.

Přeji Vám krásný den a těším se na případnou spolupráci.

Mgr. Jan Eisenreich

www.svjpravnik.cz


Mohlo by vás zajímat

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

V médiích stále slyšíme o neúnosných až likvidačních cenách energií (nejen) v domácnostech. A k tomuto ruku v ruce o dotacích na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla a přechodu na obnovitelné zdroje vytápění pro rodinné domy. Ale málo kdo ví, že všechny tyto možnosti úspor se týkají i bytových domů.

Jak se nespálit při volbě vytápění?

Jak se nespálit při volbě vytápění?

Bydlíte v bytovém domě a ve schránce se vám vrší nabídky na výhodná tepelná čerpadla a plynové kotle? Náklady na novou technologii a servis si spočítejte vždy raději dvakrát. Některé firmy zamlčují část nákladů a záměrně lžou.