Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (2)

Své zkušenosti z praxe poskytují inspektoři nemovitostí - odborníci, kteří odhalují závady nemovitostí. Často využívanou službou ze strany společenství vlastníků v novostavbách bývá tzv. Inspekce nemovitosti před koncem záruky, kdy inspektoři sestaví seznam závad k reklamaci u developera. Na příkladu sedmipodlažního monolitického domu z roku 2013 s celkem 22 jednotkami si ukážeme nejčastější závady k reklamaci v záruční době. Seriál článků je členěn do odstavců, postupně popisujících jednotlivé prvky stavby podle metodiky společnosti Nemoinspekt. V minulém díle jsme se podívali na nosné a nenosné konstrukce, střešní krytinu a klempířské prvky, v tomto díle se zaměříme na exteriéry.

Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (2)

Exteriéry

Nejobvyklejšími závadami v exteriérech bytových domů bývá nerovnoměrné sesedání materiálu v okolí obvodových stěn se vznikajícími prohlubněmi, nekvalitně provedené detaily u vstupu do objektu, a nedostatečně odvodněné zpevněné plochy (zejména chodníky a vjezdy do podzemních garáží).

Při nedostatečném zhutnění terénu v bezprostřední blízkosti obvodových stěn se zásyp obvykle začne nerovnoměrně sesedat a přivádět srážkovou vodu k základům budovy. Esteticky je takový stav též nevyhovující, developer tedy obvykle nemá problém reklamaci uznat a terén podél obvodových stěn vyrovnat, včetně případné opravy okapového chodníčku.

Další obvyklou závadou jsou nekvalitně provedené nebo nedodělané exteriérové prvky (stříšky, zábradlí, schránky) a detaily u vstupu do objektu, například napojení vstupu na přiléhající zpevněnou plochu (chodník).

Zpevněné i nezpevněné plochy v případě některých novostaveb nejsou dostatečně odvodněné, na ploše se tedy při dešti tvoří kaluže a v zimě je povrch mrznoucí vodou dále narušován. Tato závada se může prodražit, vyžaduje-li větší terénní úpravy či osazení nových drenáží.

Pokud se závada týká odvodnění vjezdu do podzemních garáží, vznikající kaluže v garážích nepříjemně omezují uživatele při parkování.

V konkrétní nemovitosti v naší případové studii inspektoři nemovitostí zjistili nedostatečné odvodnění cesty a propadání terénu v ploše, dále narazili na chybějící lapače střešních nečistot a nedostatečný počet poštovních schránek. Všechny závady byly podány k reklamaci developerovi.

Č.

Závada - popis

Umístění

č. 1

Nekvalitní nátěr dvířek elektroinstalace

U vstupu do budovy

č. 2

Prostor pod rohoží nemá odvod srážkové vody

Před vstupními dveřmi do budovy

č. 3

Nezapravená spára mezi dlažbou a rámem vstupních dveří

Vstup

č. 4

Nedostatečná, neupravená vrstva zeminy

Vpravo u vjezdu do garáže

č. 5

U všech dešťosvodů není osazen lapač nečistot

Po obvodu obou budov

č. 6

Maltová cesta je vysypaná jemnou kamennou drtí v neurovnaném sklonu - z praktických a estetických důvodů doporučujeme jednotný povrch s chodníkem, aby se při deštích nevyplavoval

Mezi budovami

č. 7

Kamenná drť se ztrácí v dutině okolo sloupků

Mezi budovami

č. 8

Propadání terénu v ploše, podle sdělení uživatelů po dešti stojí v zahradě několik dnů voda

U jednotky č. 105

č. 9

Nedostatečný počet poštovních schránek (není zvláštní schránka pro SVJ)

U vstupu do budovy

![](/upload/_public/magazine/img/obrázek 2.jpg)

Měření spádu zpevněné plochy (zdroj: NEMOinspekt)

Hlavní zjištění pro nemovitost v případové studii

**Hlavní zjištění**

Popis zjištění

Doporučení

**Nezapravená spára mezi dlažbou a soklem u vstupních dveří**

Nezapravená spára mezi dlažbou a soklem u vstupních dveří

Zatmelení spáry trvale pružným tmelem

**Propadání terénu v ploše**

Propadání terénu v ploše, podle sdělení uživatelů po dešti stojí v zahradě několik dnů voda

Úprava terénu, případně napojení na stávající drenáže - provést nové větve drenáže, včetně revizních šachet

**Prostor pod rohoží nemá odvod vody**

Prostor pod rohoží nemá odvod srážkové vody

Dodatečné provedení otvoru umožňujícího odtok srážkové vody do terénu pod nástupní terasu

**Nejsou osazené lapače střešních nečistot**

Na dešťových svodech nejsou osazené lapače střešních nečistot

Dodatečné osazení lapačů střešních nečistot

**Nerovná cesta**

Maltová cesta je vysypaná jemnou kamennou drtí v neurovnaném sklonu

Kamennou drť nahradit vhodnějším povrchem

Uvedené závady jsou pouze ilustrativní ke specificky uvedeným oblastem. Nejedná se o kompletní výstup z inspekce nemovitosti.

Ing. František Valeš

NEMOinspekt


Mohlo by vás zajímat

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Dne 13. června 2022 proběhl webinář na téma “Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle”. Webinářem nás provedla za sousedé.cz Zlata Botero, která probrala organizační část a vysvětlila právní základ. Pokračovala kolegyňka Jiřina Langová, která prošla krok za krokem praktické ovládání online nástroje. Odborné právní dotazy doplnil Martin Bareš z naší právní kanceláře ARROWS ELT Global.

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Často se setkáváme se situací, kdy se v rámci společenství vlastníků bytových jednotek jedná na základě rozhodnutí shromáždění SVJ, jenž bylo přijato v rozporu se stanovami či zákonem. Také se jedná o případ, kdy se rozhoduje o právech vlastníků, o kterých nemá společenství vlastníků oprávnění rozhodovat. Zákon v těchto případech umožňuje přehlasovanému vlastníku jednotky, aby se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení u soudu.