Můžete prodloužit životnost domovního pláště?

Správnou péči vyžaduje auto, boty, dlažba a samozřejmě také – fasáda domu. Jak ovšem ta opravdu správná péče vypadá? Nabízíme vám její stručný popis v několika bodech.

Můžete prodloužit životnost domovního pláště?

Základním a zcela nejdůležitějším faktorem pro ochranu fasády, její soudržnost a trvanlivost a tím i její životnost je celistvost jejího povrchu. To není žádná objevná informace. Jenže zdaleka ne každý si uvědomuje, že k porušení celistvosti povrchu dochází dávno před tím, než se na něm objeví nějaká okem viditelná porušení. Což je zároveň fáze, kdy už se dají škody pouze omezovat, ale již se jim nedá předejít. Přitom však je předcházení poškození to nejlepší, co se dá dělat. A je to také nejlevnější. Jak na to?

V případě, že si právě objednáváte novou zateplenou fasádu z akrylátu, silikonu, nebo silikátu zajímejte se rovnou o možnost zodolnění jejího povrchu. Hlavním cílem je, aby byla chráněná proti UV záření, které je doslova zabijákem plastických hmot a současně proti uchycení řas plísní. Dlouhodobě nejlepší a současně komplexní výsledky má v tomto směru fotokatalytické přípravky na bázi nanotechnologie. Díky oxidu titaničitému a reakci se slunečním zářením pohlcují tyto přípravky UV záření a fasáda se sama zbavuje zárodků řas a plísní, které se na ní snaží uchytit.

Většina bytových ani rodinných domů však takto ošetřenou fasádu některého z uvedených typů zatím nemá.

Fasáda, která dostává správnou péči a má zpevněný povrch je čistá a svěží a především se prodlužuje její životnost.

Po pěti letech od převzetí nové fasády by si její majitel měl objednat kontrolu specializované firmy. Nebo samozřejmě kdykoli dřív, když se mu na domovní obálce něco nebude zdát. To něco bývá zešednutí povrchu, zelené, nebo černé skvrny, ztráta sytosti barev, graffiti, nebo mechanické poškození.

Specializovaná firma by měla podat majiteli fundovanou zprávu o stavu fasády a podle toho doporučit další postup. Po pěti letech je již obvyklé umytí povrchu, které mnoho firem doporučuje doplnit biocidním nátěrem, který se obvykle na tři roky (maximálně na pět let) postará o to, aby se na plášti budovy neusazovaly plísně a řasy. Efekt těchto přípravků však s časem klesá a ke konci funkčního období již je jeho účinnost jen slabá.

Druhým pólem, komplexní ochranou čerstvě očištěné fasády, je aplikace již zmíněné fotokatalytické ochrany. Například společnost Fasádní servis při použití fotokatalytické ochrany garantuje 10letou samočistící funkci domovního pláště. Tím pádem jej nerozrušují řasy a plísně, ani se na něm neusazují nečistoty, které jinak usnadňují uchycení právě řas a plísní. Použití fotokatalytické ochrany FN2 také umožňuje oživení barev fasády, které samozřejmě po pěti a více letech blednou.

Pro mytí fasády musí firma zvolit metodu, která citlivostí odpovídá stavu domovního pláště.

Střední cestou z hlediska ochrany fasády i ceny je pak 10-ti leté zpevnění a podpora dlouhodobé soudržnosti fasádní svrchní omítky, kterému samozřejmě opět předchází důkladné šetrné očištění. Mimochodem, samotné čištění musí probíhat citlivě a šetrně, aby fasádu nepoškodilo. Čím je domovní obálka starší, tím je pravděpodobnost vyšší. Odpovědná firma proto nepoužívá obyčejnou tlakovou vodu, ale volí demineralizovanou ohřátou vodu, nebo horkou vodu s párou, jejich silové působení na materiál fasády je podstatně mírnější, než je tomu u tlakové vody.


Mohlo by vás zajímat

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?