Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (2)

Své zkušenosti z praxe poskytují inspektoři nemovitostí - odborníci, kteří odhalují závady nemovitostí. Často využívanou službou ze strany společenství vlastníků v novostavbách bývá tzv. Inspekce nemovitosti před koncem záruky, kdy inspektoři sestaví seznam závad k reklamaci u developera. Na příkladu sedmipodlažního monolitického domu z roku 2013 s celkem 22 jednotkami si ukážeme nejčastější závady k reklamaci v záruční době. Seriál článků je členěn do odstavců, postupně popisujících jednotlivé prvky stavby podle metodiky společnosti Nemoinspekt. V minulém díle jsme se podívali na nosné a nenosné konstrukce, střešní krytinu a klempířské prvky, v tomto díle se zaměříme na exteriéry.

Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (2)

Exteriéry

Nejobvyklejšími závadami v exteriérech bytových domů bývá nerovnoměrné sesedání materiálu v okolí obvodových stěn se vznikajícími prohlubněmi, nekvalitně provedené detaily u vstupu do objektu, a nedostatečně odvodněné zpevněné plochy (zejména chodníky a vjezdy do podzemních garáží).

Při nedostatečném zhutnění terénu v bezprostřední blízkosti obvodových stěn se zásyp obvykle začne nerovnoměrně sesedat a přivádět srážkovou vodu k základům budovy. Esteticky je takový stav též nevyhovující, developer tedy obvykle nemá problém reklamaci uznat a terén podél obvodových stěn vyrovnat, včetně případné opravy okapového chodníčku.

Další obvyklou závadou jsou nekvalitně provedené nebo nedodělané exteriérové prvky (stříšky, zábradlí, schránky) a detaily u vstupu do objektu, například napojení vstupu na přiléhající zpevněnou plochu (chodník).

Zpevněné i nezpevněné plochy v případě některých novostaveb nejsou dostatečně odvodněné, na ploše se tedy při dešti tvoří kaluže a v zimě je povrch mrznoucí vodou dále narušován. Tato závada se může prodražit, vyžaduje-li větší terénní úpravy či osazení nových drenáží.

Pokud se závada týká odvodnění vjezdu do podzemních garáží, vznikající kaluže v garážích nepříjemně omezují uživatele při parkování.

V konkrétní nemovitosti v naší případové studii inspektoři nemovitostí zjistili nedostatečné odvodnění cesty a propadání terénu v ploše, dále narazili na chybějící lapače střešních nečistot a nedostatečný počet poštovních schránek. Všechny závady byly podány k reklamaci developerovi.

Č.

Závada - popis

Umístění

č. 1

Nekvalitní nátěr dvířek elektroinstalace

U vstupu do budovy

č. 2

Prostor pod rohoží nemá odvod srážkové vody

Před vstupními dveřmi do budovy

č. 3

Nezapravená spára mezi dlažbou a rámem vstupních dveří

Vstup

č. 4

Nedostatečná, neupravená vrstva zeminy

Vpravo u vjezdu do garáže

č. 5

U všech dešťosvodů není osazen lapač nečistot

Po obvodu obou budov

č. 6

Maltová cesta je vysypaná jemnou kamennou drtí v neurovnaném sklonu - z praktických a estetických důvodů doporučujeme jednotný povrch s chodníkem, aby se při deštích nevyplavoval

Mezi budovami

č. 7

Kamenná drť se ztrácí v dutině okolo sloupků

Mezi budovami

č. 8

Propadání terénu v ploše, podle sdělení uživatelů po dešti stojí v zahradě několik dnů voda

U jednotky č. 105

č. 9

Nedostatečný počet poštovních schránek (není zvláštní schránka pro SVJ)

U vstupu do budovy

![](/upload/_public/magazine/img/obrázek 2.jpg)

Měření spádu zpevněné plochy (zdroj: NEMOinspekt)

Hlavní zjištění pro nemovitost v případové studii

**Hlavní zjištění**

Popis zjištění

Doporučení

**Nezapravená spára mezi dlažbou a soklem u vstupních dveří**

Nezapravená spára mezi dlažbou a soklem u vstupních dveří

Zatmelení spáry trvale pružným tmelem

**Propadání terénu v ploše**

Propadání terénu v ploše, podle sdělení uživatelů po dešti stojí v zahradě několik dnů voda

Úprava terénu, případně napojení na stávající drenáže - provést nové větve drenáže, včetně revizních šachet

**Prostor pod rohoží nemá odvod vody**

Prostor pod rohoží nemá odvod srážkové vody

Dodatečné provedení otvoru umožňujícího odtok srážkové vody do terénu pod nástupní terasu

**Nejsou osazené lapače střešních nečistot**

Na dešťových svodech nejsou osazené lapače střešních nečistot

Dodatečné osazení lapačů střešních nečistot

**Nerovná cesta**

Maltová cesta je vysypaná jemnou kamennou drtí v neurovnaném sklonu

Kamennou drť nahradit vhodnějším povrchem

Uvedené závady jsou pouze ilustrativní ke specificky uvedeným oblastem. Nejedná se o kompletní výstup z inspekce nemovitosti.

Ing. František Valeš

NEMOinspekt


Mohlo by vás zajímat

Dobré vzpomínky s Dobrou rekonstrukcí

Dobré vzpomínky s Dobrou rekonstrukcí

Co vás dělá šťastnými? My se tak cítíme ve chvíli, když jedeme kolem opraveného domu, kde se lidem lépe bydlí. Kolem míst, kam jsme přivezli kvalitu ve formě stavebnictví nebo třeba projektového managementu. Kde se nevyhazovaly peníze oknem. Kde nám za naši práci děkujete, a my se na vás pokorně usmíváme.