Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (4)

Své zkušenosti z praxe poskytují inspektoři nemovitostí - odborníci, kteří odhalují závady nemovitostí. Často využívanou službou ze strany společenství vlastníků v novostavbách bývá tzv. Inspekce nemovitosti před koncem záruky, kdy inspektoři sestaví seznam závad k reklamaci u developera. Na příkladu sedmipodlažního monolitického domu z roku 2013 s celkem 22 jednotkami si ukážeme nejčastější závady k reklamaci v záruční době. Seriál článků je členěn do odstavců, postupně popisujících jednotlivé prvky stavby podle metodiky společnosti Nemoinspekt. V minulém díle jsme se podívali na fasády a sokly. V tomto díle se zaměříme na balkony, lodžie a terasy.

Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (4)

Balkony, lodžie, terasy

Nejčastějšími závadami balkonů (případně lodžií či teras) nových bytových domů bývají nekvalitně provedené povrchy (dlažby, sokly), ve výjimečných případech i včetně nedostatečného spádování. Dále se často vyskytují závady v provedení zábradlí a parapetů, zejména koroze těchto prvků.

Povrchy – zvláště dlažby, sokly a jejich spárování i tmelení - je nutné v celé ploše důkladně zkontrolovat pohledem zblízka a na několika místech poklepem, zda je dlažba přilepena v celé ploše – pokud tomu tak je, neměla by vydávat duté zvuky. Pokud jsou spáry popraskané, hrozí zatékání vody do dalších vrstev a závadu je nutné neprodleně opravit. V případě nedostatečného spádování povrchů bývá dokonce nutné odstranit celou nášlapnou vrstvu a nový povrch provést v dostatečném spádu. Pokud by SVJ tyto závady nestihlo uplatnit v záruční době, znamenalo by to značné náklady v řádech desítek tisíc na jednotku.

Další obvyklou závadou jsou nekvalitně provedená zábradlí a parapety, kdy se překvapivě často objevuje rozsáhlá koroze již během dvouleté záruční doby.

Pokud byl použit takto nekvalitní materiál, je vhodné, aby SVJ trvalo na kompletní výměně těchto prvků. Pokud se koroze vyskytuje pouze výjimečně, je možné ji řešit lokálním odstraněním a protikorozním nátěrem.

Dále (jak bylo již zmíněno v dílu zaměřeném na závady fasády) se při nevhodném provedení terasových okapnic často vyskytují stékající nečistoty po fasádě, které jsou doprovázené krystalizací výluhu stavební chemie pod okapním plechem.

Během inspekce nemovitosti v naší případové studii inspektoři zjistili všechny výše uvedené nejčastější závady a dále několik desítek dalších menších závad (viz tabulka níže, zkráceno). Všechny závady byly ze strany SVJ reklamovány u developera.

Č.

Závada - popis

Umístění

E.1

Popraskané tmelení spár dlažby a soklu

Balkony a terasy u všech bytů kromě 4.02

E.2

Část dlažby není celoplošně lepena k podkladu, zjištěno poklepem - nejméně 2 ks na každém balkonu či terase

Balkony a terasy u všech bytů

E.3

Nedostatečný spád dlažby neumožňující odtok dešťové vody (naměřen sklon 0,5%)

Balkony a terasy u všech bytů

E.4

Zrezlá výplň dělící stěny

Balkony a terasy u všech bytů

E.5

Uvolněný plechový parapet

Terasa – byt 5.03

E.6

Nekvalitně provedený spoj zábradlí

Terasy 5.03 a 5.04

E.7

Koroze ocelového zinkovaného schodiště balkonu v přízemí

Balkon – byt 1.01

E.8

Nevhodný detail kotvení zábradlí – hrozí zatékání vody

Všechna kovová zábradlí

![](/upload/_public/magazine/img/nemoinspekt balkony 1.jpg)

Ilustrační foto – Vypraskané tmelení na styku dlažby a soklu – hrozí zatékání vody

![](/upload/_public/magazine/img/nemoinspekt balkony 2.jpg)

Ilustrační foto - nevhodný detail kotvení zábradlí – hrozí zatékání vody

Hlavní zjištění pro nemovitost v případové studii

**Hlavní zjištění**

Popis zjištění

Doporučení

**Nekvalitně provedené povrchy balkónů**

Popraskané spáry u soklů a dlažby, některé dlaždice nejsou celoplošně lepeny k podkladu, malý přesah okapničky přispívá k rychlé degradaci povrchových úprav

Provedení nové nášlapné vrstvy z mrazuvzdorné dlažby (nutné i vzhledem k nedostatečnému sklonu)

**Nedostatečný sklon povrchu balkonů a teras**

Nedostatečný sklon povrchu balkonů, neumožňující odtok dešťové vody

Nové spádování povrchu a provedení nové nášlapné vrstvy

**Nedostatečně kotvené parapetní plechy na zábradlích**

Nekvalitně provedené kotvení parapetních plechů na zděných zábradlích

teras a balkonů

Klempířská oprava kotvení parapetních plechů

**Koroze výplní zábradlí balkónů**

Koroze výplní zábradlí balkonů ve všech patrech

Výměna poškozených částí, případně oprava – odstranění koroze a opatření nátěrem

Uvedené závady jsou pouze ilustrativní ke specificky uvedeným oblastem. Nejedná se o kompletní výstup z inspekce nemovitosti.

Ing. František Valeš

Nemoinspekt


Mohlo by vás zajímat

Konečně způsob, jak v SVJ zajistit spravedlivé sdílení parkovacích míst

Konečně způsob, jak v SVJ zajistit spravedlivé sdílení parkovacích míst

Sdílení společných prostor je velké téma pro každé SVJ. A tím spíše, když se jedná o cenná parkovací místa. Jednoduché a spravedlivé řešení zavedl výbor SVJ Breitfeldova na Praze 8. Vlastníci si parkovací místa pro hosty rezervují online a klíč k zábraně si vyzvednou v elektronickém boxu přímo v garáži.

Jak (s)právně nainstalovat v bytovém domě kamery?

Jak (s)právně nainstalovat v bytovém domě kamery?

Pořídit do bytového domu kamerový systém se, zvláště ve velkých městech, může zdát jako nejlepší způsob prevence před společensky nežádoucím chováním. V lepším případě zloděje kol, mládež scházející se na cigaretu v kočárkárně nebo vzájemně si škodící sousedy rovnou odradí, v horším záznam alespoň poslouží jako důkazní materiál. Jsou tu ale i úskalí takové instalace.