Může zastupovat člena výboru SVJ cizí osoba s ověřenou plnou mocí?

Dobrý den, jsme 4bytový dům. Členy společenství tvoří tedy 4 členové, z nich tři tvoří výbor SVJ. Dva členové výboru SVJ dali plnou moc k zastupování cizím osobám. Je možné, aby je tyto osoby zastupovali i při rozhodování výboru SVJ? Pokud ano, tak zápis v obchodním rejstříku je jenom cárem papíru nemající žádný význam.

Může zastupovat člena výboru SVJ cizí osoba s ověřenou plnou mocí?

Na dotaz od paní M odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z www.svjpravnik.cz:

Vážená paní M,

děkuji Vám za Váš dotaz. Toto není možné, resp. je to vyloučené přímo občanským zákoníkem. Ten ve svém § 159 odst.2. výslovně uvádí:

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

Čili člen výboru může zmocnit jiného člena výboru, aby za něj hlasoval. Nemůže však pověřit výkonem funkce ve výboru jakoukoliv jinou osobu. Jedná se totiž o tzv. osobní výkon funkce, který může z povahy věci vykonávat jen osoba, která byla do funkce zvolena shromážděním.

Přeji Vám krásný den a těším se na případnou spolupráci.

Mgr. Jan Eisenreich

www.svjpravnik.cz


Mohlo by vás zajímat

Jak se k hlasování per rollam staví banky?

Jak se k hlasování per rollam staví banky?

Zákaz shromažďování většího počtu lidí se zásadně negativně projevil i v oblasti rozhodovací činnosti v rámci fungování bytových družstev a společenství vlastníků. Jak se BD a SVJ s touto skutečností vyrovnávají a jak se tato situace projevila v přístupu banky při dokládání souhlasu, jsme se zeptali finančního specialisty Ladislava Kouckého z ČSOB.

"Je potřeba jít s dobou," říká Jaroslav Horáček

"Je potřeba jít s dobou," říká Jaroslav Horáček

Pořád ještě váháte nad internetovou aplikací sousede.cz a nejste si stoprocentně jistí, jestli ji chcete zkusit? Na otázky Magazínu odpovídá předseda SVJ Jiráskova 300, které je ve správě SBD PS Liberec, Jaroslav Horáček.