Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (5)

Své zkušenosti z praxe poskytují inspektoři nemovitostí - odborníci, kteří odhalují závady nemovitostí. Často využívanou službou ze strany společenství vlastníků v novostavbách bývá tzv. Inspekce nemovitosti před koncem záruky, kdy inspektoři sestaví seznam závad k reklamaci u developera. Na příkladu sedmipodlažního monolitického domu z roku 2013 s celkem 22 jednotkami si ukážeme nejčastější závady k reklamaci v záruční době. Seriál článků je členěn do odstavců, postupně popisujících jednotlivé prvky stavby podle metodiky společnosti Nemoinspekt. V minulém díle jsme se podívali na balkony, lodžie a terasy. V tomto díle se zaměříme na nejčastější závady vnitřních instalací – vzduchotechniky, elektroinstalace, voda a kanalizace, případně vnitřní rozvody plynu.

Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (5)

Vnitřní instalace

V rámci kontrol nových bytových domů před koncem záruky se inspektoři setkávají nejčastěji s problémy v oblasti vzduchotechniky, zejména u odtahů z kuchyňských digestoří. Závady v elektroinstalacích se vyskytují pouze výjimečně a bývají malého rozsahu, kdy k nápravě většinou stačí výměna některého z použitých prvků. Také stoupačky vody a kanalizace bývají většinou bez závad, stejně jako vnitřní rozvody plynu, pokud se v domě vyskytují.

Nedostatky v oblasti vzduchotechniky jsou často způsobeny tím, že uživatelé bytových jednotek instalují do kuchyňských linek digestoře s výrazně vyšším výkonem, než na jaký jsou VZT odtahy dimenzovány. Potom při spuštění digestoře dochází k nežádoucím jevům, jako nasávání vzduchu skrze netěsná dvířka z prostoru stoupaček a nebo protisměrně z odtahu v koupelně či WC. Může nastat též pronikání zápachu do jiných bytových jednotek na stejné VZT stoupačce.

Pokud jednotlivé bytové jednotky tvoří požární úseky, měly by být prostupy stoupaček skrz stropy protipožárně utěsněny a tato skutečnost uvedena na štítku na dvířkách stoupaček v každém bytě. Pokud dvířka štítkem označena nejsou, je vhodné dále důkladně prověřít, zda byly provedeny protipožární ucpávky, a štítky doplnit.

Během inspekce nemovitosti v naší případové studii inspektoři zjistili zejména závady na vzduchotechnice a dále několik dalších menších závad (viz tabulka níže, zkráceno). Všechny závady byly ze strany SVJ reklamovány u developera.

Č.

Závada - popis

Umístění

F.1

Dle sdělení vlastníka jednotky je při větrném počasí slyšitelný hluk z šachty stoupačky u kuchyňské linky (pravděpodobně nedostatečné utěsnění / izolace )

Byt 5.03

F.2

Při spuštění digestoře v kuchyni proudí vzduch z šachty stoupačky proti ložnici

Byt 4.02

F.3

  Protipožární ucpávky prostupů ve stropech (u stoupaček) nejsou označeny štítkem na dvířkách

  

Všechny stoupačky

F.4

Nefunkční spínač schodišťového osvětlení

Schodiště , 2.NP

Hlavní zjištění pro nemovitost v případové studii

**Hlavní zjištění**

Popis zjištění

Doporučení

**Prostupy stropů - stoupačky**

Protipožární ucpávky prostupů ve stropech (u všech stoupaček) nejsou označeny štítkem na dvířkách.

Doporučujeme prověření, zda byly provedeny protipožární ucpávky, a doplnění štítků.

**Hluk z šachet stoupaček**

Dle sdělení vlastníků vzorových jednotek je při větrném počasí slyšitelný hluk z šachty stoupaček u kuchyňské linky.

Doporučujeme prověření, zda se problém týká více bytových jednotek. Případně dodatečné utěsnění šachty stoupaček u prostupu střechou.

Uvedené závady jsou pouze ilustrativní ke specificky uvedeným oblastem. Nejedná se o kompletní výstup z inspekce nemovitosti.

Ing. František Valeš

Nemoinspekt


Mohlo by vás zajímat

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Společné soužití mnoha lidí na malém prostoru, uspěchaná doba, změny pracovních návyků. To vše jsou příčiny, které narušují rodinné vztahy a o těch sousedských nemluvě. Tyto změny vedou k anonymitě a v sousedství nevyhnutelně k obavám, nedůvěře i neochotě se podílet na společné údržbě sdíleného majetku. Pokud jste správce nebo majitel nemovitostí, přistupte k řešení této situace komplexně.