Na graffiti v zimě chemie nefunguje

Sprejerské mazanice na stěně domu je potřeba vždy odstranit rychle. Jenže voda, nebo pára při nízké teplotě nefungují. Chemické čističe v nich totiž ztrácejí účinnost. V zimě tak přicházejí v úvahu jen dvě další možnosti.

Na graffiti v zimě chemie nefunguje

Německý mikroabrazivní vakuový systém Tornado funguje bezchybně bez ohledu na počasí a venkovní teplotu. Pracuje přitom tak šetrně, že dokáže odstranit barvu z papíru bez toho, že by jej nějak poškodil. Obdobné výsledky má ještě čištění laserem. Úbytek materiálu je u obou technologií obdobný – pouze jednotky mikronů, tedy tisíciny milimetru. Lidský vlas je proti tomu se svým minimálně 42 mikrony „tlustý jako klacek“.

„Tornado bezpečně odstraní graffiti ze zateplených silikonových, silikátových i akrylátových fasád, stejně jako z vápenných omítek, nebo kamenných leštěných obkladů,“ shrnuje možnosti Tornada Jan Hrdlička, jednatel společnosti Fasádní servis. Jeho firma jej používá od začátku léta 2019. Jeho schopnosti předvedla například na vysoce leštěném mramoru, kterým je obložená pobočka České spořitelny v pražském Karlíně.

„Pára a samozřejmě i tlaková voda pracují s nezbytným přídavkem chemie, která v chladu ztrácí účinnost. Tornado nic takového nepotřebuje. A navíc – na rozdíl od vody a pára – nedegraduje klasické vápenné omítky,“ připomíná Hrdlička další důležitý fakt.

Odstranění graffiti touto technologií také neprovází žádný nepořádek, nebo obtěžující louže a potoky vody. Díky vakuové pracovní hlavici se veškeré nečistoty odsávají rovnou do útrob přístroje. Okolo místa, kde odstraňování probíhá, tak může probíhat jakýkoli běžný provoz. Což je zejména v chladných zimních dnech další výhoda. S Tornadem totiž nikdo neriskuje, že dojde kvůli uklouznutí na mrznoucí vodě k nějakému zranění, které by odstranění graffiti mohlo nepříjemně prodražit.

![](/upload/_public/magazine/img/tornado na nerrovném povrchu.jpeg)

Díky konstrukci hlavice odstraňuje Tornado graffiti bez problémů i na nerovném povrchu.

![](/upload/_public/magazine/img/Mramor po likvidaci graffiti.jpeg)

Na vysoce leštěném mramoru na pobočce České spořitelny nezůstalo po graffiti ani stopy. Lesk mramoru zůstal přitom zachován.

![](/upload/_public/magazine/img/Freyova 27 po odstranění - patrná migrace.jpeg)

Pokud se graffiti neodstraní rychle, barvy pronikají hlouběji do povrchu a po odstranění po nich zůstávají na fasádě patrné stíny.


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?